Strategia

Netum auttaa asiakkaitaan kehittämään digitaalista liiketoimintaa vastuullisesti ja turvallisesti. Netum yhdistää Legacy to Digi® -konseptinsa mukaisesti käyttökelpoisen olemassa olevan IT-varannon luotettavasti uusimpiin tekniikoihin ja palveluihin tuoden lisäarvoa aiemmille investoinneille sekä välttäen työn ja ajan hukkaa.

Netum pyrkii jatkamaan kannattavalla kasvu-urallaan orgaanisen kasvun avulla, minkä lisäksi yhtiö kartoittaa aktiivisesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja sen tavoitteena on tehdä valikoidusti yritysostoja.

Orgaaninen kasvu

  • Henkilöstön määrän lisääminen digipalveluiden kehitykseen, kyberturvallisuuspalveluihin sekä johdon konsultointipalveluihin
  • Ristiinmyynnin lisääminen, esimerkiksi kiinteähintainen sovellusylläpito
  • Kiinteähintaisten jatkuvuuspalveluiden myynnin kasvattaminen ja henkilöstön määrän lisääminen
  • Myynnin lisääminen ja kansainvälistyminen pilvessä toimivien tuotteistettujen Saas-palveluiden kuten Netum DUXin ja Truugon avulla

Yritysostoihin perustuva kasvu

  • Valikoidut yritysostot tarjooman ja resurssien vahvistamiseksi sekä asiakaskunnan laajentamiseksi

Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja.

  • Legacy to Digi® on uudenlaista arvonluontia yhdistämällä olemassa olevat IT-varannot luotettavasti uusimpiin tekniikoihin ja palveluihin.
  • Vastuullisen ja kestävän digitransformaation johtava toteuttaja sekä julkishallinnolle että yritysasiakkaille.
  • Luottamus ansaitaan pitämällä lupaukset ja olemalla itse omien ratkaisujensa ensisijainen referenssi.
  • Huipputyöyhteisö tarkoittaa mahdollistavaa ja ihmisläheistä johtamista, joka tukee itseohjautuvuutta.
  • Kansainvälistyminen tapahtuu tuotteistettujen pilvipalveluiden kuten Netum DUXin ja Truugon avulla.

 

Osakekurssi: