Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Matti Mujunen liiketoimintakatsauksen 1.1.–31.3.2024 yhteydessä:

“Netumin vuosi 2024 on alkanut hyvin. Liikevaihtomme kasvoi vahvasti, ja kannattavuutemme koheni odotetusti. Keskityimme vuoden alussa erityisesti myynnin kehittämiseen ja uusasiakashankintaan sekä strategia- ja vastuullisuustyöhön.

Liikevaihtomme kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 11,4 miljoonaan euroon eli 35 prosenttia vertailukaudesta. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 7 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tukivat viime vuonna toteutuneet yritysostot, nykyisten asiakkaiden vahva kysyntä sekä laskutusasteiden nousu. Liikevaihdon kehitys oli vahvaa erityisesti Studyo Oy:n tuoteliiketoiminnassa sekä digipalveluissa. Uusia asiakkaita saatiin katsauskauden aikana toistakymmentä, ja ilahduttavaa oli, että merkittävä määrä uusista asiakkaista tuli yksityissektorilta.

Kannattavuus kääntyi kasvuun odotusten mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen EBITA oli 1,4 miljoonaa euroa (12,4 % liikevaihdosta), kun se vertailukaudella oli 0,8 miljoonaa euroa (9,9 %). Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä EBITA oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuskäänteeseen vaikuttivat liikevaihdon kasvun lisäksi vuoden 2023 toisella puoliskolla tekemämme kulurakenteen muutokset ja toimenpiteet yleiskustannusten alentamiseksi.

Alkaneena vuonna olemme jatkaneet myyntitoimintamme kehittämistä muun muassa tehostamalla myyntiprosessia ja järjestämällä myyntikoulutuksia. Olemme myös jatkaneet tekoälyohjelmaamme, joka auttaa meitä konkreettisesti tehostamaan prosessejamme ja toimintaamme sekä luomaan uutta asiakaslisäarvoa. Myös vastuullisuustyömme kehittäminen jatkuu. Olemme aloittaneet valmistautumisen CSRD-raportointiin ja lähteneet liikkeelle tekemällä kaksoisolennaisuusarvioinnin, joka määrittelee meille tärkeät vastuullisuuden osa-alueet. Lisäksi päivitämme parhaillaan keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme ja strategiaamme, ja tavoitteenamme on julkaista ne toukokuun loppupuolella.

Julkishallinnon IT-palveluiden kysyntä on edelleen vahvaa, vaikka säästötoimet ja alan julkistetut henkilöstövähennyssuunitelmat saattavat hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Sote-markkinassa haasteita asettaa palveluiden rahoitus. Yrityssektorin kysynnässä näemme pieniä piristymisen merkkejä.

Vaikka olemme saaneet tilauksia nykyisiltä asiakkailtamme, julkishallinnon suunnitellut säästöt tuovat epävarmuutta loppuvuoteen. Arvioimme liikevaihtomme jatkavan kasvu-uralla niin orgaanisesti kuin epäorgaanisestikin ja tekemiemme tehostamistoimien kohentavan merkittävästi kannattavuuttamme. Vuonna 2024 arvioimme edelleen liikevaihdon olevan 45–49 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITAn olevan noin 8–11 prosenttia liikevaihdosta.

Lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta ensimmäisestä neljänneksestä koko henkilöstöllemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja sijoittajillemme.”

**********************************************************************

Toimitusjohtaja Matti Mujunen tilinpäätöstiedotteen 2023 yhteydessä

”Netumin vuoteen 2023 kuului vahvaa kasvua ja kehittymistä mutta myös haasteita. Vuoden alussa ostimme koulutussektorin ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin erikoistuneen Studyo Oy:n ja syyskuussa IT-konsultointi- ja koulutuspalveluita tarjoavan Buutti Oy:n. Yritysostojen myötä toimintamme laajentui Kuopion talousalueelle ja Pohjois-Suomeen, ja yhdeksän toimipistettämme kattaa nyt maantieteellisesti suuren osan Suomea. Ensisijaisesti yritysostojen ansiosta henkilöstömäärämme nousi vuoden aikana yli 400:n.Vastataksemme heikentyneeseen kannattavuuteen ja epävarmaan markkinatilanteeseen käynnistimme vuoden lopulla muutosneuvottelut, jotka koskivat noin 40 henkilöä konsernin tukitoiminnoissa ja Kyberturvallisuus-liiketoimintayksikössä. Päätös oli henkilöstömme kannalta vaikea ja johti viiden henkilön työsuhteen päättymiseen ja 24 työntekijää koskeviin lomautuksiin vuoden 2024 aikana.

