Omistajat

Netum Group Oy:n ulkona olevien osakkeiden määrä on 8 869 000 kappaletta. Lisäksi yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 31 000 kappaletta. Vuonna 2020 järjestetyn henkilöstöannin jälkeen Netumilla on yhteensä 47 osakkeenomistajaa. Netumin osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajat Rooli Osakkeita Omistusosuus
1. Matti Mujunen Toimitusjohtaja 1 965 000 21,83 %
2. Aloma Oy (Lars Laaksonen) Hallituksen jäsen 1 620 000 18,00 %
3. BHMSec Oy (Olavi Köngäs) Hallituksen pj. 1 485 000 16,50 %
4. Osaamo Oy (Risto Toivola) 1 327 000 14,75 %
5. Jari Lilja 745 000 8,28 %
6. Olli Savolainen Johtoryhmän jäsen 385 000 4,28 %
7. Tero Nummijärvi Johtoryhmän jäsen 224 286 2,49 %
8. Ari Pulkkinen Agentit ent. osakas 214 286 2,38 %
9. Jari Tuori 205 000 2,28 %
10. Juha-Pekka Leskinen Johtoryhmän jäsen 200 000 2,22 %
Kymmenen suurinta, yhteensä 8 371 012 93,01 %
Muut osakkeenomistajat 628 988 6,99 %
Yhteensä 9 000 000 100 %
Netum