Kyber­turvallisuus­palvelut

Kyberturvallisuus kuuluu johdon agendalle

Kyberturvallisuuspalvelut organisaatiosi digitaalisen turvallisuuden varmistamiseksi

Onko organisaatiollasi valmis toimintasuunnitelma kyberhyökkäyksiltä suojautumiseksi sekä niiden vaikutusten hallitsemiseksi? Mitä tietoa organisaatiosi haluaa suojata ja miksi juuri sitä tietoa?

Kokeneet ja pätevät asiantuntijamme auttavat valitsemaan ne turvallisuusratkaisut, joiden avulla organisaatiosi arki sujuu luotettavasti digitaalisen turvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Tuemme myös organisaatiosi kyber- ja tietoturvallista siirtymistä pilvipalveluiden laajamittaiseenkin käyttöön. Asiantuntijoidemme avulla tunnistat yrityksesi tai organisaatiosi kyberturvallisuus-, tietoturva- ja tietosuojariskit sekä varmistat, että organisaatiosi kyberturvallisuuden taso vastaa asetettuja vaatimuksia ja toimintasi tarpeita.

Kybermittari kyberturvallisuuden nykytilan arviointiin

Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä kybermittari on konkreettinen työkalu kyberturvallisuuden prosessien nykytilan arviointiin sekä potentiaalisten kehityskohteiden määrittämiseen. Kokeneet asiantuntijamme auttavat hyödyntämään työkalua tehokkaasti ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti.

 

Kyberturvallisuus koskettaa koko organisaatiota

Kyberturvallisuuden riskit ja uhkat koskettavat organisaatiotasi läpi eri toimintojen ja ne tulee ottaa huomioon koko organisaation kehittämisessä. Organisaation johdolla tulee olla käytettävissään riittävä ja realistinen kyberturvallisuuden tilannekuva sekä käsitys riskien mahdollisesta vaikutuksesta organisaation ydintoiminnoille. Riittämätön panostus kyberturvallisuuden hoitoon tai tietoturvallisuuden ja/tai tietosuojan puutteellinen huomioiminen voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita ja organisaation maineen menettämisen. Varmista siis organisaatiosi toimintakyky Netumin kyberturvallisuuspalvelujen avulla.

Voit itse keskittyä liiketoimintaasi ja asiakkaisiisi – ydintoimintoihisi!

Miten hyödyt Kyberturvallisuus-palveluistamme?

 • Saat käyttöösi ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen ja osaamisen
 • Voit testata tietoturvallisuutesi nykytason
 • Saat varmuuden hallinnollisen ja teknisen kyberturvallisuutesi nykytilasta
 • Pysyt askeleen edellä hyökkääjiä

Tietoturvan hallintajärjestelmämme on ISO 27001 -sertifioitu

Lukuisat Netumin asiakkaat käsittelevät kriittisiä ja salassa pidettäviä tietoja kuten esimerkiksi terveydenhuolto-, ICT- ja sovelluspalvelut sekä julkishallinto. Varmistaaksemme ja todistaaksemme tietoturvaosaamisemme, olemme sertifioineet toimintamme kansainvälisesti tunnustetun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001 -standardin mukaisesti. Tämä antaa Netumille vahvan pohjan ja kattavan viitekehyksen muidenkin tietoturvallisuuden vaatimusmallien hallintaan kuten esimerkiksi Suomen julkishallinnon Julkri ja Katakri.

Näin vahvistamme yrityksesi kyberturvallisuutta

 • Riskienhallintaprosessien rakentaminen ja jalkautus
 • Riskityöpajojen fasilitointi (riskien tunnistaminen, analysointi, arvotus, liiketoimintavaikuttavuuden arviointi, sekä mitigointi toimenpiteiden tunnistus)
 • Liiketoimintasidonnaisen kyberstrategian luonti, jonka avulla kyberbudjetti saadaan ohjattua liiketoiminnan näkökulmasta kriittisimpiin kontrolleihin. Strategia sisältää asiakkaan kanssa yhdessä määritellyn vision, sekä tiekartan kohti visiota.
 • Toimittajakäytäntöjen nykytilan selvitys, sekä ohjeistus parannuskohteista. Kyberturvallisuuden sopimus-, vaatimus-, sekä auditointikäytäntöjen konsultointi toimittaja käytännöissä.
 • Pilvipalveluiden tietoturvallisuuden tason arviointi ja kehitystoimenpiteiden konsultointi.
 • Penetraatiotestauksen päämääränä on selvittää organisaation, järjestelmän tai sovelluksen hyökkäyspinta-alaa ja haavoittuvuuksia käyttäen teknisiä menetelmiä ja työkaluja.
 • Palvelussa kartoitetaan organisaation, järjestelmän tai sovelluksen tietoturvan nykytilaa, tarjoten asiakkaalle selkeän näkemyksen kohteen tietoturvan tasosta sekä tietoturvan parantamiselle suositelluista jatkotoimenpiteistä.

ASIAKASTARINA

Case Haminan Energia

Uusi maailmantilanne sai Haminan Energian nostamaan tietoturvallisuuden erityisfokukseen. Netumin toteuttama Kybermittariarviointi antoi selkeät suuntaviivat tulevaisuudelle.

ASIAKASTARINA

Case Kymen Vesi

Ulkoistetun tietoturvapäällikön palvelu on tuonut uutta asiantuntijuutta ja yhdessä tekemisen kulttuuria Kymen Veden tietoturvan hallintaan.

ASIAKASTARINA

Case Istekki

Istekki rakentaa tietoturvallista yhteiskuntaa Netum kumppaninaan.

BLOGI

Penetraatiotestaus auttaa tietoturvallisuuden tason arvioinnissa

Millaisia tehtäviä järjestelmän penetraatiotestaukseen voi tyypillisesti sisältyä? Lue lisää blogista!

BLOGI

Tietosuoja sovelluskehityksessä

Miten tietosuoja-asiat saadaan osaksi sovelluskehityksen rutiineja? Lataa ilmainen eOpas!

TAPAHTUMAT

Cyber Security Nordic 2023

Tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa 7.–8.11.2023.

Jyri-Pekka Tähtinen
johtaja
kyberturvallisuuspalvelut
040 952 6125
jyri-pekka.tahtinen@netum.fi

 

Eija Mattsson
Sales Executive
kyberturvallisuuspalvelut
0400 501 496
eija.mattsson@netum.fi