Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Näkymät vuodelle 2023, päivitetty 1.9.2023

IT-palvelumarkkinan näkymät loppuvuodelle 2023 ovat osittain heikentyneet alkuvuoden aikana. Erityisesti yrityssektorilla on maailmantalouden ja -politiikan haasteista johtuvaa epävarmuutta. Julkisella sektorilla kysyntä jatkuu vahvana, mutta hintakilpailu on kiristynyt. Markkinatilanteesta huolimatta Netumin liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän myönteisesti julkishallinnon asiakkaiden vahvan tilauskannan, paranevien laskutusasteiden, rekrytointitarpeen vähenemisen ja Netum DUX -liiketoiminnan siirron myötä.

Buutti Oy:n yrityskaupan täytäntöönpanon myötä Netum arvioi liikevaihdon kasvavan noin 30 % edellisvuodesta ja EBITAn olevan noin 7–10 % liikevaihdosta tilikaudella 2023.

 

Netumin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: Netumin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä.
  • Kannattavuus: Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa uosittain vähintään 14 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA).
  • Osinkopolitiikka: Netum pyrkii maksamaan osinkoina vuosittain vähintään 40 prosenttia liikevoitosta ennen liikearvon poistoja (EBITA).