IT-omaisuuden hallintapalvelut

Netum

Johda IT-omaisuuttasi tarkan ja reaaliaikaisen tiedon avulla

Netum DUX on moderni ja skaalautuva laiteomaisuuden hallintaratkaisu, joka rakentaa sillan tietohallinnon ja taloushallinnon välille. Se näyttää reaaliaikaisesti IT-omaisuuden tilan ja käyttöasteen, jotta kustannukset eivät pääse karkaamaan. Näet IT-omaisuuden kulut, mutta myös sen tuottaman arvon liiketoiminnalle.

Monessa organisaatiossa ei tiedetä IT-omaisuuden tarkkaa kokoa tai laitteiden osuutta tuotantokustannuksista. Laitteiden käyttöä ei mitata, ja siksi IT-laitteiston ja sen tuomien kustannusten suunnitelmallinen kehittäminen on mahdotonta. Ongelmat käyvät yhä monimutkaisemmiksi, mitä isommasta organisaatiosta on kyse. Usein prosessit laitteiston hallintaan ovat olemassa, mutta niiden noudattaminen arjessa ei ole realistista. Vastuu laitteista ja niiden valvomisesta jää yksilöille.

Netum DUX luo tarkan kuvan laitteiden käyttötavoista ja sijainnista sekä niihin liittyvistä sopimuksista ja kustannuksista. Se reagoi ympäristön muutoksiin, vertaa tietoja ja hälyttää, kun jotain huomionarvoista tapahtuu. Tiedot pysyvät ajan tasalla ilman aikaa vievää manuaalista työtä.

Netum
Netum

Maksimoi IT-omaisuutesi arvo

 • Liiketoiminnan kehittäminen helpottuu, kun IT-omaisuuden hallinta on osa koko yrityksen digitaalista roadmapia.
 • Kun laitteiden määrä on selvillä, niillä käytettäviä ohjelmistoja ei yli- tai alilisensoida.
 • Laitteiden käyttö on hetki hetkeltä todennettavissa.
 • DUX antaa dataa laitteiden käyttötavoista ja käyttäytymisestä, jotta pystyt tekemään tarkoituksenmukaisia laitehankintoja.
 • Käyttämättä jääneet laitteet voidaan ohjata jonkun sellaisen käyttöön, jolla on niille tarve.

Takaa organisaatiosi tietoturva

 • Laiteomaisuuden hallinta on kyberturvallisuuden kivijalka.
  Netum DUX:n avulla tiedät, missä laitteet ovat ja miten niitä käytetään.
 • Tietohallinnon tutkasta katoavat laitteet ovat tietoturvaa uhkaavaa jätettä. DUX:n avulla kierrätät ne pois käytöstä asianmukaisesti.
  Netum DUX hälyttää, jos laitteen käyttö muuttuu merkittävästi. Näin laite voidaan tarvittaessa poistaa verkosta nopeasti.
Netum

Tukenasi läpi laitteiden elinkaaren

Auditointi       Konsultointi     Liiketoiminnan tehostamisen suunnittelu    Laitteiden haltuunotto

DUX
Netum

Auditointi on ensimmäinen askel laitekannan hallintaan

IT-laitekannan auditointi näyttää tarkasti organisaatiosi työasemien, mobiililaitteiden, ohjelmistojen ja oheislaitteiden määrän. Selvitämme, mitkä järjestelmät sisältävät tietoa laitteista, ja kartoitamme poikkeamat esimerkiksi omistus- ja takuutiedoissa. Saat selville laitteiden todellisen iän, mahdolliset kadoksissa olevat laitteet sekä eroavaisuudet ja virheet eri järjestelmissä sijaitsevissa tiedoissa.

Erillinen auditointi on kiinteähintainen, ja sen aikana saat mahdollisuuden tarkastella laiteomaisuutta Netum DUX:n kautta.

PYYDÄ TARJOUS IT-OMAISUUTESI AUDITOINNISTA

  Netum
  • NOPEAT INTEGRAATIOT

  • HELPOSTI LAAJENNETTAVISSA

  • SISÄTILAPAIKANNUS

  • AINA AJANTASAINEN

  Netum

  Näkyvyys tulevaisuuteen yhdistämällä elinkaaritieto ja talous

  Netum DUX:n avulla organisaatiosi saa paremman otteen IT-omaisuuteen liittyvästä päätöksenteosta. Kun tieto nykytilanteesta, sopimuksista sekä laitteiden sopivuudesta käyttötarkoituksiinsa on käytettävissä, on teillä avaimet tulevaisuuden suunnitteluun ja parempaan kokonaiskustannusten hallintaan.

  DUX on konkreettinen tiedolla johtamisen väline, jolla optimoit nykyhetkeä ja suunnittelet tulevaa. Voit esimerkiksi simuloida uuden liiketoiminnan tuomia IT-laitteiden hankintakustannuksia ja nähdä niiden vaikutuksen budjettiin. DUX myös hälyttää ennakoivasti, kun laitteiden takuu- tai rahoitussopimukset ovat päättymässä.

  Netum
  Netum

  Pois manuaalisesta työstä

  Laitetietojen manuaalinen syöttäminen ja hallinta voi viedä satoja ylimääräisiä henkilötyöpäiviä. DUX tekee saman automaattisesti.

  Näin se toimii:

  • DUX luo uuden laitteen automaattisesti hakemalla ja validoimalla kaikki laitteen tiedot sarjanumerosta tuote- ja takuutietoihin sekä rahoitustietoihin. Kustannuspaikka tulee suoraan taloushallinnolta, eikä mitään tarvitse syöttää käsin.
  • DUX vertaa laitteen tietoja eri järjestelmissä ja etsii poikkeavuuksia. Jos esimerkiksi poistunut käyttäjä näkyy laitteella edelleen aktiivisena, DUX antaa siitä ilmoituksen.
  • DUX hälyttää päättyvistä leasing- ja takuusopimuksista, jolloin niitä ei tarvitse valvoa manuaalisesti.
  • Tekoälyn ansiosta DUX tietää, mitä oheislaitteita tietokoneisiin on kytketty. Näin saat ajantasaisen näkymän muun muassa näyttöjen, kuulokkeiden ja tulostimien käyttöasteisiin.
  • Sisätilapaikannuksen avulla näet pohjakartalla, missä laite toimistolla sijaitsee. Tämä helpottaa huoltotoimenpiteitä ja laitteiden vaihtoja.
  • DUX skaalautuu laiteomaisuuden koon mukaan.
  Netum