Liikevaihtomme kasvoi 37,1 miljoonaan euroon eli 27 % edellisestä vuodesta, osin vuoden aikana tekemiemme yritysostojen ansiosta. Toisella vuosipuoliskolla kasvoimme myös orgaanisesti 18 %. Erityisesti digipalveluiden kehityksen ja jatkuvuuspalveluiden kysyntä on ollut erittäin vahvaa. Kannattavuus jäi vuonna 2023 kuitenkin tavoitteista. Kannattavuuteemme vaikuttivat tekemämme kasvupanostukset, tavoiteltua alhaisemmat laskutusasteet joillakin palvelualueilla ja kohonneet palkkakustannukset. Loppuvuodesta kannattavuuttamme alensivat lisäksi Netum DUX -liiketoiminnan siirtoon Optimo Systems Oy:lle liittyneet ennakoitua suuremmat kertaluontoiset kustannukset sekä muutosneuvottelujen liikevaihtoa alentavat vaikutukset. Käänne parempaan on jo tapahtumassa, ja sekä Netum DUX -liiketoiminnan siirron että muutosneuvottelujen kannattavuutta merkittävästi parantavat vaikutukset toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2024 aikana.

Vuoden aikana solmimiimme uusiin merkittäviin sopimuksiin kuuluvat esimerkiksi KEHA-keskuksen kanssa solmittu jatkosopimus URA VDI -palvelun tuottamisesta, pilvipohjainen tietovarastoratkaisu Vaasan yliopistolle sekä ohjelmistokehitys Kansaneläkelaitokselle ja Esko Systemsille. Lisäksi solmimme uusia kyberturvallisuuspalvelusopimuksia muun muassa Valtiokonttorin kanssa ja teimme tietoturva-auditointeja Istekille.

Meillä on pitkä kokemus opetustoimialan digitaalisista ratkaisuista, ja palvelemme jo noin 35 korkeakoulua. Vuoden 2023 aikana solmimme viisivuotisen sopimuksen Peppi-opintohallinnon järjestelmän sovelluskehityksestä Metropolia-ammattikorkeakoululle sekä voitimme kolmen ammattikorkeakoulun ja yhden yliopiston kilpailutuksen Peppi-järjestelmien ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Yritysostojen kautta asiakaskuntamme myös laajeni. Studyo Oy:n yritysosto vahvisti koulutussektorin tuote- ja palvelutarjontaamme. Studyon asiakkaisiin kuuluu noin 60 oppilaitosta Suomessa. Studyon SaaS-tuotteilla on yhteensä yli 300 000 loppukäyttäjää, ja yhtiö on Suomessa markkinajohtaja sähköisissä tutkintotodistuksissa. Buutti Oy toi meille lisäkasvua erityisesti yritysasiakkaista, joista suurimmat toimivat pankki- ja rahoitussektorin, terveydenhuollon sekä tietoliikennetekniikan aloilla. Buutin myötä asiakkaisiimme kuuluvat nyt esimerkiksi Vaisala, Novatron, Detection Technology ja Suunto.

Jatkoimme vuoden 2023 aikana muun muassa myyntiprosessin sekä talousohjauksen kehittämistä ja perustimme asiakkaillemme uuden pilvipalvelukeskuksen. Palvellaksemme asiakkaitamme yhä paremmin ja monipuolisemmalla osaamisella kehitimme myös kumppanuustoimintaamme. Laajensimme osallistumistamme suurten teknologiayhtiöiden (AWS, Microsoft, Salesforce) partneruusohjelmiin ja hankimme useita uusia kotimaisia alihankkijoita ja nearshore-kumppaneita.

