Kohdistetut hyökkäykset organisaatioita kohtaan ovat lisääntyneet merkittävästi. Kyberharjoitukset ovat tarkoitettu kehittämään ja parantamaan harjoittelevan organisaation tietoturvakäytäntöjä sekä valmistamaan organisaatioita tietoturvahyökkäyksiä vastaan.

Netumin kyberharjoitukset auttavat organisaatioita tunnistamaan mahdollisia uusia riskejä ja haavoittuvuuksia tietojärjestelmissään tai käytännöissään sekä kehittämään tarvittavia toimintasuunnitelmia vastaamaan tietoturvahyökkäyksiin. Ne myös auttavat organisaatioita kehittämään henkilöstön tietoturvatietoisuutta ja kouluttamaan heitä tunnistamaan tietoturvauhat ja -riskit.

Lisäksi kyberharjoitukset auttavat organisaatioita noudattamaan tietoturvastandardeja ja -määräyksiä sekä osoittamaan sidosryhmilleen, että he ovat valmiita vastaamaan mahdollisiin tietoturvahyökkäyksiin.

Netum on Kyberturvallisuuskeskuksen yhteistyökumppani ja hyväksymä kyberharjoitusten palveluntarjoaja.

Kyberharjoituksen vaiheet

Suunnittelu

Aloitetaan kartoittamalla millaisia poikkeustilanteita halutaan harjoitella tai minkä henkilöstön reagointia halutaan harjoittaa.

Jos toteutetaan räätälöity harjoitus, luomme skenaariot asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Harjoituspäivä

Simuloidaan sovitut skenaariot käytännössä ja harjoitellaan henkilöstön reagoimista näihin poikkeustilanteisiin.

Harjoituksen fasilitoinnin lisäksi seuraamme toimintaa ja teemme havaintoja.

Yhteenveto

Analysoimme harjoituksen aikana tehtyjä havaintoja ja etsimme niiden pohjalta vahvuuksia ja mahdollisia kehityskohteita toiminnassa.

Harjoituksesta ja tehdyistä löydöksistä kootaan kattava raportti, joka käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Yhteistyö jatkossa

Säännöllinen harjoittelu auttaa mittaamaan, miten prosessien kehitys on onnistunut.

Kun prosessien kehityskohteet on löydetty harjoitellessa, voimme auttaa kehitystyössä ja parannusten toteutuksessa.

Laajempi kyberturvallisuuden nykytilan kartoitus auttaa löytämään myös muita kehityskohteita. Tutustu kybermittariin.

Mikäli yrityksen tietoturvan hallinta vaatii pitkäjänteistä ja asiantuntevaa lisätukea, tietoturvapäällikkö sovitulla viikoittaisella työpanoksella voi olla juuri oikea vaihtoehto.

Tutustu vaihtoehtoihin

STARTTI - Varautumisen prosessit haltuun

Startti on erinomainen valinta yrityksesi nykytilan arviointiin työpajan muodossa ilman harjoituksen tuomaa painetta.

Paketti sisältää:

  • Käsiteltävän aihealueen tai prosessin kartoittaminen
  • Nykytilan arviointi työpajan muodossa dokumentaation ja käytänteiden pohjalta
  • Havaintojen pohjalta tehty analyysi kehityskohteista ja sen läpikäynti

PLUS - Testaa kyvykkyytesi

Plus on yhdestä tai useammasta valmiista skenaariosta koottu kokonaisuus, joka mahdollistaa tietomurtojen kaltaisten todellisten liiketoiminnan kriisitilanteiden harjoittelun.

Paketti sisältää:

  • Toimialaan sopivien skenaarioiden ja osallistujien valitseminen
  • Konsulttien vetämä harjoitus, jossa käydään läpi valitut skenaariot ja havainnoidaan osallistujien ja prosessien toimintaa
  • Havaintojen pohjalta tehty kattava raportti kehityskohteista ja sen läpikäynti

PRO - Räätälöity kyberharjoitus

Pro on täysin yrityksesi tarpeisiin mukautettu yhdestä tai useammasta räätälöidystä skenaariosta koostuva kokonaisuus. Tällä kokonaisuudella voit mahdollistaa yritystäsi koskevien uhkatilanteiden tunnistamisen ja niiden harjoittelun.

Paketti sisältää:

  • Harjoiteltavien osa-alueiden kartoitus ja valinta
  • Sopivien skenaarioiden valinta ja käsikirjoitus sekä näiden pohjalta osallistujien valitseminen
  • Konsulttien vetämä harjoitus, jossa käydään läpi luodut skenaariot ja havainnoidaan osallistujien ja prosessien toimintaa
  • Havaintojen pohjalta tehty kattava raportti kehityskohteista ja sen läpikäynti

Case Haminan Energia

Uusi maailmantilanne sai Haminan Energian nostamaan tietoturvallisuuden erityisfokukseen. Netumin toteuttama Kybermittariarviointi antoi selkeät suuntaviivat tulevaisuudelle.

Case Kymen Vesi

Ulkoistetun tietoturvapäällikön palvelu on tuonut uutta asiantuntijuutta ja yhdessä tekemisen kulttuuria Kymen Veden tietoturvan hallintaan. Yhteistyö käynnistyi Kyberturvallisuuskeskuksen Kybermittaria hyödyntävällä nykytila-analyysillä, jossa kartoitettiin yrityksen tietoturvan lähtötaso.

Jyri-Pekka Tähtinen
johtaja
kyberturvallisuuspalvelut
040 952 6125
jyri-pekka.tahtinen@netum.fi

Eija Mattsson
Sales Executive
kyberturvallisuuspalvelut
0400 501 496
eija.mattsson@netum.fi

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!