Kyberturvallisuuden 360° tilannekuva

kokonaisvaltainen näkymä organisaatiosi nykytilaan

Varmista organisaatiollesi korkea kyberturvallisuustaso

Yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuvat kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet viime aikoina merkittävästi. Organisaation johdolla tulee olla käytettävissään riittävä ja realistinen kyberturvallisuuden tilannekuva sekä käsitys riskien mahdollisesta vaikutuksesta organisaation ydintoiminnoille. Tietoturvan parantaminen on jatkuva prosessi, jonka tulee tukea alati muuttuvaa liiketoimintaympäristöä.

Me Netumilla tarjoamme laadukasta ja kokonaisvaltaista kyberturvallisuuden nykytilan arviointia helposti ja kustannustehokkaasti. Meiltä saat ajankohtaisen tilannekuvan organisaatiosi kyberturvallisuuden tilasta, selvityksen mahdollisista kehityskohteista sekä ohjeet tilanteen parantamiseen. Kun organisaatiosi kyberturvallisuuden taso vastaa asetettuja vaatimuksia ja toimintasi tarpeita, pystyt ennakoimaan, et ainoastaan reagoimaan.

Mitä meistä näkyy maailmalle?

Security ScoreCard -työkalun avulla voidaan selvittää organisaation palvelujen näkyvyys julkisessa verkossa.
DarkSoc -työkalun avulla voidaan selvittää organisaation tietojen näkyvyys syvässä ja pimeässä verkossa (mm. tietomurrot, järjestäytynyt rikollisuus).

Palvelu toteutetaan yhteistyössä Cyberwatch Finland Oy:n kanssa.

Miten hallinnoimme kyberturvallisuutta?

Tietoturvallisuuden hallintaa voidaan tarkastella usean eri viitekehyksen avulla asiakkaan tarpeiden mukaan.

Voimme auttaa yritystänne niin Kybermittariarvioinneilla, ISO/IEC 27001 -gap-analyyseillä kuin NIS2 -valmiustila-arvioinneillakin.

Miten varautuminen toimii käytännössä?

Kyberharjoitus on simuloitu harjoitus, jossa testataan prosessien toimivuutta tositilanteessa. Harjoitukset ovat tarkoitettu kehittämään ja parantamaan organisaation tietoturvakäytäntöjä sekä valmistamaan organisaatioita tietoturvahyökkäyksiä vastaan.

Mitä meistä näkyy maailmalle?

 • Organisaation palvelujen näkyvyys julkiseen verkkoon (pintaverkkoanalyysi)
 • Organisaation tietojen näkyvyys syvässä ja pimeässä verkossa (mm. tietomurrot, järjestäytynyt rikollisuus)

 

Miten me hallitsemme kyberturvallisuutta?

 • Organisaation sisäisen kyberturvallisuuden hallinnan kypsyystason arviointi.
 • Pohjautuu kansainvälisiin kyberkyvykkyyksien mittausmalleihin (NIST Cybersecurity Framework, C2M2).

Miten varautumisen prosessit toimivat käytännössä?

 • Simuloitu harjoitus, jossa testataan prosessien toimivuutta tosi tilanteessa.
 • Tarkoitettu kehittämään ja parantamaan organisaation tietoturvakäytäntöjä.

Kyberturvallisuuden 360º tilannekuvan "All-inclusive" -palvelu sisältää

 • Pintaverkkoanalyysin organisaation palvelujen näkyvyydestä julkisessa verkossa. (Security ScoreCard)
 • Analyysin organisaation tietojen näkyvyys syvässä ja pimeässä verkossa. (DarkSoc)
 • Kyberturvallisuuden prosessien nykytilan arvioinnin sekä potentiaalisten kehityskohteiden määrittämisen. (Kybermittari, ISO/IEC 27001 -nykytilan arviointi, NIS2-nykytilan arviointi)
 • Simuloidun harjoituksen, jossa testataan prosessien toimivuutta tosi tilanteessa. (Kyberharjoitus)

Kysy tarjousta myynniltämme!

 

 

Palvelumme avulla

 • Tunnistat liiketoimintariskit ja niihin liittyvät haavoittuvuudet.
 • Saat ajankohtaisen tilannekuvan kyberturvallisuutesi tasosta.
 • Saat kuvauksen kehityskohteista ja ohjeet tilanteen parantamiseen.
 • Pystyt ennakoimaan, et ainoastaan reagoimaan.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme on ISO/IEC 27001 -sertifoitu. Palvelumme auttavat täyttämään myös NIS2:n (verkko- ja tietoturvadirektiivin) vaatimukset. NIS2 korvaa aiemman NIS1-direktiivin lokakuussa 2024.

Case Haminan Energia

Uusi maailmantilanne sai Haminan Energian nostamaan tietoturvallisuuden erityisfokukseen. Netumin toteuttama Kybermittariarviointi antoi selkeät suuntaviivat tulevaisuudelle.

Case Kymen Vesi

Ulkoistetun tietoturvapäällikön palvelu on tuonut uutta asiantuntijuutta ja yhdessä tekemisen kulttuuria Kymen Veden tietoturvan hallintaan. Yhteistyö käynnistyi Kyberturvallisuuskeskuksen Kybermittaria hyödyntävällä nykytila-analyysillä, jossa kartoitettiin yrityksen tietoturvan lähtötaso.

Jyri-Pekka Tähtinen
johtaja
kyberturvallisuuspalvelut
040 952 6125
jyri-pekka.tahtinen@netum.fi

Kyber­turvallisuus­palvelut

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!