Tekoälyn tuoma vallankumous ei ole ainoastaan teknologinen, vaan se uudistaa liiketoimintamalleja, prosesseja ja työn luonnetta. Olemme tunnistaneet tekoälyn potentiaalin luoda merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme, parantaa operatiivista tehokkuuttamme ja tukea kestävää kasvua. Tämä tarkoittaa uusien, älykkäiden palvelujen kehittämistä, datan hyödyntämistä päätöksenteossa entistä syvällisemmin ja työntekijöidemme osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Vuonna 2023 käynnistimme ohjelman, jolla konkreettisesti syvennämme tekoälyn integraatiota liiketoimintaamme, tehostamme prosesseja ja luomme uutta asiakaslisäarvoa. Tekoälyn syvempi integraatio liiketoimintaamme onkin keskeinen osa strategiaamme ja kytkeytyy jatkossa syvälle kulttuuriimme. Uskomme sen olevan yksi merkittävä tekijä menestyksessämme.

Tavoitteenamme on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa. Julkaisimme vuonna 2023 IT-alan ensimmäisenä toimijana vihreän suunnittelun oppaan, jonka tavoite on edistää vastuullista digitaalista kehittämistä. Opas on osa Netumin vastuullisuustyötä, johon kuuluu myös koko henkilöstölle suunnattu Vihreän toimijan kurssi. Lisäksi julkaisimme syksyllä 2023 uudistetun vastuullisuusohjelmamme ja aloitimme valmistautumisen tuleviin vastuullisuusraportointivaatimuksiin.

Oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö sekä hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset ovat meille erittäin tärkeitä. Tästä syystä teemme henkilöstöllemme säännöllisesti henkilöstökyselyitä. Syyskuussa tehdyn henkilöstökyselyn tulokset olivat vielä hyvällä tasolla. Säästötoimenpiteiden ja niitä seuranneiden muutosneuvotteluiden jälkeen tammikuussa tehdyssä eNPS-lukua mittaavassa kyselyssä tyytyväisyys työnantajaan oli kuitenkin merkittävästi laskenut. Teemme kaikkemme tämän tilanteen korjaamiseksi.

Lähdemme luottavaisin mielin uuteen tilikauteen. Julkisen puolen IT-palveluiden kysyntä näyttää jatkuvan vahvana, vaikka hintakilpailu asettaa haasteita. Yrityssektorin näkymiä on painanut yleinen taloustilanne, jossa päätöksenteko on hidastunut. Arvioimme tehtyjen tehostamistoimien kohentavan merkittävästi kannattavuuttamme ja liikevaihtomme jatkavan vahvalla kasvu-uralla niin orgaanisesti kuin yritysostojenkin tukemana. Vuonna 2024 arvioimme liikevaihdon olevan 45–49 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITAn olevan noin 8–11 % liikevaihdosta.

Lämpimät kiitokseni vuodesta 2023 koko henkilöstöllemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja sijoittajillemme.”

**********************************************************************

Toimitusjohtaja Matti Mujunen puolivuosikatsauksen 2023 yhteydessä:

"Netumin liiketoiminta kehittyi alkuvuonna hyvin, vaikkakin kannattavuutemme oli tavoitteitamme alemmalla tasolla. Kasvustrategiamme toteutus eteni vankasti usealla rintamalla erityisesti yritysjärjestelyjen, tehokkaan rekrytoinnin sekä myynnin kehittämisen tukemana.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi noin 11 prosenttia vertailukaudesta ja oli 17,1 miljoonaa euroa. Vertailukaudella päättyi alihankintapainotteinen valtion puitesopimus, mikä nosti vertailukauden liikevaihtoa merkittävästi. EBITA oli 5,7 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITA 7,1 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuteemme vaikuttivat tekemämme kasvupanostukset rekrytointiin ja myyntiorganisaation vahvistamiseen, tavoiteltua alhaisemmat laskutusasteet joillakin palvelualueilla ja kohonneet palkkakustannukset.

