Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Matti Mujunen tilinpäätöstiedotteen 2021 yhteydessä:

"Vuosi 2021 oli Netumille merkittävien tapahtumien vuosi. Listautumisemme First North -markkinapaikalle kesäkuussa ja Cerion Solutions Oy:n osto lokakuussa olivat suuria harppauksia kasvustrategiamme toimeenpanossa. Vuoden alussa solmittu kuuden vuoden puitesopimus KEHA-keskuksen kanssa toi ennustettavuutta ja loi pohjaa vahvalle liiketoiminnan kasvulle vuosiksi eteenpäin. Ilahduttavaa oli myös, että mittavan EURA 2021 -hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin syyskuussa onnistuneesti tuotantoon.

Liikevaihtomme kasvoi 28 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 22,4 miljoonaa euroa. Kasvuamme siivitti yritysosto, mutta myös orgaaninen kasvumme oli ennakoitua vahvempaa, 20 prosenttia edellisvuodesta. Koronapandemia aiheutti joidenkin projektien siirtymistä, mutta vaikutus koko vuoden liikevaihtoon ei ollut merkittävä. Kasvumme taustalla ovat hienosti onnistunut rekrytointi, menestyksekäs uusasiakashankinta ja korkea asiakastyytyväisyys. Vastataksemme ennakoimaamme kysyntään palkkasimme henkilöstöä etupainotteisesti. Henkilöstömäärän nopea kasvu sekä yhden kiinteähintaisen asiakasprojektin odotettua heikompi kannattavuus laskivat hieman suhteellista kannattavuuttamme, joka säilyi kuitenkin hyvällä, keskipitkän aikavälin tavoitteemme ylittävällä tasolla.

Vuoden 2021 aikana panostimme strategiamme mukaisesti Kyberturvallisuuspalvelut-liiketoimintamme kehittämiseen. Keskitimme pitkän tietoturvakokemuksemme ja -osaamisemme omaksi Kyberturvallisuuspalvelut-liiketoiminnoksi, ja yksikön liiketoiminta kehittyikin vuoden aikana erinomaisesti. Kyberturvallisuuspalveluiden tarve lisääntyy digitalisaation, kyberturvauhkien ja tietomurtojen yleistyessä, ja alalla on jatkossakin vahvat kasvunäkymät.

Kevään kuluessa valmistelimme kesäkuista listautumisantiamme, joka onnistui jopa yli odotustemme. Keräsimme annilla kasvumme tueksi kahdeksan miljoonan euron bruttovarat. Listautuminen tuki strategisia tavoitteitamme myös lisäämällä tunnettuuttamme kiinnostavana työnantajana ja vastuullisesti toimivana, osaavana IT-palvelutalona. Saimme omistajiksi merkittäviä suomalaisia instituutiosijoittajia sekä ilahduttavan suuren määrän yksityissijoittajia. Kaiken kaikkiaan Netum sai annissa noin 6 000 uutta omistajaa. Olen erityisen ylpeä siitä, että myös henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti.

Lokakuussa ostimme tiedolla johtamisen ja digitalisaation asiantuntijayrityksen Cerion Solutions Oy:n. Cerionin myötä meistä on tullut entistäkin vahvempi toimija tiedolla johtamisessa. Cerion Solutionsin integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti, ja yhteistyö on alkanut hyvin. Olemme iloksemme voineet todeta, että yrityskulttuurimme ja toimintatapamme sopivat yhteen jopa arvioitammekin paremmin. Cerion Solutionsin oston myötä asiakaspohjamme laajeni erityisesti yritys- ja soteasiakkailla. Vahvistimme myös jalansijaamme Turun talousalueella. Henkilöstömme määrä kasvoi vuonna 2021 noin 90 työntekijällä, joista 38 tuli taloon Cerion Solutions Oy:n yritysoston yhteydessä. Alkuvuonna 2022 henkilöstön määrä on kasvanut 18:lla ja oli 8.3.2022 235.

Haluamme olla alamme halutuin työnantaja ja tarjota oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät. Olemme onnistuneet esimerkiksi etätyökäytäntöjen ja -olosuhteiden luomisessa, ja työilmapiiri onkin pysynyt muutosten keskellä hyvänä. Tästä todistaa vaihtuvuusprosenttimme, joka vuonna 2021 oli 6,8 %. Olemme tehneet vuodesta 2017 alkaen henkilöstöllemme vuosittaisen voimavarakyselyn, jossa mitataan työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Kyselyn perusteella olemme tehneet parannuksia toimintaamme, ja vaikutukset ovat nähtävissä: mittaustulokset ovat parantuneet vuosittain, ja 2021 kyselyssä saimme mittaushistorian parhaat luvut.  Vuonna 2021 saimme myös hyvälle työnantajalle myönnettävän Great Place to Work -sertifioinnin.

Hyvinvoivan ja tyytyväisen henkilöstön lisäksi viime vuonna käynnistämämme vastuullisuusohjelma painottaa myös ympäristöystävällisyyttä, joka meillä näkyy käytännössä esimerkiksi vihreän sähkön käyttämisenä ja laitteiden huolellisena kierrättämisenä. Ne ovat meille tärkeitä tapoja vähentää oman toimintamme ympäristökuormitusta. Sitoutumisestamme kestäviin toimintatapoihin kertoo Tampereen Yliopistonkadun toimipisteelle saamamme WWF:n Green Office -sertifikaatti, ja sertifiointityö jatkuu muissa toimistoissamme tänä vuonna.

