Kyber­turvallisuus­palvelut

Kyberturvallisuus kuuluu johdon agendalle

Kyberturvallisuuspalvelut organisaatiosi digitaalisen turvallisuuden varmistamiseksi

Onko organisaatiollasi valmis toimintasuunnitelma kyberhyökkäyksiltä suojautumiseksi sekä niiden vaikutusten hallitsemiseksi? Mitä tietoa organisaatiosi haluaa suojata ja miksi juuri sitä tietoa?

Kokeneet ja pätevät asiantuntijamme auttavat valitsemaan ne turvallisuusratkaisut, joiden avulla organisaatiosi arki sujuu luotettavasti digitaalisen turvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Tuemme myös organisaatiosi kyber- ja tietoturvallista siirtymistä pilvipalveluiden laajamittaiseenkin käyttöön. Asiantuntijoidemme avulla tunnistat yrityksesi tai organisaatiosi kyberturvallisuus-, tietoturva- ja tietosuojariskit sekä varmistat, että organisaatiosi kyberturvallisuuden taso vastaa asetettuja vaatimuksia ja toimintasi tarpeita.

Hallinnollinen kyberturvallisuuskonsultointi

 • Kyberturvallisuusjohtamisen ja prosessien nykytilan arviointi
 • Kyberturvallisuuden nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointi Traficomin Kybermittari-työkalulla
 • Kyberturvallisuuden kehittämissuunnitelma
 • Ulkoistettu tietoturvapäällikön palvelu (CISO as a Service)
 • Kyberturvallisuuden ajankohtaiskatsaukset (viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla)

Tekninen kyberturvallisuuskonsultointi

 • Kyberturvallisuuden nykytilan arvioinnit, kartoitukset ja kehittäminen
 • Haavoittuvuusskannaukset
 • Pilvipalveluiden tietoturva
 • Turvallisen ohjelmistokehityksen konsultointi

Tietosuojapalvelut

 • Henkilötietojen käsittelyn nykytilan arviointi ja kehittämissuunnitelma
 • Tietosuojariskien arviointi ja hallinta, sekä vaikutustenarviointien (DPIA) toteuttaminen
 • Tietosuojan kehittämistoimenpiteiden toteutus
 • Tietosuojan ohjeistus, koulutus ja viestintä
 • Tietosuojan vuosisuunnittelu ja raportointi
 • Ulkoistettu tietosuojavastaavan palvelu (DPO as a Service)

Kybermittari kyberturvallisuuden nykytilan arviointiin

Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä kybermittari on konkreettinen työkalu kyberturvallisuuden prosessien nykytilan arviointiin sekä potentiaalisten kehityskohteiden määrittämiseen. Kokeneet asiantuntijamme auttavat hyödyntämään työkalua tehokkaasti ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti.

 

Kybermittari

Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä kybermittari on konkreettinen työkalu kyberturvallisuuden prosessien nykytilan arviointiin sekä potentiaalisten kehityskohteiden määrittämiseen. Avullamme pääset hyödyntämään työkalua tehokkaasti ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti.

Kyberharjoitus

Kyberharjoitus on simuloitu harjoitus, jossa testataan prosessien toimivuutta tositilanteessa. Harjoitukset ovat tarkoitettu kehittämään ja parantamaan organisaation tietoturvakäytäntöjä sekä valmistamaan organisaatioita tietoturvahyökkäyksiä vastaan.

Kyberturvallisuus koskettaa koko organisaatiota

Kyberturvallisuuden riskit ja uhkat koskettavat organisaatiotasi läpi eri toimintojen ja ne tulee ottaa huomioon koko organisaation kehittämisessä. Organisaation johdolla tulee olla käytettävissään riittävä ja realistinen kyberturvallisuuden tilannekuva sekä käsitys riskien mahdollisesta vaikutuksesta organisaation ydintoiminnoille. Riittämätön panostus kyberturvallisuuden hoitoon tai tietoturvallisuuden ja/tai tietosuojan puutteellinen huomioiminen voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita ja organisaation maineen menettämisen. Varmista siis organisaatiosi toimintakyky Netumin kyberturvallisuuspalvelujen avulla.

Voit itse keskittyä liiketoimintaasi ja asiakkaisiisi – ydintoimintoihisi!

Miten hyödyt Kyberturvallisuus-palveluistamme?

 • Saat käyttöösi ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen ja osaamisen
 • Voit testata tietoturvallisuutesi nykytason
 • Saat varmuuden hallinnollisen ja teknisen kyberturvallisuutesi nykytilasta
 • Pysyt askeleen edellä hyökkääjiä

Kyberturvallisuuden 360° tilannekuva

Tarjoamme laadukasta ja kokonaisvaltaista kyberturvallisuuden nykytilan arviointia helposti ja kustannustehokkaasti. Kun organisaatiosi kyberturvallisuuden taso vastaa asetettuja vaatimuksia ja toimintasi tarpeita, pystyt ennakoimaan, et ainoastaan reagoimaan.

Tietoturvan hallintajärjestelmämme on ISO 27001 -sertifioitu

Lukuisat Netumin asiakkaat käsittelevät kriittisiä ja salassa pidettäviä tietoja kuten esimerkiksi terveydenhuolto-, ICT- ja sovelluspalvelut sekä julkishallinto. Varmistaaksemme ja todistaaksemme tietoturvaosaamisemme, olemme sertifioineet toimintamme kansainvälisesti tunnustetun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001 -standardin mukaisesti. Tämä antaa Netumille vahvan pohjan ja kattavan viitekehyksen muidenkin tietoturvallisuuden vaatimusmallien hallintaan kuten esimerkiksi Suomen julkishallinnon Julkri ja Katakri.

Näin vahvistamme yrityksesi kyberturvallisuutta

 • Riskienhallintaprosessien rakentaminen ja jalkautus
 • Riskityöpajojen fasilitointi (riskien tunnistaminen, analysointi, arvotus, liiketoimintavaikuttavuuden arviointi, sekä mitigointi toimenpiteiden tunnistus)
 • Liiketoimintasidonnaisen kyberstrategian luonti, jonka avulla kyberbudjetti saadaan ohjattua liiketoiminnan näkökulmasta kriittisimpiin kontrolleihin. Strategia sisältää asiakkaan kanssa yhdessä määritellyn vision, sekä tiekartan kohti visiota.
 • Toimittajakäytäntöjen nykytilan selvitys, sekä ohjeistus parannuskohteista. Kyberturvallisuuden sopimus-, vaatimus-, sekä auditointikäytäntöjen konsultointi toimittaja käytännöissä.
 • Pilvipalveluiden tietoturvallisuuden tason arviointi ja kehitystoimenpiteiden konsultointi.
 • Testauksella selvitetään järjestelmän tai sovelluksen hyökkäyspinta-alaa ja haavoittuvuuksia käyttäen teknisiä menetelmiä ja työkaluja.
 • Palvelussa kartoitetaan organisaation, järjestelmän tai sovelluksen tietoturvan nykytilaa, tarjoten asiakkaalle selkeän näkemyksen kohteen tietoturvan tasosta sekä tietoturvan parantamiselle suositelluista jatkotoimenpiteistä.

ASIAKASTARINA

Case Kemijärvi

Netumin asiantuntijat jalkauttivat tietosuoja-asiat Kemijärven kaupungin organisaatioon kahden päivän bootcampissa.

ASIAKASTARINA

Case Haminan Energia

Uusi maailmantilanne sai Haminan Energian nostamaan tietoturvallisuuden erityisfokukseen. Netumin toteuttama Kybermittariarviointi antoi selkeät suuntaviivat tulevaisuudelle.

ASIAKASTARINA

Case Kymen Vesi

Ulkoistetun tietoturvapäällikön palvelu on tuonut uutta asiantuntijuutta ja yhdessä tekemisen kulttuuria Kymen Veden tietoturvan hallintaan.

ASIAKASTARINA

Case Istekki

Istekki rakentaa tietoturvallista yhteiskuntaa Netum kumppaninaan.

Jyri-Pekka Tähtinen
johtaja
kyberturvallisuuspalvelut
040 952 6125
jyri-pekka.tahtinen@netum.fi