Tammikuussa vahvistimme koulutussektorin tuote- ja palvelutarjontaamme ja laajensimme toimi-pisteverkostoamme Kuopion talousalueelle ostamalla Studyo Oy:n. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa ilmoitimme 110 henkilöä työllistävän Buutti Oy:n yrityskaupasta, jonka myötä toimintamme laajenee Oulun alueelle. Buutti tuo meille tavoitteidemme mukaista lisäkasvua erityisesti yritysasiakkaista ja laajentaa palvelutarjoomaamme muun muassa sulautettujen järjestelmien kehitykseen ja koulutuspalveluihin. 1. heinäkuuta siirsimme Netum DUX -liiketoiminnan Optimo Systems Oy:lle, josta tuli Netum Oy:n osakkuusyhtiö.

Rekrytointityömme jatkui alkuvuonna vahvana, ja kesäkuun lopussa meitä oli jo 323. Studyon yritysoston myötä saimme 14 uutta netumilaista, ja kokonaisuudessaan henkilöstömäärämme kasvoi alkuvuoden aikana 47:llä. Jatkoimme työskentelyä hyvin toimivaksi todetussa hybridimallissa ja pyrimme myös tukemaan toimistolla työskentelyä esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Olemme panostaneet alkuvuonna erityisesti myös myyntiorganisaatiomme kasvun, uusasiakashankinnan ja asiakaspalvelun tehostamiseen. Saimme tiimiimme useita kokeneita myynnin ammattilaisia, nimitimme uuden myyntijohtajan ja organisoimme asiakkuuksien hallinnan toimialatiimeihin. Asiakkaidemme korkean luottamuksen ja tyytyväisyyden säilyttäminen on yksi strategiamme kulmakivistä. Mittaammekin asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti, ja kesäkuun lopussa NPS-lukumme oli 64.

Myös vuoden 2022 lopulla uudelleen organisoimamme kumppanuustoiminta on alkuvuoden aikana kehittynyt lupaavasti. Olemme kehittäneet ja laajentaneet suurten teknologiakumppanuuksien kumppanuusohjelmiin osallistumista. Lisäksi toteutimme kansainvälisen teknologiakumppanin kanssa erityisen osaamisen kiihdytysohjelman ja hankimme merkittävän määrän uusia kotimaisia alihankkijoita ja nearshore-kumppanuuksia. Näin voimme tarjota entistä monipuolisempaa osaamista asiakashankkeisiin. Konsernin kumppanuustoiminnan kehittämistä varten kehitettiin kumppanuusmalli, jonka käyttöönotto on suunnitteilla vuoden 2023 aikana.

Muuttuvassa maailmassa myös meidän on muututtava, jotta voimme ponnistaa yhä merkittävämmäksi toimijaksi digikentällä. Olemmekin panostaneet vahvasti markkinoinnin kehittämiseen kasvattamalla näkyvyyttä, parantamalla prosesseja ja työkaluja sekä rakentamalla brändiä viisaana muutoksen tekijänä.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana solmimiimme uusiin merkittäviin sopimuksiin kuuluvat esimerkiksi sopimus Peppi-järjestelmän sovelluskehityksestä Metropolia-ammattikorkeakoululle, pilvipohjaisesta tietovarastoratkaisusta Vaasan yliopistolle, johdon konsultointipalveluista VTT:lle sekä TKI-ekosysteemin asiantuntijapalveluista Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi solmimme useita uusia kyberturvallisuuspalvelusopimuksia muun muassa Valtiokonttorin, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa.

Olemme mukana merkittävissä kansallisissa tietotekniikkahankkeissa, joista tärkeimpiin kuuluvat EURA 2021 ja TE-Digi. EURA 2021:ssa on julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan ollut aikatauluhaasteita. Nämä haasteet on saatu selätettyä hyvässä yhteistyössä asiakkaamme kanssa, ja hanke etenee hallitusti. TE-palveluiden suuren järjestelmäuudistuksen ensimmäisessä käyttöönotossa maaliskuun alussa työttömyysturvaan liittyvät toiminnallisuudet siirrettiin tuotantoon. Saimme toteutettua tämän erittäin monimutkaisen ja haastavan käyttöönoton onnistuneesti yhdessä asiakkaamme kanssa. TE-Digin kehitys jatkuu vahvasti. Tämän ja ensi vuoden aikana toteutetaan useita lisäkäyttöönottoja, joiden myötä nykyinen asiakastietojärjestelmä korvataan kokonaan uudella ja mahdollistetaan TE-palvelujen siirtyminen kunnille vuoden 2025 alusta alkaen.

