Netum mukana kuntien puitesopimuksessa

Netum on solminut kuntien laajasti hyödyntämän KLKH160 ict-asiantuntijapalvelut -puitesopimuksen neljälle eri palvelualueelle.
KLKH160-puitesopimukseen on tähän mennessä sitoutunut yli 40 kuntasektorin asiakasta. Netum on mukana puitesopimuksen seuraavilla palvelualueilla:

B Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
C Ohjelmointi- ja integrointipalvelut
E Eri käyttötarkoituksiin liittyvät asiantuntijapalvelut
F Tietovarastointi ja tiedolla johtaminen
G Tietoturva- ja tietosuojakonsultointi ja auditointi


Lisätietoa Netumin tarjoamista palveluista ja puitesopimuksesta saa Netumin asiakkuusjohtaja Jussi Vasamalta.