Strategia

Strategia

Netumin strategia tukee kannattavan kasvun tavoitetta ja vie yhtiötä kohti sen visiota olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa. Tavoittelemme kannattavaa kasvua IT-palvelu- ja tuotemarkkinalla sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Palvelutarjontamme kehittämisessä tulemme panostamaan voimakkaasti tekoälyn hyödyntämiseen asiakkaillemme tarjottavissa palveluissa. Tunnistamme tekoälyn potentiaalin luoda merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme, parantaa operatiivista tehokkuuttamme ja tukea kestävää kasvua. Tekoälyn syvempi integraatio liiketoimintaamme onkin keskeinen osa strategiaamme ja kytkeytyy jatkossa syvälle kulttuuriimme.

Vastuullinen toimintatapamme näkyy myös strategiassamme. Haluamme toimia vastuullisen digitalisaation edelläkävijänä ja tarjota uudenlaisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia: ympäristöä, asiakkaita, henkilöstöä ja liiketoimintaamme sekä ympäröivää yhteiskuntaa.

Strategiakaudella aloitamme konsernin kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisen. Tavoitteenamme on laajentaa liiketoimintaa Pohjoismaihin. 

Kasvustrategiamme:

 • haemme lisäkasvua julkishallinnon tehostamishankkeista sekä yritysasiakkaista
 • laajennamme ja kehitämme palvelutarjontaamme sekä nykyisille että uusille asiakkaille, erityisesti sote-, turvallisuus- ja teollisuussektorin toimijoille
 • panostamme tekoälyn hyödyntämiseen palveluissamme
 • liiketoimintamme laajenee Pohjoismaihin

Strategiamme kulmakivet:

 • asiakkaidemme korkean luottamuksen ja tyytyväisyyden säilyttäminen
 • osaavia asiantuntijoita houkutteleva huipputyöyhteisömme
 • osaamisemme systemaattinen kehittäminen ja tehokas rekrytointi
 • matala organisaatiomme
 • ihmisläheinen johtamistapamme, joka tukee jatkuvaa oppimista ja itseohjautuvuutta
 • aktiivinen yhteistyö kumppaniverkostomme kanssa sekä kumppaniyhteistyön kehittäminen
 • brändimme vahvistaminen ja brändistrategian uudistaminen
 • yhtenäinen tavoitejohtamisen malli