Liiketoiminnan vastuullisuus on meille netumilaisille erittäin tärkeää, ja vastuullisuustyömme tukee kasvustrategiaamme. Huipputyöyhteisö ja työntekijäkokemus ovat olennainen osa tavoitteitamme ja jatkuva kehitystyön kohde. Hyvästä työntekijäkokemuksesta kertovat hyvällä tasolla oleva työntekijöiden suositteluindeksi eNPS ja sijoituksemme kymmenennelle sijalle keskisuurten yritysten sarjassa Suomen Parhaat Työpaikat 2023 -listalla. Lisäksi olemme tehneet paljon työtä työntekijöidemme sitouttamisessa esimerkiksi koulutusmahdollisuuksilla. Henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden sitouttamisen hyvistä tuloksista todistaa myös pieni henkilöstön lähtövaihtuvuus.

Kehitimme myös ympäristövastuullisuuttamme määrätietoisesti. Kesäkuussa 2023 saimme Green Office -sertifikaatin jo kolmannelle toimipisteellemme, Helsingin toimistolle, ja jatkamme muiden toimipaikkojen sertifiointia edelleen. Lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme Vihreä toimija -verkkokoulutusta, jonka avulla voimme varmistaa, että kaikki netumilaiset osaavat tehdä oikeita, vastuullisia ja kestäviä valintoja niin asiakas- kuin sisäisissäkin projekteissa. Olemme myös aloittaneet konsernin hiilijalanjälkilaskennan, joka osaltaan luo perustaa tulevalle EU-direktiivin mukaiselle kestävyysraportoinnille.

IT-palvelumarkkinan näkymät loppuvuodelle 2023 ovat osittain heikentyneet alkuvuoden aikana. Erityisesti yrityssektorilla on maailmantalouden ja -politiikan haasteista johtuvaa epävarmuutta. Julkisella sektorilla kysyntä jatkuu vahvana, mutta hintakilpailu on kiristynyt. Markkinatilanteesta huolimatta Netumin liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän myönteisesti julkishallinnon asiakkaiden vahvan tilauskannan, paranevien laskutusasteiden, rekrytointitarpeen vähenemisen ja Netum DUX -liiketoiminnan siirron myötä, ja vuoden 2023 ohjeistuksemme säilyy ennallaan. Buutti-yrityskaupan myötä päivitämme ohjeistuksemme vuodelle 2023 ja julkistamme sen mahdollisimman pian kaupan täytäntöönpanopäivän 1.9.2023 jälkeen.

Lämpimät kiitokseni vuoden ensimmäisistä kuudesta kuukaudesta sitoutuneelle henkilöstöllemme, kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä sijoittajillemme.”

***************************************************************

Toimitusjohtaja Matti Mujunen tilinpäätöstiedotteen 2022 yhteydessä:

"Vaikka vuosi 2022 oli yllättävän haastava, pääsimme ohjeistuksemme mukaiseen liikevaihdon kasvutavoitteeseemme. Kasvuamme tuki IT-palvelumarkkinan hyvänä jatkunut kysyntä. Erityisesti julkishallinnon asiakkaat olivat aktiivisia, eikä geopoliittisella tai talouskehityksellä ollut oleellista vaikutusta julkisen sektorin IT-hankkeisiin. Kasvu on osoitus siitä, että asiakkaamme luottavat meihin, ja se näkyy myös asiakastyytyväisyysmittausten tuloksissa. Liikevaihtomme kasvoi 30 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 29,1 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea nykyisten asiakkaidemme pitkien puitesopimusten ansiosta, mutta solmimme vuoden aikana myös uusia merkittäviä sopimuksia muun muassa sote-alalla toimivien Kuntien Tiera Oy:n, Istekki Oy:n, 2M IT Oy:n ja LapIT Oy:n kanssa. Allekirjoitimme myös sopimukset jatkuvasta palvelusta KEHA-keskuksen kanssa ja Peppi-opintohallinnon järjestelmän kehityspalveluista Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi saimme useita pienempiä uusia sopimuksia kunnilta, koulutussektorilta ja yrityksiltä. Uusia tärkeitä asiakkuuksia meille olivat Kela, Lahden kaupunki, Oulun Yliopisto, Jukkatalo Oy. Yritysasiakkaiden osalta olemme erityisen iloisia hyväksymisestämme Colliersin integraatiopalveluiden toimittajaksi koko EMEA-alueelle.

