Vastuullisuus

Vastuullista digimuutosta

Tavoitteenamme on olla alan luotetuin kumppani ja auttaa asiakkaitamme digitaalisessa muutoksessa viisaasti, vastuullisesti ja turvallisesti. Tavoitteenamme on myös kehittyä alan halutuimmaksi työnantajaksi ja tarjota työntekijöillemme oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö, jossa työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin.

Toimintafilosofiaamme kuuluu uusien digitaalisten palvelujen kehittäminen siten, että yhdistämme käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Aiemmin luotujen ja toimiviksi havaittujen ratkaisujen ymmärtäminen, kehittäminen ja integrointi uuteen on sekä vastuullisempi, kustannustehokkaampi, että nopeampi tie siirtyä digiaikaan kuin kaiken uusiminen.

Digitaaliset ratkaisumme tehostavat yritysten liiketoimintaa ja julkisen sektorin palveluita. Digitaalisten palveluiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja materiaalien tarvetta sekä edistää kiertotaloutta. Digitaalisuus parantaa niin yritysten kuin julkishallinnonkin palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä. Kyberturvaratkaisumme varmistavat yhteiskunnan turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Me innovoimme ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme. Toimimme merkittävissä yhteiskunnallisissa hankkeissa ja autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa digitalisaation avulla. Kuuntelemme, tuemme, hyödynnämme vanhaa ja huolehdimme huomisesta. Näin rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa.

Netumin vastuullisuusohjelman pääteemat

Palvelut

Yhteiskunnan vastuullisuutta ja digitaalista turvallisuutta lisäävät palvelut.

Työyhteisö

Oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö. Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset.

Ympäristö

Ympäristöystävällinen työpaikka ja toimija. Digitaalisten palvelujen vihreä kehittäminen.

Liiketoiminnot

Eettinen, ennakoiva ja kannattavasti kasvava liiketoiminta.

Netumin vastuullisuusohjelma

Netum on laatinut vastuullisuusohjelman, jossa on määritelty sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuullisuuteen liittyvät teemat, mittarit ja tavoitteet. Netumin vastuullisuusohjelma pohjautuu eettiseen ohjeistukseen, ympäristöpolitiikkaan, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ISO 27001 -sertifikaattiin, auditointeihin sekä jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Yhtiö mittaa säännöllisesti asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Netumin toimitusjohtaja vastaa yhtiön vastuullisuudesta, ja Netumin hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman ja sen tavoitteet. Vastuullisuusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtoryhmälle ja hallitukselle.

Vastuullisuusohjelman mittarit

 • Palvelut: Asiakastyytyväisyys NPS-suositteluindeksi
 • Työyhteisö: Ikä & sukupuoli -jakauma, eNPS-suositteluindeksi, hlöstön lähtövaihtuvuus %, osaamisen kehittäminen (käytetty työaika % )
 • Ympäristö: Vihreä toimija -sertifikaatit
 • Liiketoiminnot: EBITA

Näin Netum tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

 

 

 

 

 

Vihreä kehittäminen

Digitaalisten palveluiden vihreä kehittäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että asiat tehdään alusta asti fiksusti. Digipalveluiden energiankulutusta voidaan vähentää merkittävästi karsimalla sovelluksista pois kaikki turha. Kaikkein yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyrimme suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisia palveluitamme alusta asti fiksusti niin, että niiden käyttöön ja ylläpitämiseen kuluu mahdollisimman vähän energiaa ja ne käyttävät vain välttämättömän määrän dataa. Suorituskykyinen järjestelmä tarvitsee vähemmän resursseja, sietää vikoja paremmin, on helppokäyttöinen ja sitä on mutkaton ylläpitää. Tämä säästää etenkin luonnonvaroja ja vaivaa, mutta myös rahaa. Toiminta vihreän kehittämisen etulinjassa luo myös työhön uudenlaista merkityksellisyyttä.

Olemme Netumilla jalkauttaneet koko henkilöstölle suunnatun Vihreän toimijan kurssin, joka tarjoaa jokaiselle työntekijällemme mahdollisuuden edistää osaamistaan vihreän kehittämisen ja koodaamisen näkökulmilla. Koska iso osa meistä työskentelee asiakasyrityksissä ja -organisaatioissa, vihreä ajattelumme tukee siis myös asiakkaidemme ympäristötyötä.

