Netum toimittaa JHS-sihteeristöpalvelua Väestörekisterikeskukselle

Väestörekisterikeskus on valinnut Netumin toimittamaan julkisen hallinnon suositustoimintaa (JHS) tukevan JHS-sihteeristöpalvelun vuosille 2018-2020.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) julkaisee valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoja ohjaavia julkisen hallinnon suosituksia. JHS-suositus on tyypillisesti tietohallintoa ohjaava yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje.

JHS-sihteeristöpalvelu tukee JHS-suositustoimintaa päämääränä määrällisesti ja laadullisesti korkeatasoiset JHS-suositukset. Palvelulla tehostetaan JHS-suositusten valmistelua sekä lisätään suositusten vaikuttavuutta.

Netumin toimittama sihteeristöpalvelu tarjoaa JHS-työn käyttöön itsenäiset sisältöalueiden asiantuntijat ja hankekoordinaattorin.

Netumin hankekoordinaattori toimii yhteyshenkilönä ja koordinoi JHS-sihteeristöpalvelun resurssien käyttöä ja toimeksiantoja. Netum Oy:n toimittamat sisältöalueiden asiantuntijat toimivat JHS-suositusten kirjoittajina (editoreina) ja heitä voidaan myös hyödyntää erikseen sovituissa selvitystehtävissä.

Suosituksia laaditaan lähitulevaisuudessa muun muassa seuraaville sisältöalueille:
• Paikkatiedot
• Ketterät menetelmät
• Vaatimusten hallinta
• Riskien hallinta
• Tietojärjestelmähankinnan elinkaari
• Tietojärjestelmien väliset rajapinnat
• Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja hallintamalli
• Prosessien mallintaminen ja mittaaminen
• IT-palvelusopimukset
• Kuntien tilastointi- ja luokitustiedot
• eAMS-määritykset

Netum on toimittanut Juhtalle (sopimuspuolena VM ja nyt VRK) vastaavaa palvelua usealla eri sopimuksella jo 10 vuoden ajan. Sopimus on voimassa 12.04.2020 asti, jonka lisäksi sopimukseen kuuluu optio ajalle 13.4.2020 – 12.4.2022. Valtiovarainministeriö siirsi JHS-järjestelmän ylläpidon ja suositusten valmistelun ohjauksen Väestörekisterikeskukseen 1.1.2018.

Lisätietoja antaa
Juha-Pekka Leskinen, konsultointijohtaja
050 384 3997
juha-pekka.leskinen@netum.fi