Jatkoimme vuonna 2022 investoimista tavoitteidemme mukaiseen kasvuun ja panostimme erityisesti rekrytointiin ja tunnettuuden kasvattamiseen. Laskutusasteisiimme toivat haasteita etupainotteiset rekrytoinnit, sisäiset kehityshankkeet ja koronan aiheuttamat henkilöstön sairauspoissaolot. Kannattavuutemme laskuun vuonna 2022 vaikuttivat tuotekehityskustannukset ja yleinen kustannusten nousu sekä alkuvuoden tavanomaista suurempi alihankintavolyymi. EBITA oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta.

Vahvistaaksemme kykyämme saavuttaa strategiamme mukaiset keskipitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteet selkeytimme ja yksinkertaistimme konsernin organisaatiorakennetta sulauttamalla kaikki yritysostoin hankitut yhtiöt Netum Oy:öön yhteisen brändin alle. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme jatkossa toimialakohtaisin tiimein. Muutoksilla tavoittelemme asiakaspalvelun ja asiakkuuksien hallinnan tehostamista sekä entistäkin parempaa työviihtyvyyttä.

Henkilöstömäärämme kasvoi vuoden aikana 59:llä, ja vuoden lopussa meitä oli jo 276. Avasimme uudet toimipisteet Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa ja muutimme Helsingissä uusiin toimitiloihin Kampin Huippuun. Tammikuussa 2023 toteutuneen Studyo Oy:n yritysoston myötä toimintamme laajeni myös Kuopion talousalueelle, ja vahvistimme koulutussektorin tuote- ja palvelutarjontaamme entisestään.

Tavoitteenamme on olla alamme halutuin työyhteisö, ja tässä olemme hyvällä tiellä. Henkilöstön lähtövaihtuvuusprosenttimme oli vuonna 2022 edelleen alhainen, 8 prosenttia. Keskityimme vuoden aikana erityisesti työviihtyvyyteen, ja saimmekin keväällä 2022 Great Place to Work -tunnustuksen.

Syyskuussa järjestämäämme henkilöstöantiin osallistui 145 henkilöstön jäsentä, mikä myös on osoitus siitä, että henkilöstömme on sitoutunut Netumiin ja sen tavoitteisiin. Uuteen kannustinkokonaisuuteen sisältyy myös laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä, joka sitouttaa ja ohjaa johtoa kasvustrategiamme toteuttamiseen.

Vastuullisuusohjelmamme on ollut toiminnassa vuodesta 2021. Saimme vuoden aikana Green Office -sertifikaatin myös toiselle Tampereen toimipisteellemme ja jatkamme muiden toimistojen sertifiointia edelleen. Tavoitteenamme on lisätä henkilöstön diversiteettiä. Ikähaitarimme on jo laaja, ja vuonna 2022 naisten osuus henkilöstössämme kasvoi 18 prosenttiin edellisvuoden 14:sta. Työntekijöiden nettosuositteluindeksi eNPS oli 58, kun se edellisvuonna oli 46. Päivitämme parhaillaan vastuullisuusohjelmaamme, joka on tarkoitus julkaista tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Päivitimme keväällä 2022 strategiamme. Osana strategiaamme aiomme vahvistaa brändiämme, laajentaa toimintaamme alueellisesti Suomessa ja jatkaa panostamista työyhteisöömme, ja tässä olemme vuonna 2022 onnistuneet hyvin. Vuonna 2022 noin viidennes liikevaihdostamme tuli yrityssektorilta. Strategian toteutuksessa keskitymme tänä vuonna erityisesti yritysasiakasliiketoiminnan ja kumppanuuksien kehittämiseen, mitä tukevat organisaatiorakenteeseemme tekemämme muutokset.

