Keskeiset tunnusluvut

Konsernin avainluvut

Avainluvut 1.1.–31.3.2024

Tuhatta euroa ellei toisin mainita 1–3/2024 1–3/2023 Muutos 1–12/2023
Liikevaihto 11 429 8 443 35,4 % 37 069
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 35,4 % 6,9 % 27,2 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia 7,1 % 2,7 % 11,3 %
Käyttökate (EBITDA) 1 453 927 56,8 % 2 614
EBITDA, % liikevaihdosta 12,7 % 11,0 % 7,1 %
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 1 423 834 70,6 % 2 341
EBITA, % liikevaihdosta 12,4 % 9,9 % 6,3 %
Vertailukelpoinen EBITA1) 1 390 928 49,8 % 2 754
Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta 12,2 % 11,0 % 7,4 %
Liikevoitto (-tappio) 609 342 77,8 % -235
Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 5,3 % 4,1 % -0,6 %
Katsauskauden tulos 113 244 -53,7 % -1 075
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,0 % 2,9 % -2,9 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 393 298 31,9 % 412
1)Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukossa Vertailukelpoinen EBITA.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

EBITDA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot
+ suunnitelman mukaiset poistot
EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot
Vertailukelpoinen EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot
+ vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina
+ lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat yhteensä
Oman pääoman tuotto, % = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo)
Lähtövaihtuvuus, % = Katsauskauden aikana palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä / Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa * 100