Käsitemallintaminen perustuksena tiedolla johtamiseen

”Pellin alla tapahtuu”: Tietoalustan rakentaminen hyvinvointialueiden käyttöön sisältää valtavan määrän käsitteiden mallintamista, mikä edellyttää mittavaa vuorovaikutusta asiakkaan, hankkeen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Olemme mukana viemässä hyvinvointialueita kohti helpommin käytettävissä olevaa, yhtenäisempää tietoa, joka mahdollistaa entistä parempaa tiedolla johtamista sote-alalla. Työskentelymalleista osa on sovittu hyvinvointialueiden yhteisiksi (Virta-hanke), osa toimintatavoista jalostuu matkan varrella parhaiden käytäntöjen myötä.

Miksi panostamme käsitemallinnukseen?  

Käsitemallinnus on osoittautunut toimivaksi ja perusteelliseksi tavaksi luoda perusta hyvinvointialueiden tietomalleille. Hyvinvointialueiden on kyettävä vaikuttamaan tiedolla, jolla palveluita tuotetaan ja kehitetään. Mallinnus on erinomainen tapa konkretisoida, mistä päätöksentekoon tarvittava tieto saadaan ja mihin päätökset vaikuttavat. Käsitemalli kuvaa liiketoimintatasolla entiteetit ja niiden yhteydet. Tavoitteena on havainnollistaa sekä varmistaa datan liiketoimintalogiikka, jolla tietomalli tuotetaan.

Käsitemallinnuslähtöinen työskentely on asioiden tunnistamista ja määrittelyä yhdessä. Se tuo organisaation prosessit ja riippuvuussuhteet näkyviksi. Mallin kautta tunnistetaan, mitä tietoa ja millaisia mittareita tarvitaan organisaation toiminnan suunnittelun sekä päätöksenteon tueksi. Tätä kautta päästään käsiksi niihin asioihin, joihin varoja ensisijaisesti kannattaa käyttää. Samalla saavutetaan yhteinen kieli liiketoiminnan ja IT:n välillä.

Hyvinvointialueen yhteisen tietoalustan rakentamisessa luodaan satoja käsitemalleja, joita iteroidaan yhdessä asiakkaan ja projektiryhmän asiantuntijoiden kanssa joka viikko eteenpäin. Mallinnustyötä tuotetaan viikoittaisissa työpajoissa.

Käsitemallin matka informaatioksi sote-ammattilaisen käyttöön 

Kun käsitemalli on muodostettu, sen polku kulkee kohti tietovarastointia.Tietovarastoinnin asiantuntijat työstävät dataa tietoalustalle (Data Vault 2.0) sellaiseen muotoon, joka on käytettävissä tiedolla johtamisen sovelluksiin, kuten PowerBI-raportteihin. Kaikki tämä työskentely tapahtuu "pellin alla", missä aika ajoin on ruuhkaa, kun hankkeen data-asiantuntijat työskentelevät kukin omilla alueillaan varmistaakseen, että dataprosessi etenee tehokkaasti.

Tietoalustatyön prosessien hiomisella ja toimintamallien yhdenmukaistamisella tuomme läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja ennakointia niin hankkeiden tehokkaaseen toteutukseen kuin hyvinvointialueiden organisaatioiden toiminnan suunnitteluun.

Tietoprosessointi on monimutkaista työtä: tuotamme tietoa lukuisista erilaisista sotetoimijoiden käyttämistä järjestelmistä yhtenäiseksi ja helposti käytettäväksi informaatioksi hyvinvointialueiden ammattilaisten sekä kansalaisten käyttöön yhteistyössä muiden toimittajien kanssa.

Netumilla tämä tarkoittaa parhaiden käytäntöjen hiomista eri tiedolla johtamisen ratkaisuista, joissa olemme olleet mukana, kuten Kainuun, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden hankkeista. Kokeilun kulttuurimme rohkaisee meitä innovoimaan. Jatkuvan kehittämisen periaatteella, pala palalta jalostamme toteutuksen elementtejä ja toimintatapoja konseptoiduiksi kokonaisuuksiksi.

Vaikka työmme hyvinvointialueiden tiedolla johtamisessa on alkuvaiheessa ja keskiössä on nyt lakisääteisten vähimmäistietojen saaminen osaksi tiedolla johtamista, teemme taustalla tulevaisuuden suunnittelutyötä. Asiantuntijamme työstävät muun muassa data-alustoihin ja analytiikkaan liittyviä automaatioita sekä generatiivisen tekoälyn (GPT) integroimista palveluihin. Tavoitteenamme on yhdessä hyvinvointialueiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa innovoida ja tukea alueiden tavoitteita, mahdollistaen hyvinvointialueiden visioiden toteutuminen.

Haluatko keskustella lisää? Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme mielellämme! 


Katri Rantanen
Senior Project Manager, Netum Oy
katri.rantanen@netum.fi 

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!

    Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:


    Sivustomme tietosuojaseloste, uutiskirjeen ja tiedotetilauksen tietosuojaseloste