Keväällä 2022 päivittämämme keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat ennallaan. Tavoittelemme edelleen 50 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä, kannattavaa kasvua sekä EBITAa vähintään 14 prosenttia liikevaihdosta. Kokonaisuudessaan IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2023 ovat positiiviset, ja erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Arvioimme, että liikevaihtomme kasvaa vuonna 2023 vähintään 20 % edellisvuodesta. EBITAn arvioimme olevan vähintään 10 % liikevaihdosta.

Lämpimät kiitokseni kuluneesta vuodesta sitoutuneelle henkilöstöllemme, kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä sijoittajillemme."

 

*******************************************************************

Toimitusjohtaja Matti Mujunen puolivuosikatsauksen 2022 yhteydessä:

"Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme oli 15,4 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuodesta oli 48 %. 25 % kasvusta tuli lokakuussa 2021 ostetun Cerion Solutionsin myötä, mutta myös orgaaninen kasvu oli voimakasta, 23 % vertailukaudesta. Kasvuun vaikuttivat pitkien puitesopimusten alla lisääntyneet työmäärät ja yleisesti vilkkaana jatkunut kysyntä.  Saimme myös uusia tilauksia, joista merkittävimpinä Kuntien Tiera Oy:n tilaamat tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Kainuun sote) ja Peppi-opintohallinnon järjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhanke Haaga-Helia-ammattikorkeakoululle.

Netumin oman, IT-laiteomaisuuden hallintaan keskittyvän Netum DUX -ratkaisun kysyntä on kehittynyt suotuisasti. Alkuvuodesta solmimme yhteistyösopimuksen Diviconin kanssa, ja heinäkuussa saimme uuden, erittäin merkittävän sopimuksen suuren SOTE-sektorin asiakkaan kanssa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA laski kasvupanostusten ja tavanomaista suuremman alihankintavolyymin vuoksi vertailukaudesta ja oli 11 % liikevaihdosta. Kilpailu osaavista tekijöistä on kiristynyt, ja jokainen onnistunut rekrytointi vaatii aiempaa enemmän panostusta ja työtä. Myös koronaan sairastuvuus on ollut korkea, mikä osaltaan vaikutti kannattavuuteemme.

Henkilöstömme määrä kasvoi alkuvuonna 46:lla, ja kesäkuun lopussa netumilaisia oli 263. Helmikuussa avasimme uuden toimipisteen Jyväskylään, ja myöhemmin toimintamme laajeni Hämeenlinnaan. Helsingissä muutimme kevään aikana uusiin, viihtyisiin tiloihin Kampin Huippu -kiinteistöön.

Henkilöstön vaihtuvuus on meillä edelleen vähäistä. Henkilöstömme tyytyväisyydestä on osoitus saamamme Great Place to Work -tunnustus. Netum osallistui ensimmäistä kertaa Suomen Parhaat Työpaikat -tutkimukseen ja sijoittui keväällä 2022 keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 16. Tutkimuksen mukaan 93 % työntekijöistämme on sitä mieltä, että Netum on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Aloitimme keväällä henkilöstön kannustinkokonaisuuden suunnittelun, sillä meille on erittäin tärkeää, että henkilöstömme on sitoutunut Netumin tavoitteisiin. Kannustinkokonaisuus sisältää sekä laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmän että henkilöstöannin.

Vahvistaaksemme kykyämme toteuttaa strategiamme mukaisia keskipitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteita olemme keväällä käynnistäneet organisaation rakenneuudistusprojektin. Sen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa konsernin organisaatiorakennetta, tehostaa asiakaspalvelua ja asiakkuuksien hallintaa, parantaa työviihtyvyyttä entisestään sekä yhtenäistää kaikki toiminnot Netum-brändin alle.

