Netum sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Netumiin

Digitaalisten, netissä toimivien palveluiden yleistyminen jatkuu sekä yrityksissä että julkishallinnossa tehostaen niiden toimintaa ja helpottaen ihmisten elämää. Digitalisaation lisäksi Netumin palveluiden kysyntään vaikuttavat myös kyberturvallisuuden ja data-analytiikan tarpeen ja IT-omaisuuden kasvu.

Netumin kokenut johto ja henkilöstö ymmärtävät syvällisesti sekä toimintaympäristön kehityksen että asiakkaidensa tietojärjestelmät ja niiden kehitystarpeet ja -mahdollisuudet. Netumin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Netumiin, ja yrityksen asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkiä.

Netum on kasvanut sekä yritysostoin että toiminnan laajentumisen kautta. Nopea kasvu ei kuitenkaan ole tehnyt organisaatiosta raskasta: Netumin liikevaihto työntekijää kohden on alan korkeimpia. Vahvan kasvun lisäksi Netum on alansa kannattavimpia toimijoita.

 

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Näkymät vuodelle 2023, päivitetty 1.9.2023

IT-palvelumarkkinan näkymät loppuvuodelle 2023 ovat osittain heikentyneet alkuvuoden aikana. Erityisesti yrityssektorilla on maailmantalouden ja -politiikan haasteista johtuvaa epävarmuutta. Julkisella sektorilla kysyntä jatkuu vahvana, mutta hintakilpailu on kiristynyt. Markkinatilanteesta huolimatta Netumin liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän myönteisesti julkishallinnon asiakkaiden vahvan tilauskannan, paranevien laskutusasteiden, rekrytointitarpeen vähenemisen ja Netum DUX -liiketoiminnan siirron myötä.

Buutti Oy:n yrityskaupan täytäntöönpanon myötä Netum arvioi liikevaihdon kasvavan noin 30 % edellisvuodesta ja EBITAn olevan noin 7–10 % liikevaihdosta tilikaudella 2023.

Netumin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: Netumin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä.
  • Kannattavuus: Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa vuosittain vähintään 14 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)
  • Osinkopolitiikka: Netum pyrkii maksamaan osinkona vuosittain vähintään 40 prosenttia liikevoitosta ennen liikearvon poistoja (EBITA)

Keskeiset kilpailuedut

Legacy to Digi®: Yhtiö palvelee asiakkaitaan Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Olemassa olevan IT-varannon hyödyntäminen sujuvoittaa digimuutosta ja lisää kustannustehokkuutta.

Matala organisaatio suuren yrityksen palvelutarjoomalla: Yhtiö kykenee tarjoamaan IT-alan palveluitaan konsultoinnista toteutukseen sekä myös muutoin yhdistelemään ketterästi palveluitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Joustava ja ketterä palveluntarjonta: Netumilla on laaja palveluntarjonta ja osaaminen, joiden avulla Yhtiö pystyy reagoimaan nopeasti ja kattavasti asiakkaiden toiveisiin, yhdistelemään palveluja sekä tarjoamaan asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Kokenut ja osaava henkilöstö: Yhtiön työntekijät ovat kokeneita, ja näistä 86 prosentilla on senioritason erityisosaaminen eli yli viiden vuoden työkokemus. Yhtiön työntekijöistä jopa 67 prosentilla on yli 15 vuoden työkokemus.

Vahva kyberturvallisuusosaaminen: Netum pystyy tarjoamaan asiakkailleen kyber- ja tietoturvallisuuden sekä tietosuojan ratkaisuja, joiden avulla asiakkaan arki sujuu digitaalisen turvallisuuden vaatimusten mukaisesti ja luotettavasti.