Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Netumin ylin päättävä elin. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat yhteensä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiökokous 2024

 

Aiemmat yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2022