Blogi: Virtuaalinen työasemaympäristö lievittää tehokkaasti kasvavaa etätyökuormaa

 

Julkisen pilven varaan rakennettu virtuaalinen työasemaympäristö eli VDI (Virtual Desktop Interface) skaalautuu suurestikin vaihteleviin käyttäjämääriin. Fyysisiin palvelinlaitteisiin perustuviin toteutuksiin verrattuna se on kustannustehokas, turvallinen ja käyttäjäystävällinen. Citrix-teknologiaan perustuva ratkaisu on mahdollista toteuttaa jopa muutamassa viikossa.

Moni organisaatio on COVID-19-pandemian myötä joutunut ottamaan pakotetun digiloikan. Usea yritys ja julkinen organisaatio kamppailee yllättäen kasvaneen etätyön aiheuttaminen kapasiteettihaasteiden kanssa, kun verkko- ja palvelininfrastruktuuria ei ole mitoitettu nykyisenkaltaista kuormitusta varten.

Netum on suunnitellut ja toteuttanut eräälle julkiselle toimijalle merkittävän mittaluokan virtuaalisen työasemaympäristön, joka perustuu Citrixin teknologialle. Sen ansiosta siirtyminen etätöihin nopealla aikataululla on ollut mutkatonta. Etätyöratkaisu toimii täysin selainpohjaisesti, joten sovellusten käyttäminen ei vaadi erillisten ohjelmistojen asentamista, ja työntekijä saa tutun työpöytänsä ja työhön tarvitsemansa sovellukset käyttöön vaivattomasti – millä tahansa laitteella

Pilvipalvelun ansiosta etätyöyhteys joustaa käyttäjämäärän kasvaessa

Etätyöratkaisu on rakennettu Citrix Cloud ja Microsoft Azure -palveluihin, mutta sen käyttämä data voi sijaita lähes missä tahansa muussakin pilvipalvelussa. Citrixin kanssa voi halutessaan käyttää esimerkiksi suosituimpia julkisia pilviä, kuten Google Cloudia tai Amazonin AWS-pilvipalvelua.

Juuri julkisen pilven tarjoaman joustavan palvelinkapasiteetin ansiosta sovellus voi palvella yhtenä kuukautena esimerkiksi 50 ja seuraavana 500 käyttäjää. Pilvipalveluissa VDI-työasemia voidaan siis ottaa käyttöön – ja poistaa käytöstä – joustavasti tarpeen mukaan.

Älä sido pääomaa nopeasti ikääntyvään infrastruktuuriin

Citrixin ansiosta organisaation omaa pääomaa ei tarvitse sitoa fyysiseen infrastruktuuriin, toisin kuin esimerkiksi VPN-pohjaisissa toteutuksissa. Ne vaativat usein mittavan alkuinvestoinnin konesaleihin ja palvelimiin, joita on hankittava suurimman oletetun käyttäjämäärän mukaan. Oman palvelininfrastruktuurin hankkimista kannattaakin harkita tarkoin, sillä fyysisen laitteiston elinikä on rajallinen ja siitä syntyy myös käytönaikaisia kuluja: huoltokustannuksia, varakomponenttihankintoja ja ylläpitoa.

Netumin kehittämä ratkaisu automatisoi aikaa vievät päivitykset

Etätyöratkaisu helpottaa organisaation arkea esimerkiksi automatisoitujen päivitysten avulla - sen ansiosta voit unohtaa aikaa ja resursseja syövät päivitykset. Päivitykset tapahtuvat automaattisesti ja oikea-aikaisesti taustalla, ja palvelun käyttäjän ei tarvitse keskeyttää työtään päivitysten vuoksi. Eräällä Netumin asiakkaalla päivityksiin kului ennen automatisointia jopa puoli tuntia käyttäjää kohden. Tehokasta työaikaa kului siis hukkaan, sillä päivityksiä ei voinut tehdä toimistoaikojen ulkopuolella.

Etätyöratkaisun avulla päivitykset pystytään tekemään nopeasti suureenkin määrään VDI-työasemia, hallitusti ja yhtä aikaa. Kun päivitykset tehdään kootusti ja automaattisesti, eivät mahdolliset aiempien versioiden tietoturva-aukot jää hyökkääjille haavoittuviksi.

Etätyön tietoturva on varmistettu muun muassa kaksivaiheisella tunnistautumisella

Etätyöratkaisun tietoturva vastaa niin julkisten kuin yksityisten organisaatioiden tiukkoihin vaatimuksiin, ja sen ansiosta työntekijöiden on helppo tehdä etätöitä turvallisesti. Heidän ei tarvitse kuin avata selain, tehdä kaksivaiheinen tunnistautuminen ja aloittaa työt normaalisti. Netum voi tietyin kriteerein huolehtia myös GDPR-lainsäädäntöön liittyvien vaatimusten täyttämisestä, ja laatia esimerkiksi asianmukaisen tietosuojaselosteen sovellukselle. Tärkeä osa tietoturvaa ovat myös edellisessä kappaleessa mainitsemamme niin kutsutut pakotetut päivitykset.

Netumilta saat tukea myös sovelluksen käyttöönoton jälkeen

Kun järjestelmällä tai sovelluksella on satoja tai jopa tuhansia käyttäjiä, on tärkeää, että heille on tarjolla asiantunteva tukipalvelu, johon ottaa yhteyttä pulman tullen. Me Netumissa huolehdimme asiakkaista ja heidän käyttäjistään myös sovelluskehitysprojektin päätyttyä. Päivystävä asiakaspalvelu on osa Jatkuvuuspalveluitamme, joihin voit tutustua paremmin täällä. Tarjoamme Jatkuvuuspalveluita tarvittaessa myös perinteisten toimistoaikojen ulkopuolella, niin arkena kuin pyhänä.

Jos Netumin tuotteistama Citrix-teknologian avulla toteutettu etätyöratkaisu tuntuu ajankohtaiselta myös teidän organisaatiollenne, pystymme esittelemään toteutuskelpoisen idean (Proof-of-Concept) jopa muutamassa päivässä. Kokonaisratkaisun toteutus onnistuu jopa viikoissa, mutta siihen vaikuttavat organisaationne yksilölliset tarpeet aina tietoturvan kriteereistä alkaen. Ne kartoitamme kanssanne yhdessä.

Haluaisitko kuulla lisää Netumin etätyöratkaisun mahdollisuuksista? Ota yhteyttä!

Ville Lappalainen
ville.lappalainen(at)netum.fi

Jaakko Tapio
jaakko.tapio(at)netum.fi