Yhtiö­järjestys

NETUM GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Netum Group Oyj ja englanniksi Netum Group Plc.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on tietotekniikka-alan palvelut mukaan luettuna ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus, johdon konsultointi, pilvikapasiteetin ja ohjelmistopalvelujen myynti tietoverkkojen välityksellä, tietoturvallisuuden ja tietosuojan konsultointi ja auditointi sekä järjestelmien ja tietoliikenteen valvonta-, hallinta- ja käyttöpalvelut.

Lisäksi yhtiö voi harjoittaa vuokraus-, rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa sekä omistaa, hallinnoida, ostaa, myydä ja vuokrata kiinteistöjä. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Lisäksi yhtiö voi tuottaa tytäryhtiöilleen erilaisia hallintopalveluja.

4 § Yhtiön osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Yhtiökokouskutsu, kokouspaikka ja ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.