Datasta arvoa – tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen on niin yksityisellä sektorilla kuin julkisellakin puolella aihe, josta on puhuttu jo vuosia. Sen pitäisi olla organisaatioille mahdollisim­man helppoa riippumatta siitä, onko kyseessä sitten omien töiden, projektin, tiimin tai strategisen tason johtaminen.

Monet ajautuvat kuitenkin haasteisiin suurten datamäärien, teknisten kysymysten tai parhaiden käytäntöjen tunnistamisen kanssa. Lähdejärjestelmiä voi olla useita ja yleensä järjestelmien tietomäärät ovat valtavia. Toiset organisaatiot, vaikka saattavat jo olla päässeet tiedolla johtamisessa sinänsä pitkälle, tunnistavat haasteikseen lukemattomien raporttien, erilaisten datan laatuun tai tiedolla johtamisen kulttuuriin liittyvät asiat. Haasteena voi olla ylipäätään saada arvoa ulos jo saavutetuista tekemisistä.

 

Tiedolla johtamisen vieminen käytäntöön

Modernit pilvipohjaiset data-alustat, kuten Microsoftin Azure, tarjoavat oivallisia työvälineitä datan keräämiseen, varastoimiseen, jalostamiseen, analysointiin, raportointiin sekä edistyksellisen analytiikan tekoon. Työskennellessämme asiakkaidemme kanssa olemme kuitenkin havainneet monien kaipaavan tukea, jotta tiedolla johtaminen lopulta päätyy osaksi organisaatioiden prosesseja ja ihmisten arkea. Vasta kun näin tapahtuu, tiedolla johtamisen kautta voidaan saavut­taa potentiaalinsa mukaista arvoa - paljon puhuttuja oikeita ja oikea-aikaisia päätöksiä, jotka johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin niin operatiivisella, tak­tisella kuin strategisella tasolla. Harva kiistääkään, että tiedolla johtamisesta ei olisi mahdollista saada kilpailuetua ja lopulta jäämään viivan alle enemmän - ansaintaa.

Tiedolla johtamisen vieminen käytäntöön on todellisuudessa varsin moni­ulotteinen ja myös monimutkainen kokonaisuus. Yhtäältä on ymmärrettävä oma liiketoiminta ja arvioitava mitä asioita todella halutaan muuttaa ja mitä tietoa eri rooleissa olevat henkilöt todella tarvitsevat. Toisaalta kaiken pohjaksi vaa­ditaan useimmiten tietovarastoa, jonka rakentaminen vaatii sekä teknistä osaamista että näkemyksellisyyttä. Etukäteen onkin syytä pohtia, ettei ratkaisuja kehittäessä jätetä huomioimatta ns. teknistä velkaa, joka saattaa kostau­tua myöhemmin.

Huomioitavia asioita tiedolla johtamisen projektissa:

 1. Oman tilanteen ymmärrys
 2. Liiketoimintalähtöisyys
 3. Hyvin tehty tietovarasto
 4. Raporttien kehitys ja hallinta
 5. Tiedolla johtamisen jalkauttaminen

 

Netumissa puhumme tiedolla johtamisen 3A-mallista, joka sisältää edellä mainitut vaiheet tiedolla johtamisen kehityksessä. 3A viittaa datasta Asiallista, Arvokasta ja lopulta Ansaintaa. Käsitemallinnuksen ja tiedon jalostamisen kautta datasta saadaan merkityksellistä tietoa ja sen päälle voidaan luotettavasti perustaa päätöksiä ja se johtaa oikeisiin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat organisaatiota ja luovat kilpailuetua organisaatioiden omassa toimintakentässä.

Miten päästä alkuun?

Olemme tavanneet lukuisia organisaatioita, jotka ovat erilaisissa tilanteissa tie­dolla johtamisen saralla. Mikäli organisaatiossa ollaan aivan alkuvaiheessa tie­dolla johtamisen kehittämisessä, alkuun pääsee parhaiten nykytilanteen kartoi­tuksella ja pienimuotoisella Proof-Of-Conceptilla. Tällainen 5-15 henkilötyöpäivän miniprojekti mahdollistaa omien asiantuntijoiden osaamisen ja näkemyksen kehittämisen, sekä auttaa tiedolla johtamisen hyötyjen validoinnissa. Projek­tia on mahdollisuus tarvittaessa jatkaa varsinaiseksi tiedolla johtamisen ratkaisuprojektiksi.

Toisinaan taas haasteena on saada tiedolla johtaminen kunnolla jalkautettua. Tällöin on tarpeen löytää ratkaisuja, joiden avulla käyttäjien arkea helpotetaan löytämään oikea luotettava tieto helpommin. Kyse voi olla enemmän tarkoi­tuksenmukaisesta muutosjohtamisesta kuin mistään muusta. Onko esimerkiksi johto sitoutunut tiedolla johtamisen kehittämiseen ja näkyykö se käytännössä? Toisaalta organisaation kulttuurin ja ihmisten käytäntöjen muuttaminen vie aikaa, joten siihen on myös syytä varautua.

 

1.10.2021 julkaistun Cerion Solutionsin yritysoston myötä Netumilla on nyt valmiudet tarjota entistä kattavammin tiedolla johtamisen palveluita asiakkailleen.

Haluatko kuulla lisää?

Lataa ilmainen tiedolla johtamisen oppaamme, tai ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme mielellämme!

 
  Sivustomme tietosuojaseloste, uutiskirjeen ja tiedotetilauksen tietosuojaseloste

   

  Jani Henriksson

  Johtaja, data ja analytiikka, Netum Oy
  jani.henriksson(at)netum.fi

  Lue sarjan muut postaukset