Tiedotimme 8.3.2022 uusista taloudellisista tavoitteistamme ja päivitetystä kasvustrategiastamme. Tavoittelemme vuoteen 2025 mennessä 50 miljoonan euron liikevaihtoa ja vähintään 14 %:n vuotuista kannattavuutta (EBITA). Strategiamme tukee tavoitettamme olla alamme luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa. Haemme kasvua panostamalla edelleen ydinosaamisalueisiimme, brändimme vahvistamiseen sekä työyhteisöömme. Lisäkasvua haemme erityisesti yritysasiakkaista, palvelutarjoomamme laajentamisesta ja tuotteistetuista palveluista esimerkiksi kyberturvallisuuteen liittyen. Laajennamme toimintaamme alueellisesti Suomessa. Kansainvälistymisemme keihäänkärkinä toimivat SaaS-tuotteemme, ja tutkimme mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme myös Pohjoismaihin ja Baltiaan.

IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2022 ovat positiiviset. Erilaiset digitalisaatiohankkeet jatkuvat ja uusia käynnistetään, ja tiedolla johtamisen ja kyberturvallisuuden merkitys kasvaa koko ajan. Oma lukunsa ovat uusien hyvinvointialueiden tietojärjestelmähankkeet, joiden kautta Netumillekin avautuu uusia kasvumahdollisuuksia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Kriisin pitkittymisestä voi olla voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta myös negatiivisia vaikutuksia palveluidemme kysyntään.

Vuosi 2021 loi hyvän pohjan vahvan ja kannattavan kasvun jatkamiselle myös vuonna 2022. Tammikuussa 2022 avasimme uuden toimipisteen Jyväskylään, missä näemme vahvoja kasvumahdollisuuksia. Tutkimme mahdollisuutta laajentua myös muihin alueellisiin kasvukeskuksiin tämän vuoden aikana. Lämpimät kiitokseni kuluneesta vuodesta sitoutuneelle henkilöstöllemme, kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä sijoittajillemme. "

 

###############################################################

Toimitusjohtaja Matti Mujunen 2.6.2021:

"Tullessani Netumiin vuonna 2016 minuun teki välittömästi vaikutuksen henkilöstön rautainen ammattitaito ja vahva keskittyminen asiakkaiden palvelemiseen.

Netumissa tehtiin tuolloin töitä 50 hengen voimin. Olemme noista ajoista kasvaneet voimakkaasti, ja tänään meitä on jo yli 160. Asiakas on edelleen meille netumilaisille aina ykkönen, ja asiakkaan eteen teemme kaikkemme. Tämä näkyykin Netumin pitkissä asiakassuhteissa: asiakkaamme luottavat meihin ja ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme.

Haluamme olla asiakkaillemme muutoksen ja vastuullisen digikehityksen mahdollistaja, luotetuin digikumppani. Palveluidemme vastuullisuus tulee esille yhteiskunnallisissa merkittävissä hankkeissa, joissa autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa digitalisaation avulla ja digitaaliseen turvallisuuteen panostaen. Liikeideanamme on rakentaa uutta asiakkaan olemassa olevaa IT-varantoa viisaasti hyödyntäen niin, että ratkaisut ovat kestäviä, helposti ylläpidettäviä ja kustannustehokkaita. Tätä kutsumme nimellä Legacy to Digi ™ – kestävän digitalisaation konsepti ja toimintamalli, jolle rakentuvat kaikki Netumin palvelut.

Vastuullisuus tarkoittaa meille myös, että tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön. Meille on tärkeää myös kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstämme alan yleisistä haasteista huolimatta. Ennen kaikkea tavoitteenamme on olla IT-alan halutuin työnantaja, huipputyöyhteisö, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät. Olemmekin hyvää matkaa tällä tiellä: saimme alkuvuodesta Great Place to Work -sertifioinnin, johon liittyvässä kyselyssä yli 90 prosenttia henkilöstöstä arvioi Netumin olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Digipalvelut yleistyvät yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä julkishallinnossa että yrityksissä. Näin palvelut muuttuvat loppukäyttäjäystävällisemmiksi ja helpommiksi käyttää. Digitalisaatio tehostaa ja parantaa palveluiden saatavuutta ja keventää julkishallintoa ylipäänsä. Sama pätee yritysmaailmaan ja meihin itseemme. Siksi innovoimme ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme.

Digitalisaation myötä kasvavan datan merkityksen ja määrän kasvaessa myös kyberturvallisuuden ja tietosuojan tarve kasvaa. Vastaamme tähän vahvistamalla ja kehittämällä edelleen kybertuvallisuuspalveluitamme, jotka ovat olleet palveluvalikoimassamme jo yhtiön alkuajoista lähtien. Digi- ja kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän lisäksi näemme myös data- ja analytiikkapalveluiden tarpeen kasvavan edelleen. Positiivisten kysyntänäkymiemme ansiosta arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvavan kuluvana vuonna edellisestä tilikaudesta.

Netum on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja voimakkaasti. Olemme nyt strategiamme toteuttamisessa siinä vaiheessa, että listautuminen First North -markkinapaikalle on meille luonnollinen askel, sillä se tukee meitä kasvumme vauhdittamisessa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin. Digitalisaatio on valtava teollinen muutos, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia.

Kiitos kaikille Netumin osakeantiin osallistuneille!"