‹ Blogi

Tietosuojavastaava-palvelu

 

EU:n tietosuoja-asetus on saanut asiakkaamme miettimään, miten asetuksen velvoite tietosuojavastaavan nimeämisestä täytetään tarkoituksenmukaisesti. Asiaa vaikeuttaa se, että organisaatioilla ei ole tarkkaa näkemystä tietosuojavastaavan työmäärästä. Tietosuojavastaavan tehtävä on myös harvan organisaation ydinosaamista, joten sopivan henkilön löytäminen omasta väestä saattaa olla haasteellista.

Organisaation ydintoiminnan ulkopuolisia, erityistä asiantuntemusta vaativia tehtäviä on usein tehokasta ostaa palveluna. Asiakkaamme ovatkin pyytäneet Netumilta tietosuojavastaava -palvelua. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaanhan tietosuojavastaava voi olla ulkoinen palveluntarjoaja, joka hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen perusteella.

1.6.2018 alkaen Netum on ottanut palveluvalikoimaansa tietosuojavastaava -palvelun. Palvelu sisältää mm. seuraavat tietosuojavastaavan tehtävät:

• Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän päättäjien, asiantuntijoiden ja henkilöstön neuvominen tietosuoja-asetuksen velvollisuuksien täyttämiseksi.
• Tietosuoja-asetuksen mukaisuuden noudattamisen seuraaminen.
• Asiakkaan tukeminen tietosuojariskien ja niiden vaikutusten arvioinnissa.
• Tietosuojan vaikutusarviointien toteutumisen seuranta, koulutus ja neuvonta
• Asiakkaan prosessin mukaan yhteyspisteenä toimiminen mahdollisissa tietosuojaloukkaustilanteissa viranomaistahoille ja muille toimijoille
• Osallistuminen tilannekuvan muodostamiseen tietosuojaloukkaus- tms. häiriötilanteissa.
• Muu sovittu tiedottaminen ja/tai raportointi (esimerkiksi johdolle/avainhenkilöille raportointi).

Palvelu on rakennettu niin, että se on mahdollisimman helppo asiakkaalle. Toteutamme palvelun kuukausiveloituksella, jolloin palvelun kustannukset ovat etukäteen hyvin tiedossa.

Lisätietoja asiasta antaa:
Juha-Pekka Leskinen
Konsultointijohtaja / Netum Oy
Puh. 050 384 3997
juha-pekka.leskinen@netum.fi