Kevään aikana oli poikkeuksellisen paljon julkisen sektorin IT-palveluiden tarjouskilpailuja. Kokonaisuudessaan IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2022 ovat edelleen positiiviset, ja erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän arvioidaan voimistuvan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt kyberturvapalveluiden kysyntää, mutta se on myös luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Sodan pitkittymisestä on jo nyt seurannut voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen mm. kiihtyvän inflaation muodossa, millä on vaikutusta palkka- ja muihinkin kustannuksiin ja siten kannattavuuteemme. Arvioimme edelleen, että tilikaudella 2022 liikevaihtomme kasvaa vähintään 30 % edellisvuodesta.  EBITAn arvioimme olevan noin 12–14 % liikevaihdosta."

 

###############################################################

Toimitusjohtaja Matti Mujunen 2.6.2021:

"Tullessani Netumiin vuonna 2016 minuun teki välittömästi vaikutuksen henkilöstön rautainen ammattitaito ja vahva keskittyminen asiakkaiden palvelemiseen.

Netumissa tehtiin tuolloin töitä 50 hengen voimin. Olemme noista ajoista kasvaneet voimakkaasti, ja tänään meitä on jo yli 160. Asiakas on edelleen meille netumilaisille aina ykkönen, ja asiakkaan eteen teemme kaikkemme. Tämä näkyykin Netumin pitkissä asiakassuhteissa: asiakkaamme luottavat meihin ja ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme.

Haluamme olla asiakkaillemme muutoksen ja vastuullisen digikehityksen mahdollistaja, luotetuin digikumppani. Palveluidemme vastuullisuus tulee esille yhteiskunnallisissa merkittävissä hankkeissa, joissa autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa digitalisaation avulla ja digitaaliseen turvallisuuteen panostaen. Liikeideanamme on rakentaa uutta asiakkaan olemassa olevaa IT-varantoa viisaasti hyödyntäen niin, että ratkaisut ovat kestäviä, helposti ylläpidettäviä ja kustannustehokkaita. Tätä kutsumme nimellä Legacy to Digi ™ – kestävän digitalisaation konsepti ja toimintamalli, jolle rakentuvat kaikki Netumin palvelut.

Vastuullisuus tarkoittaa meille myös, että tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön. Meille on tärkeää myös kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstämme alan yleisistä haasteista huolimatta. Ennen kaikkea tavoitteenamme on olla IT-alan halutuin työnantaja, huipputyöyhteisö, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät. Olemmekin hyvää matkaa tällä tiellä: saimme alkuvuodesta Great Place to Work -sertifioinnin, johon liittyvässä kyselyssä yli 90 prosenttia henkilöstöstä arvioi Netumin olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Digipalvelut yleistyvät yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä julkishallinnossa että yrityksissä. Näin palvelut muuttuvat loppukäyttäjäystävällisemmiksi ja helpommiksi käyttää. Digitalisaatio tehostaa ja parantaa palveluiden saatavuutta ja keventää julkishallintoa ylipäänsä. Sama pätee yritysmaailmaan ja meihin itseemme. Siksi innovoimme ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme.

Digitalisaation myötä kasvavan datan merkityksen ja määrän kasvaessa myös kyberturvallisuuden ja tietosuojan tarve kasvaa. Vastaamme tähän vahvistamalla ja kehittämällä edelleen kybertuvallisuuspalveluitamme, jotka ovat olleet palveluvalikoimassamme jo yhtiön alkuajoista lähtien. Digi- ja kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän lisäksi näemme myös data- ja analytiikkapalveluiden tarpeen kasvavan edelleen. Positiivisten kysyntänäkymiemme ansiosta arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvavan kuluvana vuonna edellisestä tilikaudesta.

Netum on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja voimakkaasti. Olemme nyt strategiamme toteuttamisessa siinä vaiheessa, että listautuminen First North -markkinapaikalle on meille luonnollinen askel, sillä se tukee meitä kasvumme vauhdittamisessa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin. Digitalisaatio on valtava teollinen muutos, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia.

Kiitos kaikille Netumin osakeantiin osallistuneille!"