‹ Blogi

Muutoshallinta digitalisaation ja kehityksen kulmakivenä

Digitalisaatio kirjoitetaan yrityksen strategiaan. Tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen, kilpailukyvyn parantaminen, asiakassuhteiden lujittaminen, kannattavuuden parantaminen. Mutta mitä tämä tarkoittaa yrityksen arjessa?

 

Alkaa muutosprosessi. Digitalisaation tarve ajaa yrityksen eri toiminnot – esimerkiksi logistiikan, hankinnan, myynnin ja tuotannon – tutkimaan kehittämisen ja automatisoinnin kohteita. Tällaisen digitalisaation tuoman ison muutoksen äärellä organisaation tietohallinnon omat resurssit ja osaaminen eivät usein riitä. Eikä tarvitsekaan, sillä muutoshallinta vaatii erityistä kokemusta ja näkemystä.

Netum on vahvasti kasvava IT-talo, jolla tätä kokemusta on jo yli 20 vuoden ajalta. Integraatioratkaisuissa muutoshallinnan asiantuntija Ari Pulkkinen Netumilta vahvistaa, että strategiasta kumpuava tarve digitalisaatioon usein törmää yritysten arjessa muutoksen haastavuuteen. ”Tyypillinen vaativa muutosprosessi on yrityksen käyttämien järjestelmien uusiminen sekä uusien menetelmien käyttöönotto”, Pulkkinen sanoo.

”On mietittävä, mitä tehdään vanhalle järjestelmälle, miten loikataan uuteen järjestelmään, miten varmistetaan tiedonkulku näiden välillä, millaisia välivaiheita tarvitaan. Ja ennen kaikkea on varmistettava, että kaikki muutos tapahtuu tehokkaasti ja hallitusti, jotta liiketoimintaan ei tule katkoja tai häiriöitä.”

Netumilla on taito johdattaa yritys muutoksen läpi hallitusti.

 

Runsas kokemus muutoshallinnasta tuo arvokasta näkemystä

Muutos, eli siirtyminen vanhasta uuteen, on aina syvällinen ja monitahoinen prosessi. Kun Netumin asiantuntijat tulevat muutokseen avuksi, ensimmäisenä he paneutuvat asiakkaan maailmaan.”Perehdytään liiketoimintaan, prosesseihin, tietovirtoihin – eli kartoitetaan kokonaisuus. Kuullaan yrityksen omat tavoitteet muutosprosessissa ja pohditaan yhdessä, mitkä toimenpiteet, tekniset ratkaisut ja muut yksityiskohdat ovat oleellisia”, Pulkkinen kuvaa.

Joskus asiantuntija ulkopuolisena huomaa jotakin, mitä asiakas ei itse ole hoksannut. Mutta eniten asiakkaita palvelee projektikohtainen tarve lisäresursseille sekä Netumin kokemus muutoshallinnasta. ”Koska meille on kertynyt runsaasti kokemusta eri toimialoilta, pystymme neuvomaan, millaisilla best practice -ratkaisuilla saavutetaan hyvä lopputulos ja hallittu muutos. Sillä on asiakkaille suuri arvo.”

Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija pitää huolta siitä, että muutosprojektin aikataulu ja kustannukset pysyvät suunnitelluissa. Näin myös ylimääräisiltä lisäkustannuksilta vältytään. ”Silti sujuvan muutoshallinnan edellytys on tiivis yhteistyö, ja muutoksen tulee lopulta olla organisaation omissa käsissä. Me olemme mukana tukemassa, opastamassa ja varmistamassa."

 

Digitalisaation myötä uusia sovelluksia ja moninkertaisesti lisää integraatioita

”Pilvessä sijaitsevat nykyohjelmistot ovat yleensä keskittyneet kukin tiettyyn toimintoon ja ovat siinä erinomaisia. Pystymme toteuttamaan integraatioita näiden ohjelmistojen välille sen mukaan, mitä kukin asiakasyritys tarvitsee”, Pulkkinen kertoo.

”Nykypäivän ohjelmistoissa rajapinnat eli liittymät ohjelmistojen välillä ovat huomattavasti tehokkaammin hyödynnettävissä kuin vaikkapa entisaikojen laajoissa ja kankeissa ERP-järjestelmissä. Sekä käyttöönotto että tiedonsiirto on helpompaa ja nopeampaa kuin aiemmin.”

Eli sen sijaan, että kaikki organisaation osastot ja ihmiset kompuroisivat yhden vanhan ja jäykän järjestelmän kanssa, otetaan käyttöön joka toimintoon oma, näppärä ohjelma – mutta varmistetaan sujuva tiedonsiirto ja tietoturva.

 

Integraatiot parempaan hallintaan

Tiedonsiirron merkitys vanhan ja uuden (tai usean uuden) järjestelmän välillä on oleellista, ja oikeilla integraatioilla se onnistuu. Arkkitehtuurisesti suunniteltu integraatioratkaisu tukee perinteisten sekä uusien järjestelmien välisiä integraatioita. Myös organisaation ulkoiset kumppani- ja asiakasyhteydet tuetaan samalla ratkaisulla. Näin syntyy hallittavissa oleva tehokas ympäristö.

Netum auttaa olemassa olevien ohjelmien integraatioissa, jotta tieto siirtyy ja dataa kertyy. Keskitetty integraatiomalli tukee myös tiedolla johtamista. ”Automatisoimalla prosesseja tehostetaan toimintoja sekä tuotetaan arvokasta dataa, joka luo johdolle ajantasaista kokonaiskuvaa yrityksen hyvinvoinnista ja kehitystarpeista.”

Netumin työstä integraatioiden muutoshallinnassa on vielä yksi hyöty: vanhat point-to-point-yhteydet otetaan keskitetysti hallintaan. ”Nämä vanhat, erikseen luodut yhteydet voidaan uusia niin, että ne ovat luotettavia ja kustannustehokkaasti hallittuja. Niin tietohallintopäällikkökin nukkuu yönsä hyvin”, Pulkkinen lupaa.

 

Ari Pulkkinen
Johtava konsultti, integraatiopalvelut
ari.pulkkinen(at)netum.fi
+358405005067