Kokonaisvaltainen
kyberturvallisuus

Osaamisen ja kokemuksen tuomaa varmuutta kyberturvallisuuden haasteisiin

Netum tarjoaa kokonaisvaltaisia kyberturvallisuuden palveluita sekä räätälöityjä ratkaisuja. Asiantuntijamme auttavat valitsemaan ohjelmistot ja kyberturvaratkaisut, joiden avulla organisaatiosi arki sujuu jouhevasti ja luotettavasti.

Netum

1. Kyberturvallisuuden riskikartoitus

 • Kyberriskien arviointi
 • Kyberriskien tunnistaminen
 • Kyberriskien analysointi
 • Merkityksen arviointi asiakkaan toiminnalle
 • Riskien käsittely/hallinta

2. Kyberturvallisuusstrategia

 • Asiakkaalle älykäs kyberstrategiakokonaisuus
 • Perustuu asiakkaan kyberriskien arviointiin ml. kypsyysarvioon
 • Ottaa huomioon kybertoimintaympäristön ja sen muutokset
 • Strategiakokonaisuuteen sisältyy kuvaus kybertoimintaympäristöstä, visio, strategia, yksityiskohtainen toimeenpano ja kehittämissuunnitelma
 • Kokonaisvaltainen älykäs strategia antaa perusteet kustannustehokkaaseen kyberturvallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen; johtaminen, osaaminen, arkkitehtuuri, toimintaprosessit ja teknologiaratkaisut

3. Kyberturvallisuuden arkkitehtuurimalli

 • Asiakkaalle räätälöity kyberturvallisuuden arkkitehtuuri, joka tukee strategian toteuttamista.
 • Tietojärjestelmäarkkitehtuurityöt
 • Tietoturvallisuusarkkitehtuurityöt

4. Kyberturvallisuuden tilannekuva

 • Kyberturvallisuuden kuukausikatsaukset sekä kvartaalikatsaukset
 • Kyberturvallisuuden syväanalyysit (asiakkaan haluamista aiheista)
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöity koulutus johdon ja asiantuntijoiden kyberosaamisen kehittämiseksi
 • Tietoturvallinen etäkoulutusjärjestelmä
 • Kyberharjoitukset ja simulaatiot johtamisen ja osaamisen parantamiseksi
  • Osaamisen kehittäminen on kustannustehokkain tapa parantaa yritysten ja organisaatioiden kyberkyvykkyyttä – konkreettisena esimerkkinä työtekijöiden kyberhygieniakoulutus
Netum

Haluaisitko jutella yrityksenne kyberturvallisuudesta? Ota Harri Suniin yhteyttä:

Harri Suni
Johtaja, kyberturvallisuuspalvelut
harri.suni(at)netum.fi
+358408392323