Tietosuoja­palvelut

Monipuoliset tietosuojapalvelumme suunnittelusta käytännön toteutukseen

Teknologian ja säädösten nopea kehitys, digitalisaatio sekä globalisaatio ovat tuoneet henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan uusia haasteita. Netumin kokeneet tietosuoja-asiantuntijat auttavat varmistamaan, että organisaatiosi täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimat velvoitteet ja ovat tukenasi tarvittaessa suunnittelusta käytännön toteutukseen.

Tietosuojapalveluihimme kuuluvat muun muassa

Autamme tunnistamaan organisaationne henkilötietojen käsittelyn nykytilannetta ja kehitystarpeita. Toteutamme kanssanne tietosuojan kehitystoimenpiteitä täsmätarpeisiin ja pitkäkestoisempiin suunnitelmiin pohjautuen.

Tuemme organisaationne tietosuojan riskienhallintaa muun muassa vaikutustenarvioinneilla.

Tuemme tietosuojan kehityssuunnitelmia toteutusta ja käyttöönottoa organisaatiossanne yhdessä määritellyllä tavalla.

Varmistamme henkilöstönne tietosuojaosaamisen kehitystä käytännönläheisillä ohjeistuksilla, tietoiskuilla ja koulutuksilla. Turvaamme tarvittaessa syvempää tietosuojaan liittyvää osaamissiirtoa organisaationne asiantuntijoille. Tuemme organisaationne henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä kaikille sidosryhmillenne selkeällä viestinnällä.

Konsultoimme tietosuojan vuosisuunnitteluanne ja tuotamme kanssanne tietosuojaan liittyvää raportointia esimerkiksi tietotilinpäätöksen muodossa.

Monissa organisaatioissa tietosuojan hallinta ei ole kokopäiväinen tehtävä. Tarjoamme asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa räätälöityä tietosuojavastaavan palvelua.

Tietosuojan viitekehyksiä

Viitekehyksinä tietosuojan konsultoinnissa käytämme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), muuta EU-tasoista ohjeistusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä, ISO/IEC 27701 standardia ja tarvittaessa myös muita kansainvälisesti tunnistettuja toimintamalleja.

Jyri-Pekka Tähtinen
johtaja
kyberturvallisuuspalvelut
040 952 6125
jyri-pekka.tahtinen@netum.fi

Kyber­turvallisuus­palvelut