Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Matti Mujunen puolivuosikatsauksen 2022 yhteydessä:

"Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme oli 15,4 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuodesta oli 48 %. 25 % kasvusta tuli lokakuussa 2021 ostetun Cerion Solutionsin myötä, mutta myös orgaaninen kasvu oli voimakasta, 23 % vertailukaudesta. Kasvuun vaikuttivat pitkien puitesopimusten alla lisääntyneet työmäärät ja yleisesti vilkkaana jatkunut kysyntä.  Saimme myös uusia tilauksia, joista merkittävimpinä Kuntien Tiera Oy:n tilaamat tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Kainuun sote) ja Peppi-opintohallinnon järjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhanke Haaga-Helia-ammattikorkeakoululle.

Netumin oman, IT-laiteomaisuuden hallintaan keskittyvän Netum DUX -ratkaisun kysyntä on kehittynyt suotuisasti. Alkuvuodesta solmimme yhteistyösopimuksen Diviconin kanssa, ja heinäkuussa saimme uuden, erittäin merkittävän sopimuksen suuren SOTE-sektorin asiakkaan kanssa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA laski kasvupanostusten ja tavanomaista suuremman alihankintavolyymin vuoksi vertailukaudesta ja oli 11 % liikevaihdosta. Kilpailu osaavista tekijöistä on kiristynyt, ja jokainen onnistunut rekrytointi vaatii aiempaa enemmän panostusta ja työtä. Myös koronaan sairastuvuus on ollut korkea, mikä osaltaan vaikutti kannattavuuteemme.

Henkilöstömme määrä kasvoi alkuvuonna 46:lla, ja kesäkuun lopussa netumilaisia oli 263. Helmikuussa avasimme uuden toimipisteen Jyväskylään, ja myöhemmin toimintamme laajeni Hämeenlinnaan. Helsingissä muutimme kevään aikana uusiin, viihtyisiin tiloihin Kampin Huippu -kiinteistöön.

Henkilöstön vaihtuvuus on meillä edelleen vähäistä. Henkilöstömme tyytyväisyydestä on osoitus saamamme Great Place to Work -tunnustus. Netum osallistui ensimmäistä kertaa Suomen Parhaat Työpaikat -tutkimukseen ja sijoittui keväällä 2022 keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 16. Tutkimuksen mukaan 93 % työntekijöistämme on sitä mieltä, että Netum on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Aloitimme keväällä henkilöstön kannustinkokonaisuuden suunnittelun, sillä meille on erittäin tärkeää, että henkilöstömme on sitoutunut Netumin tavoitteisiin. Kannustinkokonaisuus sisältää sekä laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmän että henkilöstöannin.

Vahvistaaksemme kykyämme toteuttaa strategiamme mukaisia keskipitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteita olemme keväällä käynnistäneet organisaation rakenneuudistusprojektin. Sen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa konsernin organisaatiorakennetta, tehostaa asiakaspalvelua ja asiakkuuksien hallintaa, parantaa työviihtyvyyttä entisestään sekä yhtenäistää kaikki toiminnot Netum-brändin alle.

Kevään aikana oli poikkeuksellisen paljon julkisen sektorin IT-palveluiden tarjouskilpailuja. Kokonaisuudessaan IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2022 ovat edelleen positiiviset, ja erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän arvioidaan voimistuvan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt kyberturvapalveluiden kysyntää, mutta se on myös luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Sodan pitkittymisestä on jo nyt seurannut voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen mm. kiihtyvän inflaation muodossa, millä on vaikutusta palkka- ja muihinkin kustannuksiin ja siten kannattavuuteemme. Arvioimme edelleen, että tilikaudella 2022 liikevaihtomme kasvaa vähintään 30 % edellisvuodesta.  EBITAn arvioimme olevan noin 12–14 % liikevaihdosta."

 

###############################################################

Toimitusjohtaja Matti Mujunen 2.6.2021:

"Tullessani Netumiin vuonna 2016 minuun teki välittömästi vaikutuksen henkilöstön rautainen ammattitaito ja vahva keskittyminen asiakkaiden palvelemiseen.

Netumissa tehtiin tuolloin töitä 50 hengen voimin. Olemme noista ajoista kasvaneet voimakkaasti, ja tänään meitä on jo yli 160. Asiakas on edelleen meille netumilaisille aina ykkönen, ja asiakkaan eteen teemme kaikkemme. Tämä näkyykin Netumin pitkissä asiakassuhteissa: asiakkaamme luottavat meihin ja ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme.

Haluamme olla asiakkaillemme muutoksen ja vastuullisen digikehityksen mahdollistaja, luotetuin digikumppani. Palveluidemme vastuullisuus tulee esille yhteiskunnallisissa merkittävissä hankkeissa, joissa autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa digitalisaation avulla ja digitaaliseen turvallisuuteen panostaen. Liikeideanamme on rakentaa uutta asiakkaan olemassa olevaa IT-varantoa viisaasti hyödyntäen niin, että ratkaisut ovat kestäviä, helposti ylläpidettäviä ja kustannustehokkaita. Tätä kutsumme nimellä Legacy to Digi ™ – kestävän digitalisaation konsepti ja toimintamalli, jolle rakentuvat kaikki Netumin palvelut.

Vastuullisuus tarkoittaa meille myös, että tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön. Meille on tärkeää myös kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstämme alan yleisistä haasteista huolimatta. Ennen kaikkea tavoitteenamme on olla IT-alan halutuin työnantaja, huipputyöyhteisö, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät. Olemmekin hyvää matkaa tällä tiellä: saimme alkuvuodesta Great Place to Work -sertifioinnin, johon liittyvässä kyselyssä yli 90 prosenttia henkilöstöstä arvioi Netumin olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Digipalvelut yleistyvät yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä julkishallinnossa että yrityksissä. Näin palvelut muuttuvat loppukäyttäjäystävällisemmiksi ja helpommiksi käyttää. Digitalisaatio tehostaa ja parantaa palveluiden saatavuutta ja keventää julkishallintoa ylipäänsä. Sama pätee yritysmaailmaan ja meihin itseemme. Siksi innovoimme ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme.

Digitalisaation myötä kasvavan datan merkityksen ja määrän kasvaessa myös kyberturvallisuuden ja tietosuojan tarve kasvaa. Vastaamme tähän vahvistamalla ja kehittämällä edelleen kybertuvallisuuspalveluitamme, jotka ovat olleet palveluvalikoimassamme jo yhtiön alkuajoista lähtien. Digi- ja kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän lisäksi näemme myös data- ja analytiikkapalveluiden tarpeen kasvavan edelleen. Positiivisten kysyntänäkymiemme ansiosta arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvavan kuluvana vuonna edellisestä tilikaudesta.

Netum on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja voimakkaasti. Olemme nyt strategiamme toteuttamisessa siinä vaiheessa, että listautuminen First North -markkinapaikalle on meille luonnollinen askel, sillä se tukee meitä kasvumme vauhdittamisessa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyin. Digitalisaatio on valtava teollinen muutos, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia.

Kiitos kaikille Netumin osakeantiin osallistuneille!"