EDI on kuollut, kauan eläköön EDI! Älä unohda sanomastandardeja, sillä niitä tarvitaan taas.

Vanhat EDI-yhteydet pitävät edelleen pintansa, vaikka integraatioiden toteutustekniikat muuttuvat. Uusien toteutustapojen vallatessa alaa organisaatioiden EDI-osaaminen rapistuu, vaikka kysyntä sen kaltaisille sanomastandardeille on herännyt uudelleen.

 

Point-to-point -yhteyksien ongelmat herättivät organisaatiot kaipaamaan standardeja

Viime vuosisadan lopulla IT-organisaatiot havahtuivat point-to-point -yhteyksien ongelmiin. Räätälöityjen yhteyksien määrä kasvoi eksponentiaalisesti ja keskinäisen sopimisen määrä nousi räjähdysmäisesti. Vastauksena ongelmaan kehitettiin lukuisia standardeja ja sanomanvälitystapoja.

Suomessa EDIFACT nousi näistä käytetyimmäksi. Keskitetyllä sanomastandardilla tuotiin tehokkaasti uudelleenkäytettäviä teknisiä komponentteja organisaatioiden käyttöön, sekä saatiin yhteinen kieli sanomanvälityksen prosesseista ja tietosisällöistä puhumiseen.

 

Älä unohda EDI-standardia, vaikka käyttäisit API-tekniikoita

Kun uusia EDI-yhteyksiä ei enää toteuteta suuressa mittakaavassa, jää uusien ammattilaisten EDI-osaaminen väkisinkin ohueksi. JSON ja XML -sanomien tulkitseminen sujuu intuitiivisesti lähes keneltä tahansa, kun taas EDI-sanomien tulkintaan tarvitaan vähintäänkin perusymmärrystä standardista. Näin myöskin organisaatioiden osaaminen valvonta- ja ylläpitotehtävien osalta rapautuu vääjäämättä.

Valtaosa uusista integraatioista tehdään API-tekniikoilla. Silloin verkkoliikenne tapahtuu HTTPS-liikenteenä, ja sisältö kuljetetaan JSON- tai WebService- muodossa. Swagger-kuvausten avulla rajapintojen julkaiseminen ja niihin kytkeytyminen on tullut helpommaksi kuin koskaan.

 

API-rajapinnat mullistavat sanomanvälityksen doktriinin

Nyt kun integraatioiden rakentamisessa palataan vauhdilla keskitetyistä integraatioalustoista point-to-point -yhteyksiin. Rajapinnat dokumentoivat itse itsensä, eikä kyseisen kaltaisessa sanomanvälityksessä ole koettu tarvittavan sanomastandardeja.

Vastavoimia on kuitenkin jo syntynyt. Esimerkiksi liikkumisen palveluntarjoajille on kehitetty omaa standardia ja käyttäjän tunnistamiseen on omat vakiintuneet tapansa (mm. OAuth 2.0). Jatkossa toimialat tulevat kasvavissa määrin vakioimaan omia toimintatapojaan ja sanomiaan. Tämä johtuu siitä, että businesslogiikka yhteyksien taustalla on yhä sama: raha ja tavara vaihtavat omistajaa myyjän ja ostajan sopiman protokollan mukaan. Toki uusilla reaaliaikaisilla yhteyksillä voidaan mahdollistaa toimintoja ja prosesseja, joihin ei aiemmin ole pystytty.

 

EDI on edelleen tiedonsiirron kivijalka

Muun muassa päivittäistavarakaupassa valtaosa sanomista kulkee edelleen EDI:nä. Ne ovat yhtä uudelleenkäytettäviä kuin API-rajapinnat, kun toimintatavat ja rajapinnat ovat vakiintuneita. Organisaatioiden EDI-osaamisen haalistuessa tosin kaivataan uusia työkaluja sanomavirtojen hallintaan.

Standardien ja määrämuotoisuuden aika ei suinkaan ole ohi – ei myöskään EDI:n. Nykymittapuulla kankean EDI:n voi ketterästi selättää kuka tahansa oikeilla työkaluilla.

 

Tutustu Truugon EDIFACT-kirjastoon ja EDI-työkaluihin: https://www.truugo.com/edifact

Toni Salminen
toni.salminen(at)netum.fi
p. 0407421468