Vihreä toimija -verkkokoulutus

Me Netumilla tarjoamme henkilöstöllemme Vihreä toimija -verkkokoulutusta, jonka avulla voimme varmistaa että kaikki netumilaiset osaisivat tehdä oikeita, vastuullisia ja kestäviä valintoja niin asiakas- kuin sisäisissä projekteissa.

 • Kaikilla kurssin hyväksytysti suorittaneilla on oikeus käyttää Netumin Vihreä toimija -sertifikaattia.
 • Jokaisella netumilaisella tulee jatkossa olemaan valmiudet hyödyntää ja edistää vihreän koodin mukaista ajattelua työssään.

Vihreää vastuunottoa

Seuraamme ja raportoimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti, pyrkien pienentämään hiilijalanjälkeämme ja käyttämään luonnonvaroja mahdollisimman viisaasti. Olemme myös aloittaneet konsernin hiilijalanjälkilaskennan, joka osaltaan luo perustaa tulevalle EU-direktiivin mukaiselle kestävyysraportoinnille.

 

Netumin eettiset periaatteet ja whistleblowing

Netum on määritellyt eettiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä. Yhtiö pyrkii myös varmistamaan, että sen yhteistyökumppanit ja alihankkijat kunnioittavat Netumin eettisiä ohjeita ja toimivat eettisesti kestävällä tavalla.

Netum kannustaa sekä henkilöstöään että muita sidosryhmiään raportoimaan organisaatioon tai liiketoimintaan liittyvästä mahdollisesta eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta.

Netumilla on käytössään myös Whistleblowing-kanava, jonka kautta voi anonyymisti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä: https://report.whistleb.com/fi/netum.

Tärkeimmät eettiset periaatteet

 • Noudatamme lakia
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia
 • Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti
 • Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme
 • Toimimme tietoturvallisesti
 • Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Olennainen osa Netumin vastuullisuustyössä on sidosryhmävuorovaikutus, jonka tavoitteena on saada tietoa eri sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Netumin merkittävimmät sidosryhmät ovat asiakkaat, henkilöstö, sijoittajat, kumppanit ja alihankkijat,  yliopistot ja oppilaitokset sekä media.

Vuorovaikutuksessa Netumilla on myös mahdollisuus kertoa Netumin strategiasta ja liiketoiminnasta sekä vastuullisuusohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä, tavoitteista ja kehityksestä. Netum arvioi sidosryhmävuorovaikutustaan muun muassa henkilöstölle vuosittainen järjestettävällä voimavarakyselyllä ja mittaamalla asiakaskokemusta sekä jatkuvilla että säännöllisesti järjestettävillä kyselyillä.

Vastuullinen, resurssiviisas ja vihreitä arvoja noudattava sekä yhteiskunnallisesti merkittävissä hankkeissa toimiva yritys on myös kiinnostava työnantaja, johon työntekijöiden on helpompi sitoutua. Henkilöstölle työn merkityksellisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja monimuotoisuus ovat kasvavassa määrin aiempaa tärkeämpiä.

 

 

BLOGI

Haluamme ravistella digipalvelualaa kohti vihreämpiä toimintamalleja

Me haluamme tulla tunnetuksi digitaalisten palveluiden vihreänä kehittäjänä ja edelläkävijänä Suomessa.

BLOGI

Vihreä koodi typistää digipalveluiden energiankulutusta

Netumin tavoitteena on toteuttaa vihreää ajattelua kaikissa toteuttamissamme digipalveluissa.

BLOGI

Vastuullisuusjohtaminen ja teknologia-
pohjainen kestävyys avaavat uusia mahdollisuuksia

Vihreästä siirtymästä on tullut määrätietoisen tavoitteellista asiakas- ja markkinalähtöistä toimintaa.

Kaisa Uronen
HR-asiantuntija
Netum Group Oyj
040 702 98766
kaisa.uronen@netum.fi

Kysy lisää.

Mikäli haluat tietää lisää
vastuullisuusohjelmastamme,
kerromme mielellämme lisää.