Tilin­tarkastus

Netum Group Oyj:n yhtiökokous valitsi 18.2.2021 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n, Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Siuko.

Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakekurssi: