Netum jatkaa tietoturvallisuuspalvelujen toimittajana valtionhallinnolle

Väestörekisterikeskus kilpailutti digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluita valtionhallinnolle. Palvelun käyttäjinä voivat olla valtionhallinnon yksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset ja eräät muut valtionhallinnon hankintayksiköt sekä Suomessa toimivat Euroopan unionin erillisvirastot. Väestörekisterikeskuksen kilpailutuksen perusteella sopimustoimittajiksi valittiin neljä toimittajaa.

– Onnistuimme kilpailutuksen kautta löytämään hyvät kumppanit, joilla on tarjolla riittävästi tarvittavan kokeneita asiantuntijoita digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueilta, kuten riskienhallinta, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus, toiminnan jatkuvuus, tietosuoja sekä näiden osa-alueiden auditointi ja kouluttaminen, johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Väestörekisterikeskuksesta kertoo.

Netum on tuottanut vastaavia palveluja 2010 – 2014 Valtiokonttorin Valtion IT-palvelukeskukselle, 2014 – 2017 Valtorille, 1.1. – 5.5.2018 Väestörekisterikeskukselle ja uudella sopimuksella huhtikuusta alkaen. Nixu Oyj, Nixu Certification Oy ja LAV Security Oy ovat olleet ja ovat uudessa sopimuksessa Netumin alihankkijoina. Palvelussa on tuotettu joka vuosi useita kymmeniä tietoturvallisuuden konsultointi- ja auditointipalveluja.

– Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkossakin tarjota Netum Oy:n tietoturvallisuuspalveluja valtionhallinnon asiakkaille. Pitkäjänteinen työmme tietoturvallisuuden kehittäjänä valtionhallinnossa on otettu positiivisesti vastaan. On ilo tehdä yhteistyötä tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluiden toimittajana, meille merkittävien asiakkaiden kanssa. Uskomme, että palveluvalikoimamme kattavuus on asiakkaillemme merkittävä tekijä kehitettäessä valtionhallinnon turvallisia digitaalisia palveluja, Netumin konsultointijohtaja Juha-Pekka Leskinen kertoo.

Tehtävä sopimus on voimassa 12.4.2022 saakka.

Lisätietoja:
Johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku, puh 029553 5120, kimmo.rousku(a)vrk.fi
Tietoturva-asiantuntija Hanna Heikkinen, puh. 029553 5121, hanna.heikkinen(a)vrk.fi
Konsultointijohtaja Juha-Pekka Leskinen, puh. 050 384 3997, juha-pekka.leskinen(a)netum.fi

http://vrk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaestorekisterikeskus-on-uudistanut-digitaalisen-turvallisuuden-asiakaspalvelutarjontaansa-yhteistyo-uusien-sopimuskumppanien-kanssa-alkaa