‹ Asiakastarinat

Kainuun hyvinvointialueen tietojohtamisen ratkaisu ohjaa parempaan päätöksentekoon

Uudella hyvinvointialueella valmistaudutaan vastaamaan tuleviin raportointivaatimuksiin ja nostamaan tiedolla johtaminen päätöksenteon ytimeen.

Kainuun hyvinvointialue, kuten muutkin hyvinvointialueet, näki päivänvalon 1. tammikuuta 2023. Puoli vuotta aikaisemmin oli käynnistetty mittava projekti Netumin kanssa osana Kainuun hyvinvointialueen ICT-muutostukihanketta: tuleva hyvinvointialue tarvitsisi uuden tiedolla johtamisen järjestelmän, jolla pystyttäisiin vastaamaan hyvinvointialueen lakisääteisiin raportointivelvollisuuksiin. Tavoitteena oli myös nostaa tiedolla johtamisen kyvykkyyttä niin, että kaikki päätöksenteko pohjautuisi jatkossa tietoon.

Kainuun hyvinvointialueen tietojohtamisen järjestelmän käyttöönottoprojektin projektipäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon erikoissuunnittelija Kristiina Taskinen pitää tiedolla johtamisen merkitystä aivan keskeisenä hyvinvointialueen toiminnassa.

– Tiedolla johtamisen pitää olla itsestään selvä elementti kaikilla organisaation tasoilla. Päätöksiä ei tehdä mutu-tuntumalla, vaan tietoon perustuen. Haluamme kasvattaa koko organisaation tiedolla johtamisen osaamistasoa, Taskinen sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon erikoissuunnittelija Kristiina Taskinen

Tietovarastoautomaatiosta kustannustehokkuutta 

Tietojohtamisen järjestelmän käyttöönottoprojekti päästiin aloittamaan sen jälkeen, kun Netum voitti Kuntien Tieran kilpailutuksen tulevan Kainuun hyvinvointialueen tietojohtamisen ratkaisusta. Valmista tietojärjestelmää ei ollut, ja tietovarasto piti rakentaa alusta asti. Netumin johdolla alettiin rakentaa käsitemallinnukseen pohjautuvaa ja tietovarastoautomaatiota hyödyntävää Data Vault 2.0 -ratkaisua.

Netumin avainasiakaspäällikkö Patrik Uhinki pitää tietovarastoautomaation tärkeimpänä etuna sen kustannustehokkuutta.

– Koska automaatiotyökalu tekee suurimman osan työstä, on tietovaraston rakentaminen nopeaa. Manuaalinen ohjelmointityö on minimoitu, joten inhimillisten virheiden riskeiltä vältytään myös tällä tavalla, Uhinki sanoo.

Aluksi piti määritellä, mistä kaikista lähdejärjestelmistä dataa kerätään tietovarastoon. Tällä hetkellä projekti on toteutusvaiheessa, ja asiakastestaukseen päästään lähitulevaisuudessa. Raportteja on jo toteutettu Power BI -työkalulla.

Netumin avainasiakaspäällikkö Patrik Uhinki

Oikeat tiedot oikeassa paikassa  

Ensisijaisesti raporttien tulee vastata hyvinvointialueita säätelevän lain vaatimuksiin vähimmäistietosisällöistä. Kainuussa tiedolla johtaminen nähdään kuitenkin laajemmassa perspektiivissä.

Meillä on kaiken kaikkiaan neljätuhatta työntekijää, jotka kirjaavat tietoja moniin eri järjestelmiin. Tiedolla johtaminen lähtee siis ihan ruohonjuuritasolta asti. Kun varmistetaan, että data on oikeanlaista ja oikea-aikaista, palvelee se hyvinvointialuetta parhaalla mahdollisella tavalla, Taskinen sanoo.

Hyvinvointialueen keräämä data on äärimmäisen arkaluontoista. Henkilötunnuksia, terveystietoja ja muuta kriittistä tietoa on suojeltava tarkkaan. Netumin vahva tietoturvan asiantuntemus on tuonut lisäarvoa myös Kainuun tietojohtamisen ratkaisuun.

Tietoturvayksikkömme on ollut tiiviisti mukana konsultoimassa meitä projektin aikana, kertoo Uhinki.

Kristiina Taskinen ja Patrik Uhinki

Parempia palveluita ja avointa tietoa kainuulaisille

Vaikka nyt käynnissä oleva tietojohtamisen järjestelmän käyttöönottoprojekti päättyy kesään 2023 mennessä, katsotaan Kainuun hyvinvointialueella jo kauemmas tulevaisuuteen. Tietojohtamisen kehittäminen jatkuu edelleen, toiminta pitää vakiinnuttaa ja luoda edellytykset tiedolla johtamiselle. Taskinen katsoo, että erityisesti ennakointi korostuu jatkossa tiedon hyödyntämisessä.

– Tulevaisuudessa voidaan hyödyntää toteutettua tietojohtamisen ratkaisua entistä monipuolisemmin valjastamalla tekoäly eri skenaarioiden ennustamiseen, mikä varmasti hyödyttää myös hyvinvointialueiden päätöksentekoa.

Taskinen toivoo, että tiedolla johtamisen kehittäminen näkyy lopulta kainuulaisten arjessa asti entistä parempina palveluina ja tiedon jakamisena.

– Tietoa keräämällä, analysoimalla ja hyödyntämällä pystymme paremmin ymmärtämään asukkaiden tarpeita. Nyt, kun meillä on työkalut tiedon helpompaan ja nopeampaan tuottamiseen, olisi myös hienoa jakaa avoimesti verkkosivuilla tarkempaa tietoa hyvinvointialueen toiminnasta, Taskinen visioi.