Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja antamaan vahvistuksen tämänhetkisestä sijaintimaastanne sekä lukemaan seuraavalla sivulla olevat tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Missä maassa olette tällä hetkellä?

Tällä verkkosivujen osalla olevat tiedot ovat rajoitettuja, eikä niitä ole tarkoitettu julkistettavaksi, jaettavaksi tai saataville asetettavaksi, suoraan tai epäsuoraan, kokonaisuudessaan tai osittain seuraavissa maissa, seuraaviin maihin tai seuraavista maista: Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore, Uusi-Seelanti tai mikä tahansa lainkäyttöalue, jossa se saattaisi muodostaa lainkäyttöalueen paikallisten arvopaperilakien tai säännösten rikkomuksen.

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Netum Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavillaolo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkea varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Missä tahansa sellaisessa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 (muutoksineen ”Esiteasetus”) tässä esitetyt tiedot toimitetaan, ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ETA-alueella ja ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) määritellään.

________________

 

 

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Listautumisanti

Netum Group Oyj on listautunut First North -markkinapaikalle ja kaupankäynti osakkeilla on alkanut tunnuksella NETUM.

Kiitos kaikille listautumisantiin osallistuneille!

Listautumisanti ylimerkittiin kokonaisuudessaan 7,4-kertaisesti. Yhtiö sai listautumisannista 8,0 miljoonan euron bruttovarat, ja osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi listautumisannin jälkeen yli 6 000 osakkeenomistajaan. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 2.6.2021.

Netum lyhyesti

Netum on kannattavasti ja voimakkaasti kasvava suomalainen IT-palvelutalo, joka auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa. Yhtiö palvelee asiakkaitaan Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti.

Netumin tärkeä voimavara on sen kokenut, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Yhtiöllä on Great Place to Work -sertifiointi, ja yli 90 prosenttia henkilöstöstä arvioi Netumin olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Netumilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa.

”Netumin visiona on olla alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja.”

Netumilla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Julkishallinnon lisäksi Netumin asiakkaina on myös yrityksiä, ja suuri osa sen asiakassuhteista on erittäin pitkäaikaisia. Yhtiön liikevaihto on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, ja kasvu on ollut myös erittäin kannattavaa.

”Netumin tavoitteena on saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.”

Netum 2020

Annin rakenne ja merkintähinta

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 2 535 000 uutta osaketta. Listautumisanti koostui yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista. Yleisöannissa tarjottiin enintään 778 750 osaketta. Yhtiö arvioi keräävänsä listautumisannilla noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään ja että henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti.

Osakkeiden merkintähinta

  • 3,20 euroa osakkeelta yleisöannissa ja instituutioannissa
  • 2,88 euroa osakkeelta henkilöstöannissa

Listautumisannin tavoitteet ja varojen käyttö

Listautumisen tavoitteita olivat orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen, rekrytointitoimenpiteiden edistäminen, pääsy pääomamarkkinoille, osakkeiden likviditeetin lisääminen, osakkeiden mahdollinen käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa sekä yhtiön yleisen tunnettuuden lisääminen.

Netum aikoo käyttää listautumisannilla kerättävät varat kasvustrategiansa toteuttamisen vauhdittamiseen ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

Analyytikkoraportit

Tärkeä huomio: Pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy on laatinut itsenäisesti Yhtiöstä ja Pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.

Inderes Oy on laatinut Yhtiön toimeksiannosta sijoitusanalyysin Yhtiöstä ja Pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj:stä riippumattomana asiantuntijana. Sijoitusanalyysi on Inderes Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Inderes Oy:n näkemyksiä.

Netum ei vastaa analyysien sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta, eivätkä tiedot edusta Netumin tai sen johdon ennusteita tai arvioita. Analyysien julkaisemista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Sijoitusanalyysit eivät ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukainen esite tai First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite taikka markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön First North -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen.