‹ Asiakastarinat

LUT-korkeakoulukonserni otti ketteryysloikan tietovarastoinnissa

Lappeenrannan korkeakoulusektori on viime vuosina myllätty uuteen uskoon yhdistymisten myötä. Uusi LUT-konserni oli haasteen äärellä: miten yhtenäistää ja modernisoida raportointi?

Tekniikan ja kauppatieteiden koulutuksistaan tunnettu LUT-yliopisto yhdistyi vuonna 2018 Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulujen kanssa. Nämä kaksi ammattikorkeakoulua taas fuusioituivat vuonna 2020 massiiviseksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Tarve uuden LUT-korkeakoulukonsernin yhtenäiselle tietovarastolle ja raportoinnille oli suuri.

– Halusimme ketteryyttä ja nopeutta koko raportointiketjuun. Johtamisen kannalta merkityksellisen tiedon tulisi olla ajan tasalla ja helposti saatavilla. Toivoimme ennen kaikkea tulevaisuuden arkkitehtuurin rakentamista, ja toimittajalta vaadittiinkin korkeaa automatisointiosaamista Data Vault 2.0 -tietovaraston rakentamiseen, kertoo LUT-yliopiston tietohallintojohtaja Antti Sirviö.

Kilpailutuksen myötä Netum valittiin rakentamaan uusi, pilvipohjainen tietovarastoratkaisu. Syntyi moderni, keskitetty data-alusta Microsoft Azure -ympäristöön. Datan analysointi ja hyödyntäminen päätöksenteossa nousivat entistä vahvemmiksi painopisteiksi tiedon käsittelyssä. Koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset mahdollistettiin tulevaisuuden tarpeita varten.

– Uusi data-alusta on moderni ja taipuu joustavasi erilaisiin toteutuksiin. Prosessit ovat nyt yhdenmukaiset, mutta silti raportoinnissa on helppo huomioida yliopiston ja ammattikorkeakoulun hieman erilaiset tarpeet ja tavat, Sirviö sanoo.

Ensimmäisessä vaiheessa, syyskuusta 2020 tammikuuhun 2021, kartoitettiin raportointitarpeet ja piirrettiin käsitemallinnukset. Nyt yhteistyön jatkuessa kakkosvaiheessa ratkaisua laajennetaan, mallinnetaan uusia osa-alueita ja valjastetaan tuotantokäyttöön lisäämällä dataa ja tietolähteitä eri liiketoimintayksiköistä.

Avaimet asiakkaan käsiin: LUT koulutettiin ylläpitäjäksi

Tietovarastointiprojekteilla on maine hitaina ja raskaina urakoina. LUT-konsernille toteutettiinkin ylläpidon näkökulmasta poikkeuksellisen moderni ratkaisu. Asiakas koulutettiin D#-automatisointityökalun ja Azure-ympäristön asiantuntijaksi, jotta se pystyisi jatkossa itse tekemään ylläpitotyötä ja lisäämään käsitemallinnuksia. LUT-yliopiston IT-projektipäällikkö Miia-Maarit Heiniluoto kiittää joustavasta toimintatavasta.

– Itse tekemällä oppii kaikkein parhaiten, joten on suureksi hyödyksi olla asiakkaana roolissa, jossa voi tulevaisuudessa itse koota tietovarastoa. Samalla saamme toimittajalta täyden tuen kehitystyöhön, Heiniluoto sanoo.

Projektin tavoiteaikataulut pitivät ja yhteinen sävel löytyi nopeasti myös kommunikoinnissa.

– Tämä oli harvinaisen jouheva IT-projekti: myöhästymisiä ei ollut, palaverit olivat tehokkaita ja kaikki tavoitteet, jotka toimittajalle asetimme, täyttyivät. Teknisen ammattitaidon lisäksi koimme vuorovaikutuksen erinomaiseksi. Erityisesti koulutukset olivat laadukkaita, sanoo Heiniluoto.

Korkeakoulujenkin tulevaisuudessa tiedolla johtamisen merkitys vain kasvaa. Visioissa siintää entistä moniulotteisempi datan jalostaminen.

– Ennustaminen eri skenaarioiden pohjalta ja trendien mallintaminen ovat sovelluskohteita, joihin tietovarastoa olisi joskus hienoa hyödyntää. Tekoälyä ja koneoppimista ei olla vielä laajasti käytetty korkeakoulumaailmassa, mutta varmasti senkin aika vielä koittaa, Sirviö pohtii.

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.