Tiedolla johtaminen ihan meidän kaikkien arjessa

Tiedolla johtamisen voi nähdä organisaation kykynä hyödyntää tietoa ymmärtääkseen toimintaansa sekä ennustaakseen ja ohjatakseen tulevaa toimintaansa. Tiedolla johtamisesta on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että se ei ole vain johdon työkalu, vaan sitä voidaan käyttää monellakin eri tasolla organisaatioiden strategiseen, taktiseen sekä operatiiviseen päätöksentekoon. Päätöksenteko kaikilla näillä tasoilla puolestaan voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaista palvelua ihmiset saavat esimerkiksi kunta- ja sote-sektorilta.

Palvelut ikäihmisille 

Miten tiedolla johtaminen sitten näkyy meidän tavallisten ihmisten arjessa? Vastaus on, että monellakin tavalla. Kuvitellaanpa tilanne, jossa elämme lähitulevaisuudessa. Lähitulevaisuudessa, jossa kunta- ja sote-sektori ovat ottaneet tehokkaasti avukseen tiedolla johtamisen päätöksenteon välineenä, ja tämän myötä voivat ymmärtää toimintaansa sekä tarjoamiaan palveluitaan paremmin. Samalla voidaan ymmärtää paremmin palveluiden käyttäjiä, jotka viime kädessä arvioivat, että kuinka hyvin heidän saamansa palvelut toimivat. Toisin sanoen tiedolla johtamista voidaan käyttää asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Ikääntyvälle väestölle voidaan tarjota palveluita, jotka sopivat heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Näitä voivat olla esimerkiksi kotona asumisen tukeminen tehokkaan kotihoidon resurssien hyödyntämisen kautta. Datan avulla voidaan ymmärtää minkälaista tukea kukin tarvitsee ja näin kohdistaa se oikein tarjoamalla juuri tarpeeseen sopivia palveluita. Osana yksilöllistä tuen tarvetta voidaan nähdä myös datan avulla kerätty ymmärrys ikäihmisten sosiaalisista verkostoista, sillä sen avulla voidaan vähentää ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä.

Liikenneinfrastruktuuri

Entäpä miten data tulee vaikuttamaan kaupunkien liikenneinfrastruktuuriin tulevaisuudessa? Liikennedataa keräämällä ja jalostamalla voidaan arvioida missä kansalaiset liikkuvat, mihin aikaan ja milläkin kulkuneuvolla. Tämän myötä on mahdollista ennustaa liikennevirtaa eri aikoina ja esimerkiksi liikennevalojen älykkäällä ohjauksella voidaan minimoida turhat pysähdykset liikenteessä. Tämä vaikuttaa merkittävästi myös ympäristöön, mutta ympäristön kuormitukseen voidaan vaikuttaa myös optimoimalla julkisen liikenteen käyttämiä reittejä, jolloin julkinen liikenne olisi mahdollisimman monen käytettävissä mahdollisimman pienillä päästöillä.

Datan avulla julkisen liikenteen vuoroja voidaan kehittää paremmin sopivaksi myös ikäihmisille, kun heidän suosimat asuinalueet voidaan tunnistaa paremmin ja näin ollen parantaa palveluiden saavutettavuutta julkisen liikenteen avulla.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 

Terveysdataa puolestaan voidaan hyödyntää yksilöllisten tarpeiden täyttämiseksi muun muassa kehittämällä ennaltaehkäiseviä palveluita. Data voi auttaa ennustamaan ja ehkäisemään terveysriskejä huomioiden yksilölliset elintavat sekä genetiikan, mutta se voi auttaa myös ymmärtämään terveyteen liittyviä trendejä koko kansakunnan tasolla. Data voi myös ohjata yksilöllistä terveyden ylläpitämistä, sillä se mahdollistaa omien terveystietojen seurannan ja vertailun menneeseen dataan.

Ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden vaikutukset ulottuvat yksilöllisten hyötyjen lisäksi yhteiskunnalliselle tasolle, kun pitkälle edenneiden sairauksien hoitamiseen sidotut resurssit voidaan sen sijaan käyttää jälleen ennaltaehkäisevään toimintaan. Tämän myötä voidaan saada aikaiseksi terveydenhuollon kuormitusta laskeva positiivinen kierre, kuten myös merkittäviä kustannussäästöjä.

Yritysten palvelut kuntalaisille

Oman osansa kuntien elinvoimaisuuteen ja palveluihin tarjoavat yritykset. Tiedon demokratisoituminen on ilmiö, jossa tieto tulee yhä useamman saataville ja yritykset voivat hyödyntää tulevaisuudessa avointa dataa yhä tehokkaammin. Ne voivat ottaa avukseen vaikkapa demografista ja paikkatietoa sisältävää dataa, joiden avulla voidaan osoittaa sopiva sijainti tietynlaisille palveluille, kun ymmärretään eri asuinalueiden väestön rakenne paremmin. Avoimen datan hyödyntämisessä avainasemassa ovat yritysten lisäksi julkinen sektori, sillä se voi avata keräämäänsä dataa hyödynnettäväksi myös muille osapuolille.

Kaiken taustalla mukautuva tiedolla johtamisen kokonaisuus

Viime kädessä tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen kunta- ja sote-sektoreilla hyödyttää meitä kaikkia suomalaisia. Tiedolla johtamisen myötä kunnat, hyvinvointialueet ja yritykset ymmärtävät paremmin kansalaisten tarpeita sekä oppivat myös ennakoimaan trendejä yhteiskunnassa. Toisin sanoen datan avulla voimme luoda yhteiskuntaamme lisää hyvinvointia sekä turvallisuudentunnetta. Kaiken taustalla toimii hyvin suunniteltu ja rakennettu tiedolla johtamisen kokonaisuus, joka pystyy mukautumaan skaalautuvasti myös yhteiskuntarakenteiden muutoksiin, kuten jatkuvasti muuttuvaan väestöryhmien kehitykseen sekä kaupungistumiseen.

 

Haluatko keskustella lisää? Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme mielellämme!

 

 

Joonas Nummela,
Projektipäällikkö
joonas.nummela@netum.fi

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!