Strategia

Strategia

Netumin strategia tukee kannattavan kasvun tavoitetta ja vie yhtiötä kohti sen visiota olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa.

Netum hyödyntää viisaasti asiakkaiden olemassa olevia IT-varantoja kehittäessään uusia digipalveluita moderneimmilla tekniikoilla.

Netumilla on laaja palvelutarjooma, ja yhtiön ydinosaamista ovat digipalvelut, data- ja analytiikkapalvelut, integraatioratkaisut, kyberturvallisuuspalvelut, järjestelmien jatkuvuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Yhtiö kehittää jatkuvasti osaamistaan näillä alueilla ja pyrkii voimakkaasti kasvattamaan monistuvien palveluiden ja palvelukomponenttien osuutta liikevaihdosta. Kasvutavoitteiden saavuttamisessa merkittävässä roolissa ovat verkostot ja etenkin netumilaisten muodostama huipputyöyhteisö, jossa mahdollistava, ihmisläheinen johtaminen tukee itseohjautuvuutta.

Kasvustrategiamme:

 • lisäkasvun hakeminen julkishallinnon tehostamishankkeista sekä uusista yritysasiakkaista
 • palvelutarjooman laajentaminen edelleen sekä nykyisille että uusille asiakkaille
 • monistettavien palveluiden osuuden kasvattaminen
 • toiminnan laajentaminen alueellisesti Suomessa
 • laajentumismahdollisuuksien selvittäminen Pohjoismaissa ja Baltiassa
 • valikoidut, kasvustrategiaa tukevat yritysostot

Strategian kulmakivet:

 • jatkuva panostaminen ydinosaamisalueisiin
 • asiakkaiden korkean luottamuksen ja tyytyväisyyden säilyttäminen
 • osaamisen systemaattinen kehittäminen ja tehokas rekrytointi
 • huipputyöyhteisön työntekijäkokemuksen vaaliminen
 • brändin vahvistaminen edelleen