Blogi: Dell Boomi on integraatioiden tulevaisuus: Netumin ja Dellin asiantuntijat kertovat, miksi näin on

Pilvipohjainen integraatioalusta Dell Boomi poistaa kolme suurinta kompastuskiveä yritysten digitransformaation tieltä: liian kalliin hinnan, hankalan toteutuksen ja pitkän keston. Low code-alustan visuaalisen käyttöliittymän ansiosta integraatioiden toteutus ja muokkaaminen on helppoa. Säännöllinen päivityssykli minimoi käyttökatkot ja pitää järjestelmän aina ajan tasalla.

Tyypillisessä integraatioprojektissa tekniseen toteutukseen kuluu 60-80 % ajasta. Kun lisäksi tarvitaan vielä aikaa esimerkiksi virheenhallintaan, jää aikaa liiketoiminnan kannalta tärkeiden toiminnallisuuksien toteuttamiseen usein hyvin vähän.

”Integraatioprojekteissa liiketoimintakehitys ja tekninen toteutus kulkevat liian kaukana toisistaan. Kehittäjät lähestyvät tilannetta puhtaasti teknisellä tasolla, eikä dialogia liiketoiminnan kanssa juuri käydä. Aikaa käytetään usein myös sellaisten teknisten ominaisuuksia hiomiseen, jotka eivät tuo lisäarvoa liiketoiminnalle”, toteaa Netumin Senior Integration Architect Jarkko Tiesmäki.

Dell Boomi rantautui Euroopan markkinoille viisi vuotta sitten, ja sen suosio on kasvanut Suomessa viimevuosina räjähdysmäisesti. Boomin avulla yrityksesi voi keskittyä siihen, että liiketoiminnan integraatioprosessit ovat rakennettu oikein ja niihin on selkeä näkyvyys.

”Aikaa vapautuu teknisten ratkaisujen hiomisesta siihen, että integraatioiden liiketoimintahyötyä voidaan parantaa - ja tämän pystyy tekemään nopeasti. Liiketoimintaahan kiinnostaa esimerkiksi paljonko tilauksia tuli, menivätkö ne perille ja voinko todistaa, että niin kävi”, Tiesmäki jatkaa.

Dell Boomin avulla pääset eroon EDI-sanomanvälityksen kustannuksista

Siirtymällä Dell Boomin kaltaisiin pilvipalveluihin yrityksesi ei tarvitse raskasta IT-infrastruktuuria. Näin kevennät myös sen ylläpitoon liittyviä kuluja. Samalla integraatioiden toteuttamisesta tulee nopeampaa ja helpompaa verrattuna vanhoihin tekniikoihin. Näin yrityksesi on helpompi pysyä mukana globaalissa digitransformaatiossa.

”Dell Boomi ratkaisee tilanteen, jossa liiketoiminta kävelee IT:n pakeille pyytämään jotakin ominaisuutta ja he toteavat, että ei ole aikaa, maksaa liikaa tai ei pysty tekemään”, kertoo Dell Boomin Suomen myynnistä vastaava Account Executive Jari Jokimäki.

Dell Boomin käyttäjänä saat kustannussäästöjä nopeasta integraatioprossessien luomisesta sekä API:en, ydintiedon tai vaikkapa EDI-sanomien hallinnasta. Boomin trading partner -ominaisuuden avulla pääset eroon sanomien lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvittavasta välittäjästä ja siitä syntyvistä kustannuksista.

Vapaaksi päivitysten aiheuttamista käyttökatkoista

Perinteiset integraatioratkaisut vaativat usein massiivisen IT-infrastruktuurin konesaleineen. Suuremmat päivitykset aiheuttavat käyttökatkon riippumatta siitä koskeeko päivitys alustaa, tuotetta tai yksittäistä integraatiota. Nämä vaativat huolellista suunnittelua, resursointia ja ovat usein kalliita. Dell Boomissa on vuoden aikana yksitoista kiinteää päivityssykliä. Niiden ansiosta tiedät tulevat päivitykset etukäteen ja voit itse määritellä kahden viikon aikaikkunan sisällä, milloin päivitys suoritetaan. Näin järjestelmäsi käyttökatko on minimaalinen, eikä häiritse liiketoimintaasi suhteettomasti. Samalla voit olla varma siitä, että käytössäsi on aina viimeisin järjestelmäversio.

Dell Boomin avulla pääset nopeasti liikkeelle ja teet joustavasti muutoksia

Useat integraatioratkaisut vaativat syvää teknologista osaamista ja puhdasta koodaamista. Se tarkoittaa, että hyvä dokumentaatio on välttämätön, kun muutoksia halutaan tehdä myöhemmin. Valitettavan usein dokumentaatio on kuitenkin tehty puutteellisesti, ja vanhaa koodia on vaikea tulkita ja muuttaa.

Dell Boomi on low code-alusta. Visuaalisessa käyttöliittymässä muutoksia pystyy tekemään esimerkiksi yrityksesi järjestelmäanalyytikko - ilman koodaria ja raskasta dokumentaatiota. Normaalit päivitysrutiinit on ulkoistettu palveluntarjoajalle, mikä säästää esimerkiksi integraation ylläpitoon vaadittavia resursseja. Dell Boomi tukee myös ketterää kehittämistä.

”Boomin kanssa sudenkuopat löydetään ennen kuin mitään katastrofaalista on tapahtunut ja pystytään helposti iteroimaan taaksepäin. Muutoksia pystytään toteuttamaan tunneissa päivien tai viikkojen sijaan. Dell Boomi näyttää tietä sinne, minne kaikkien integraatiotuotteiden pitäisi pyrkiä”, toteaa Tiesmäki.

Päällekkäisyyden poistaminen vapauttaa yrityksesi resurssit kehittymiseen

Yksinkertaistettuna integraation toimintaperiaate on aina sama: tietoa vastaanotetaan ja lähetetään. Uusien projektien helmasynti taas on ryhtyä rakentamaan kaikkea tyhjästä, vaikka samankaltaisia integraatioita olisi toteutettu aiemmin jopa useita kertoja. Tämä on usein kallista ja tehotonta, sekä vie tarpeettomasti aikaa.

”Dell Boomi on tehnyt sen, mihin kaikkien integraatioplatformien pitäisi pyrkiä. He ovat poistaneet päällekkäisyyden ja generalisoineet asiat niin pitkälle kuin mahdollista”, kuvailee Tiesmäki.

Dell Boomin avulla aiemmin manuaalista työtä vaatineet vaiheet pystytään automatisoimaan, kuten esimerkiksi paperisten ostolaskujen tai sähköpostin kautta tulleiden tilausten käsitteleminen. Silloin työntekijöidesi aika ei kulu rutiinitehtäviin, vaan he pystyvät keskittymään esimerkiksi kehitysprojekteihin.

Kysy meiltä lisää siitä, miten Netum ja Dell pystyvät yhdessä toteuttamaan yrityksellesi joustavan integraatioratkaisun!


Jarkko Tiesmäki
Senior Integration Architect
Netum Oy