Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Näkymät vuodelle 2024, päivitetty 5.3.2024

Netum arvioi tilikauden 2024 liikevaihdon olevan 45–49 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITAn olevan noin 8–11 % liikevaihdosta.

Netum arvioi julkishallinnon IT-palveluiden kysynnän jatkuvan vahvana mutta kiristyneen hintakilpailun tuovan haasteita markkinoille. Yrityssektorin näkymiä painaa yleinen taloustilanne, joka hidastaa päätöksentekoa. Netum arvioi vuoden 2023 aikana aloitettujen toimien parantavan kannattavuutta.

 

Netumin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: Netumin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä.
  • Kannattavuus: Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa uosittain vähintään 14 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA).
  • Osinkopolitiikka: Netum pyrkii maksamaan osinkoina vuosittain vähintään 40 prosenttia liikevoitosta ennen liikearvon poistoja (EBITA).