Vastuullisuus

Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on myös olla alansa halutuin työnantaja ja tarjota työntekijöilleen oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät.

Netumilla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Netumin toiminta-ajatus perustuu Legacy to Digi® -konseptiin ja -toimintamalliin, jossa olemassa olevaa IT-varantoa hyödynnetään systemaattisesti uusia digitaalisia palveluita luotaessa.

Netumin digitaaliset ratkaisut tehostavat yritysten liiketoimintaa ja julkisen sektorin palveluita. IT-varantojen ja aiempien investointien hyödyntäminen lisää kustannustehokkuutta, ja yhtiön kyberturvaratkaisut varmistavat yhteiskunnan turvallisuutta. Digitaalisten palveluiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja materiaalien tarvetta sekä edistää kiertotaloutta. Digitaalisuus parantaa niin yritysten kuin julkishallinnonkin palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä.

Netum innovoi ja kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa. Yhtiö toimii merkittävissä yhteiskunnallisissa hankkeissa ja auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa digitalisaation avulla. Näin Netum rakentaa yhdessä asiakkaidensa kanssa vastuullisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa.

Netumin vastuullisuusohjelman pääteemat

Legacy to Digi® on lähestymistapamme digitalisaatioon: autamme asiakkaitamme digitaalisessa muutoksessa – vastuullisesti ja turvallisesti. Digitaaliset ratkaisumme tehostavat yritysten liiketoimintaa ja julkisen sektorin palveluita. Digitalisaation avulla palveluita voidaan kehittää toimivammiksi, helppokäyttöisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Varmistamme yhteiskunnan turvallisuutta kyberturvaratkaisuilla. Näin rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme, ja heistä jokainen on meille merkityksellinen. Siksi meille on tärkeää, että henkilöstömme kokee työyhteisömme olevan oikeudenmukainen ja moniarvoinen. Sitoudumme työntekijöidemme yhdenvertaiseen kohteluun ja vastustamme kaikkea syrjintää.

Haluamme luoda työyhteisön, jossa osaavat ammattilaiset – niin omat työntekijämme kuin yhteistyökumppanimmekin – voivat hyvin ja viihtyvät. Pidämme huolta toisistamme ja tuemme hyvinvointia monin tavoin. Haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä työssään jatkuvasti.

Kannamme huolta ilmastonmuutoksesta ja olemme sitoutuneet toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla kaikessa tekemisessämme. Esimerkiksi vihreän sähkön käyttäminen, etätöiden mahdollistaminen sekä laitteiden huolellinen kierrättäminen ovat meille tärkeitä tapoja vähentää oman toimintamme ympäristökuormitusta.

Taloudellinen vastuullisuus on yritysvastuullisuuden perusta. Kannattavan kasvun ja jatkuvan toiminnan kehittämisen myötä pystymme kehittämään yhä vastuullisempia palveluita. Eettisten liiketoimintaperiaatteiden ja kannattavan kasvun turvin pystymme huomioimaan kaikkien sidosryhmiemme tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Netumin vastuullisuusohjelma

Netum on laatinut vastuullisuusohjelman, jossa on määritelty sosiaaliseen, taloudelliseen ja  ympäristövastuullisuuteen liittyvät teemat, mittarit ja tavoitteet. Netumin vastuullisuusohjelma pohjautuu eettiseen ohjeistukseen, ympäristöpolitiikkaan, ISO 27001 -sertifikaattiin, auditointeihin sekä jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Yhtiö mittaa säännöllisesti asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Netumin toimitusjohtaja vastaa yhtiön vastuullisuudesta, ja Netumin hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman ja  sen tavoitteet. Vastuullisuusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtoryhmälle ja hallitukselle.

Vastuullisuusohjelman tavoitteet

 • Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä kuvastava NPS-luku > 9/10
 • Naisten osuus henkilöstöstä 20 % vuoteen 2023 mennessä
 • Laitteiden* kierrätysaste 100 % vuonna 2023
 • Vihreän sähkön osuus 100 % kulutuksesta

* Kannettavat tietokoneet, mobiililaitteet, näytöt, palvelimet

Näin Netum tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

 • Aktiivinen yhteistyö eri oppilaitosten kanssa
 • Koulutusalan järjestelmien kehittäminen
 • Panostukset oman henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelma sekä syrjinnän vastaisuus
 • Naisten osuus henkilöstöstä 20 % vuoteen 2023 mennessä

 • Kannattavasti kasvava liiketoiminta luo uusia työpaikkoja
 • Oikeudenmukainen ja moniarvoinen työpaikka
 • Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset

 • Yhteiskunnan vastuullisuutta ja tehokkuutta lisäävät palvelut
 • Luotettavat ja tietoturvalliset ratkaisut
 • Jatkuvan kehittämisen kulttuuri ja innovointi

 • Laitteiden kierrätysaste 100 % (vuonna 2023)
 • Mahdollisimman tehokas kierrätys kaikilla Netumin toimistoilla

 • Digitaalisten ratkaisujen ympäristöystävällisyys ja kiertotaloutta tukevat ratkaisut
 • Tavoitteena tukea ja tarjota mahdollisuus valita ympäristöystävällinen tapa liikkua työpaikalle

 • Yhteiskunnan palveluiden saatavuutta ja julkishallinnon tehokkuutta lisäävät hankkeet
 • Korruption vastaisuus kilpailulainsäädännön mukainen toiminta

Vihreää vastuunottoa

Osana Green Office -verkostoa seuraamme ja raportoimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti, pyrkien pienentämään hiilijalanjälkeämme ja käyttämään luonnonvaroja mahdollisimman viisaasti. Jo kaksi Netumin toimipisteistä on Green Office -sertifioituja (Yliopistonkatu 58 B ja Sumeliuksenkatu 18 B). Lue lisää ympäristötyöstämme.

Netumin eettiset periaatteet ja whistleblowing

Netum on määritellyt eettiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä. Yhtiö pyrkii myös varmistamaan, että sen yhteistyökumppanit ja alihankkijat kunnioittavat Netumin eettisiä ohjeita ja toimivat eettisesti kestävällä tavalla.

Netumin kannustaa sekä henkilöstöään että muita sidosryhmiään raportoimaan organisaatioon tai liiketoimintaan liittyvästä mahdollisesta eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta.

Netumilla on käytössään myös Whistleblowing-kanava, jonka kautta voi anonyymisti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä: https://report.whistleb.com/fi/netum.

Tärkeimmät eettiset periaatteet

 • Noudatamme lakia
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia
 • Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti
 • Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme
 • Toimimme tietoturvallisesti
 • Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Olennainen osa Netumin vastuullisuustyössä on sidosryhmävuorovaikutus, jonka tavoitteena on saada tietoa eri sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Vuorovaikutuksessa Netumilla on myös mahdollisuus kertoa Netumin strategiasta ja liiketoiminnasta sekä vastuullisuusohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä, tavoitteista ja kehityksestä. Netumin arvioi sidosryhmävuorovaikutustaan muun muassa henkilöstölle vuosittainen järjestettävällä voimavarakyselyllä ja mittaamalla asiakaskokemusta sekä jatkuvilla että säännöllisesti järjestettävillä kyselyillä.

Netumin merkittävimmät sidosryhmät ovat asiakkaat, henkilöstö, sijoittajat, kumppanit ja alihankkijat,  yliopistot ja oppilaitokset sekä media.