Asiakkaat

Asiakkaamme arvostavat Netumin ketteryyttä, luotettavuutta, asiantuntemusta, palveluasennetta ja toimitusvarmuutta (Asiakastutkimus Balentor Oy 2018).

 

Tässä muutama esimerkki tekemistämme hankkeista.

CASE TEM: EURA 2014 -hanke

Toteutimme selainpohjaisen EURA 2014 EU:n rakennerahastojärjestelmän. Sen avulla hallinnoidaan ja valvotaan 1,3 miljardin € rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitusta Suomessa ohjelmakauden aikana.

Olemme myös toteuttaneet järjestelmään useita integraatioita, mm. TUKI 2014- ja EVAL-järjestelmiin. Nämä mahdollistavat mm. osin reaaliaikaisen seurannan myöntövaltuuksien ja rahan käytön osalta. Myös maksuliikenne- ja kirjanpitointegraatio on toteutettu.

”Netum on ollut luotettava yhteistyökumppani ja pystynyt vastaamaan hyvin muuttuviin tarpeisiimme”. Työ- ja elinkeinoministeriö

Laaja projekti on toteutettu onnistuneesti useassa tiimissä, ketterän kehittämisen menetelmiä käyttäen. Projektissa on ollut mukana kymmeniä eri osa-alueiden osaajia. Projektin toimintaympäristö on nopeasti muuttuva ja sidoksissa tiiviisti lainsäädäntöön.

CASE TEM: Haku- ja vahtipalvelut

Olemme toteuttaneet Työ- ja elinkeinoministeriölle haku- ja vahtipalvelut Avoimet työpaikat- ja Haussa oleva työvoimakoulutus -sivustoille.

Palvelut mahdollistavat työpaikkailmoitusten ja työvoimakoulutusten selaamisen sekä vahtien tilaamisen. Vahdit ilmoittavat palveluun tulevista uusista ilmoituksista käyttäjän määrittelemien hakuehtojen mukaan.

”Netumin asiantuntemus uusissa web-tekniikoissa, sekä laaja tuntemus palveluista ratkaisivat toimittajaa valittaessa”. Ossi Hakanen, Ely-keskus

Hiljattain kaikkien palveluiden käyttöliittymät nykyaikaistettiin Netum Oy:n valitsemilla teknologioilla. Nykyiset käyttöliittymät ovat responsiivisia ja päätelaiteriippumattomia.

Case Posti

Kehitimme Postin uudistetun track & trace -järjestelmän tukemaan Postin logistiikan prosesseja.

Lisäksi Netumilla on äskettäisen yritysoston myötä laaja asiantuntemus useista Postin liiketoimintajärjestelmistä.

Netum on näin ollen laajentanut osaamistaan vahvasti myös logistiikan alueen tietojärjestelmiin.

Postin Solution Manager Kimmo Kekki kertoo Postin olevan tyytyväinen osaavaan, joustavaan ja ketterään partneriin, jolla erityisesti Oraclen syväosaaminen on vaikuttavaa:

”Hienoa, että meille tärkeitä tietojärjestelmiä on osaavissa käsissä”, summaa Kimmo.