Netum DUX

IT-laiteomaisuuden hallintapalvelut

Johda IT-laiteomaisuuttasi tarkan ja reaaliaikaisen tiedon avulla

Netum DUX on IT-laiteomaisuuden hallintaan tarkoitettu ratkaisu, joka yhdistää talouden- ja tietohallinnon sekä toimittajien järjestelmistä saatavat tiedot organisaation käytössä olevaan laitekantaan koko niiden elinkaaren ajan.

Netum DUX näyttää reaaliaikaisesti IT-laiteomaisuuden tilan ja käyttöasteen, jotta kustannukset eivät pääse karkaamaan. Näet IT-laiteomaisuuden kulut, mutta myös sen tuottaman arvon liiketoiminnalle. Taloushallinto saa ajantasaista ja oikeaa tietoa talouden seurantaan ja suunnitteluun. Netum DUXin käyttöä voidaan laajentaa myös muihin teknologia- ja käyttöomaisuustyyppeihin.

IT-omaisuuden hallinta tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä

Monessa organisaatiossa ei tiedetä IT-laiteomaisuuden tarkkaa kokoa tai laitteiden osuutta tuotantokustannuksista. Laitteiden käyttöä ei mitata, ja siksi IT-laitteiston ja sen tuomien kustannusten suunnitelmallinen kehittäminen on mahdotonta.

Netum DUX on konkreettinen tiedolla johtamisen väline, jolla optimoit nykyhetkeä ja suunnittelet tulevaa. Voit esimerkiksi simuloida uuden liiketoiminnan tuomia IT-laitteiden hankintakustannuksia ja nähdä niiden vaikutuksen budjettiin. Netum DUX  myös hälyttää ennakoivasti, kun laitteiden takuu- tai rahoitussopimukset ovat päättymässä. Tiedot pysyvät ajan tasalla ilman aikaa vievää ja virheille altista manuaalista työtä.

Miten hyödyt Netum DUXista?

  • Liiketoiminnan kehittäminen helpottuu, kun IT-omaisuuden hallinta on osa koko yrityksen digitaalista roadmapia.
  • Kun laitteiden määrä on selvillä, niillä käytettäviä ohjelmistoja ei yli- tai alilisensoida.
  • Laitteiden käyttö on hetki hetkeltä todennettavissa.
  • Tekoälyn avulla saadaan analysoitua dataa laitteiden käyttötavoista ja käyttäytymisestä, jotta pystyt optimoimaan käyttöä ja tekemään tarkoituksenmukaisia laitehankintoja.
  • Käyttämättä jääneet laitteet voidaan ohjata jonkun sellaisen käyttöön, jolla on niille tarve.

BLOGI

Sote-uudistus tulee

Näin siirrät IT-laitteet viisaasti kunnalta hyvinvointialueelle.

TAPAHTUMAT

Webinaaritallenne: ITAM 360

Webinaarissa Netumin ja Crayonin asiantuntijat kertoivat kuinka ohjelmisto- ja laiteomaisuus sekä pilvikäyttö otetaan kattavasti haltuun, jotta IT-omaisuuttasi pystytään optimoimaan ja saamaan säästöjä aikaan.

IT-laiteomaisuutesi kartoitus

IT-laitekannan kartoitus näyttää tarkasti organisaatiosi työasemien, mobiililaitteiden, ohjelmistojen ja oheislaitteiden määrän. Selvitämme, mitkä järjestelmät sisältävät tietoa laitteista, ja kartoitamme poikkeamat esimerkiksi omistus- ja takuutiedoissa. Saat selville laitteiden todellisen iän, mahdolliset kadoksissa olevat laitteet sekä eroavaisuudet ja virheet eri järjestelmissä sijaitsevissa tiedoissa.

Kartoitus on kiinteähintainen, ja sen aikana saat mahdollisuuden tarkastella laiteomaisuutta Netum DUXin kautta. Jos haluat kartoittaa myös ohjelmisto-omaisuuteesi ja pilvipalvelut, niin toteutamme sen yhdessä yhteistyökumppanimme Crayonin kanssa. Kartoitus antaa pohjan IT-omaisuuden hallintastrategian päivittämiselle tai luomiselle, jos sitä ei ole vielä virallisesti olemassa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous IT-omaisuutesi kartoittamisesta!

Puuttuuko organisaatioltasi IT-omaisuuden hallintastrategia?

Vaikka digitaalisen liiketoiminnan kasvavat vaatimukset tiedostetaan tänä päivänä erittäin hyvin, niin useimmilta organisaatioilta puuttuu edelleen virallinen IT-omaisuuden hallintastrategia, jonka tehtävänä on tukea omalta osaltaan digitaalisen liiketoiminnan pääsemistä asetettuihin tavoitteisiin.

Autamme organisaatioita luomaan uskottavan kehityssuunnitelman IT-omaisuuden hallintastrategian rakentamiseksi, jossa huomioidaan nykyisen ja pyritään ennakoimaan tulevan toiminnan asettamat vaatimukset.

Ensimmäinen askel on arvioida maturiteettianalyysin avulla nykyinen strategia ymmärtääksesi, kuinka paljon muutosta tarvitaan, jotta voitaisiin vastata paremmin jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Kokeneet muutosjohtamisen konsulttimme auttavat muutoksen viemisessä asetettuihin tavoitteisiin ja strategian jalkautuksessa osaksi päivittäistä toimintaan.

Ajantasaista tietoa IT-palveluhallinnalle

Netum DUX voidaan integroida IT-palveluhallinnan käyttämään ITSM-järjestelmään. Tämä tehostaa tukipalveluiden toimintaa, koska käytössä ovat aina ajantasaiset tiedot esimerkiksi kuinka vanha laite on, onko laite rahoitettu ja onko takuu voimassa. Laitteiden sisätilapaikannuksen avulla lähituki löytää laitteet helposti huolto- ja laitevaihtotilanteissa. Netum DUXin tekoäly hyödyntää huoltohistoriatietoa laitteiden huolto- tai vaihtotarpeiden ennakoinnissa.