Tilin­tarkastus

Netum Group Oyj:n 29.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n, Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Siuko.

Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.