Amazon Web Services

As an official AWS partner, we enable a scalable and cost-effective cloud environment for our customers

Amazon Web Services (AWS) is one of the world's most comprehensive and widely used cloud platforms. Netum is an AWS consulting and software development partner. Through us, you get extensive cloud service development and support services. We participate in both the AWS Service Path and Software Path partner programs.

Our AWS services cover the Netum DevOps platform running in the AWS public cloud environment and cloud service maintenance services. With the help of our certified cloud experts, you can be sure you have a scalable and cost-effective cloud environment.

Palvelumme

Netum DevOps-alusta

Netum DevOps-alusta sisältää kehitysalustan, sovelluksen ajoalustan ja jatkuvan julkaisun palvelut yhtenä hallinnoituna pakettina sovelluskehityksen ja julkaisun tueksi. Palvelut on sijoitettu kustannustehokkaasti ja skaalautuvasti AWS-julkipilviympäristöön.

Hallinnoidun palvelun käyttöönotto on yksinkertaista, ja se on mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla. Kehittäjät voivat siksi keskittyä olennaiseen eli uusien toimintojen ja päivitysten toteuttamiseen. Päivitykset ja valvonta on luonnollisesti automatisoitu.

Sovellusalusta on suunniteltu korkean saavutettavuuden näkökulmasta, joten pystyt vastaamaan korkeisiinkin SLA-vaatimuksiin.

FinOps - pilvipalvelujen optimointi

FinOps (Financial Operations) on innovatiivinen lähestymistapa pilvialustojen taloushallintaan, joka yhdistää ketterän kehityksen ja kustannustehokkuuden. FinOps mahdollistaa tiiviin yhteistyön kehittäjien ja taloushallinnon ammattilaisten välillä. Yhteiset tavoitteet ja selkeä kommunikaatio auttavat ymmärtämään kustannuksia ja vaikutuksia paremmin.

Netumin kokeneet asiantuntijat auttavat organisaatioita hyödyntämään pilviresurssejaan ja optimoimaan käytön kustannuksia mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tehostaa toimintaa ja vapauttaa resursseja keskittymään innovaatioihin ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

 

>> Ota yhteyttä

 

Pilvipalveluiden ylläpito

Netum tunnetaan osaavista asiantuntijoistaan, joten voit rauhassa jättää pilviympäristösi ylläpidon hoitoomme ja keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen.

Hyödynnämme parhaita käytäntöjä ja prosesseja pilviympäristösi jatkuvassa kehittämisessä. Panostamme automaatioon, seurantaan ja reagointiin toiminnallisen huippuosaamisen saavuttamiseksi, mikä mahdollistaa luotettavien ja skaalautuvien palveluiden tarjoamisen pilviympäristössäsi.

Ylläpidon keskeisiä osa-alueita ovat esimerkiksi muutosten hallinta ja automatisointi, tapahtumiin vastaaminen nopeasti, ja operatiivisten mittareiden määrittäminen ja seuranta jatkuvan parantamisen ja operatiivisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

The Netum DevOps platform

The Netum DevOps platform includes a development platform, application runtime platform and continuous publishing services as one managed package to support application development and publishing. The services are located cost-effectively and scalably in the AWS public cloud environment.

Deploying a managed service is simple and can be implemented quickly. Therefore, developers can focus on the essential: implementing new functions and updates. Updates and monitoring are naturally automated.

The platform has been designed with high accessibility so that you can meet even high SLA requirements.

 

FinOps – cloud service optimisation

FinOps (Financial Operations) is an innovative approach to financial management of cloud platforms that combines agile development and cost-effectiveness.

FinOps enables close cooperation between developers and financial management professionals. Common goals and clear communication help to better understand costs and impacts.

Netum’s experienced professionals help organizations leverage their cloud resources and optimize operating costs as efficiently as possible. This makes operations more efficient and frees up resources to focus on innovation and business growth.

 

Maintenance of cloud services

Netum is known for its skilled experts, so you can leave the maintenance of your cloud environment to us and focus on developing your business.

We utilise best practices and processes to improve your cloud environment continuously. We invest in automation, monitoring, and response to achieve operational excellence, enabling us to provide reliable and scalable services in your cloud environment.

Key aspects of maintenance include, for example, change management and automation, responding quickly to events, and defining and monitoring operational metrics for continuous improvement and operational efficiency.

CUSTOMER CASE

Case: EURA 2021

Up-to-date digital services are needed for each EU programming period to meet its specific needs.  The new EURA 2021 system will be implemented on cloud computing.

EURA 2021 is AWS certified.

Are you interested in a partnership?

Are you interested in our services?