Keskeiset tunnusluvut

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa ellei toisin mainita

1–6/2021

1–6/2020 Muutos

1–12/2020

Liikevaihto

10 436

8 574 22 %

17 541

Liikevaihdon kasvu, prosenttia

21,7 %

N/A  

31,1 %

Orgaaninen kasvu, prosenttia

21,7 %

N/A  

27,0 %

Käyttökate (EBITDA)

1 893

1 531 24 %

3 242

EBITDA, % liikevaihdosta

18,1 %

17,9 %  

18,5 %

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)

1 784

1 479 21 %

3 083

EBITA, % liikevaihdosta

17,1 %

17,2 %  

17,6 %

Vertailukelpoinen EBITA1)

1 610

1 479 9 %

3 083

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

15,4 %

17,2 %  

17,6 %

Liikevoitto (-tappio)

1 251

945 32 %

2 016

Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta

12,0 %

11,0 %  

11,5 %

Katsauskauden tulos

86

743 -89 %

1 311

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja

619

1 276 -52 %

2 378

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja1)

1 180

1 276 -8 %

2 378

Osakekohtainen tulos, EUR

0,01

0,09 -90 %

0,15

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR

0,06

0,15 -56 %

0,27

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR

0,12

0,15 -16 %

0,27

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

171

116 47 %

130

Omavaraisuusaste, %

62,4 %

39,1 %  

44,2 %

Oman pääoman tuotto, %2)

2,0 %

43,7 %  

31,5 %

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat liiketoiminnan muut tuotot 174 tuhatta euroa (laitteiden myynti siirryttäessä leasinghankintoihin) sekä kauden tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kulut 875 tuhatta euroa.
2) Annualisoitu.

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta) 1.1.–31.3.2021 1.1.–31.3.2020 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
(FAS, tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
Liikevaihto 4 802,4 4 377,7 17 541,31) 13 376,91)
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 10 % - 31 % 13 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia 10 % - 27 % 7 %
EBITDA 996,7 757,5 3 242,4 1 737,1
EBITDA, prosenttia liikevaihdosta 20,8 % 17,3 % 18,5 % 13,0 %
EBITA 945,1 731,2 3 082,9 1 614,1
EBITA, prosenttia liikevaihdosta 19,7 % 16,7 % 17,6 % 12,1 %
Vertailukelpoinen EBITA 771,2 731,2 3 082,9 1 614,1
Vertailukelpoinen EBITA, prosenttia liikevaihdosta 16,1 % 16,7 % 17,6 % 12,1 %
Liikevoitto (-tappio) 678,5 464,6 2 016,11) 674,71)
Liikevoitto (-tappio), prosenttia liikevaihdosta 14,1 % 10,6 % 11,5 % 5,0 %
Tilikauden voitto (tappio) 478,5 370,2 1 311,31) 137,21)
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja 745,2 636,8 2 378,1 1 076,5
Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvon poistoja 606,1 636,8 2 378,1 1 076,5
Osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,04 0,15 0,02
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR 0,08 0,07 0,27 0,13
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR 0,07 0,07 0,27 0,13
Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin 146 - 128 109
Omavaraisuusaste 40,4 % 36,2 % 44,2 % 37,4 %
Oman pääoman tuotto 38,7 % 46,1 % 31,5 % 4,7 %

1) tilintarkastettu

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

EBITDA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot + suunnitelman mukaiset poistot
EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot
Vertailukelpoinen EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto + konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden voitossa
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden voitto ilman liikearvopoistoja

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja = Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvopoistoja

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + lyhytaikainen pääomalaina

Oma pääoma ja velat yhteensä

Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto**

Oma pääoma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo)

* Vuonna 2019 toteutettu osakkeiden yhdistäminen huomioitu laskuissa.
** Osavuosiluvut normalisoitu.

Osakekurssi: