Data- ja analytiikka­palvelut

Liiketoimintasi parantamiseen

Kohti kokonaisvaltaista tiedolla johtamisen kulttuuria

Ajantasainen ja olennainen tieto tulee olla käytettävissä juuri silloin kuin sitä tarvitaan. Haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tämän tavoitteen kustannustehokkaasti ja hyödyntämällä mahdollisimman automatisoituja työkaluja mahdollisimman laajasti.

Lähtökohtamme on liiketoiminnan parantaminen alkaen liiketoimintatarpeiden analysoinnista datan teknisen polun perille viemiseen. Haluamme mahdollistaa myös kulttuurillisen muutoksen toimintatavoissa, jotta tiedolla johtamisen ja Business Intelligence -ratkaisujen hyödyt tulevat parhaiten esiin.

”Saimme Netumilta selkeät kehittämisehdotukset tietotilinpäätöksen tekemiseen sekä ehdotuksen mittaristosta, joka tehostaa myös tiedolla johtamista koko organisaation laajuisesti.”

Ari Andreasson, Tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

Tiedolla johtamisen vieminen käytäntöön

Tiedolla johtamisen vieminen käytäntöön pitäisi olla organisaatioille mahdollisimman helppoa riippumatta siitä, onko kyseessä sitten omien töiden, projektin, tiimin tai strategisen tason johtaminen. Monet ajautuvat kuitenkin haasteisiin suurten datamäärien, teknisten kysymysten tai parhaiden käytäntöjen tunnistamisen kanssa.

Netumissa puhumme tiedolla johtamisen 3A-mallista, joka sisältää tiedolla johtamisen toteutuksen kolme vaihetta. 3A viittaa datasta Asiallista, Arvokasta ja lopulta Ansaintaa. Käsitemallinnuksen ja tiedon jalostamisen kautta datasta saadaan merkityksellistä tietoa ja sen päälle voidaan luotettavasti perustaa päätöksiä ja se johtaa oikeisiin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat organisaatiota ja luovat kilpailuetua organisaatioiden omassa toimintakentässä. Kun informaatio on käytettävissä, tiedolla johtaminen jalkautuu osaksi yrityskulttuuria, jolloin sen todellinen arvo realisoituu osana päivittäistä työskentelyä.

Miten hyödyt data- ja analytiikka­palveluistamme?

  • Saat riveihisi alan kokeneet huippuasiantuntijat
  • Toteutamme koko projektisi vaatimusmäärittelystä toteutukseen ja ylläpitoon saakka
  • Hallitsemme ketterät menetelmät ja DevOps-malllin
  • Hallitsemme open source - ja pilviteknologiat
  • Laajemmissa tietovarastoratkaisuissa automatisoimme tietovaraston luonnin D# -työkalun avulla
  • Teemme töitä joustavasti, asiakaslähtöisesti ja hyvällä fiiliksellä
  • Legacy To Digi -filosofiamme mukaan pyrimme aina hyödyntämään olemassa olevaa IT-varantoasi.

Data- ja analytiikkapalveluiden kehittäminen

Analytiikka, tietovarastot ja modernit raportointiratkaisut mahdollistavat intuition tukemisen ja auttavat tekemään parempia päätöksiä on liiketoiminta minkälaista hyvänsä. Tuomalla data näkyväksi, oivallusten ja ”ahaa-elämysten” kautta voidaan ohjata fokusta olennaisiin asioihin ja toimintaa tehostaa on kyse sitten tulevaisuuden suunnittelusta tai reagoimisesta nykytilanteeseen.

Ketterä kehityksemme ja pitkälle viety automatisointi sekä yhdessä tehtävä kokeileva kehittäminen ovat edellytyksenä joustaville odotukset ylittäville raportointiratkaisuille, ovatpa ne sitten ad-hoc raportteja tai ennakoivaa analytiikkaa. Meillä on esimerkiksi paljon kokemusta Azuren datakomponenteista, kuten Data Factorystä ja Power BI:n käytöstä kehitystyössä.Vuosien kokemus integraatioiden ja raportointiratkaisujen kehittämisestä takaa sovittujen projektien aikataulun ja budjettien pitämisen. Asiantuntijamme ovat kokeneita ja kysyttyjä IT-alan ammattilaisia, jotka siten taitavat datan teknisen polun käsittelyn, jotta projektien tavoitteet saavutetaan ajoissa kustannustehokkaasti. Teemme myös jatkuvaa yhteistyötä kokeneiden kumppaniemme kanssa.

ASIAKASTARINA

Case Aivoliitto

Aivoliitto lähti yhdessä Netumin kanssa rakentamaan pohjaa vaikuttavuusperusteiseen tiedolla johtamiseen. Aivoterveyttä edistetään jatkossa entistä vaikuttavammin.

BLOGI

Datasta arvoa – tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen on niin yksityisellä sektorilla kuin julkisellakin puolella aihe, josta on puhuttu jo vuosia. Mutta miten tiedolla johtaminen saadaan vietyä käytäntöön?

ASIAKASTARINA

Case Järvenpää

Yhteistyön ansiosta Järvenpää pystyy nyt valjastamaan tietoa paremmin päätöksentekoon ja tuottamaan raportteja nopeasti ja tehokkaasti.

Jani Henriksson
johtaja
data ja analytiikka
044 788 7712
jani.henriksson@netum.fi

Data- ja analytiikkapalvelut