Blogi: Tiedonhallintamallin avulla käytät tietoa monipuolisesti ja tehokkaasti

Vuoden 2020 tammikuussa voimaan tulleen uuden tiedonhallintalain näkyvin muutos on velvollisuus tuottaa julkiselle organisaatiolle tiedonhallintamalli. Digitaalisessa toimintaympäristössä tieto on sekä raaka-aine että lopputuote, toiminnan tehostaja ja lisäarvon tuottaja. Tiedonhallintamalli mahdollistaa tiedon monipuolisen ja sujuvan hyödyntämisen eri palveluissa ja prosesseissa.

Tiedonhallinnan tavoitteena on tiedon hyvä saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys koko sen elinkaaren ajan. Tiedonhallintamalli puolestaan on selkeä kuvaus siitä, kuinka organisaation tietoa hallitaan.

Mallin muodostaminen onkin ennen kaikkea mahdollisuus ottaa tieto paremmin hyötykäyttöön. Vaikka tiedonhallintamalli on lakisääteinen, sen kehittämistä ei tarvitse lähestyä hankalin sanankääntein, vaan paremminkin lähtien tiedon ja tiedonhallinnan merkityksen vahvistamisesta organisaatiossa.

Tiedonhallintamallissa kuvataan minimissään:

  • Toimintaprosessit
  • Tietovarannot
  • Tietoaineistot
  • Tietojärjestelmät
  • Tietoturvajärjestelyt

Hyödynnä tiedonhallintamallin kuvaamisessa kokonaisarkkitehtuurin periaatteita

Kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa organisaation toimintojen kehittämistä kokonaisuutena asiakaslähtöisesti sekä varmistaen, että toimintatavat ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja muodostavat sujuvia palveluketjuja. Se on osa julkisen sektorin digitalisaation kivijalkaa. Myös tiedonhallintamallin kehittäminen ja kuvaaminen voidaan luontevasti toteuttaa kokonaisarkkitehtuurin periaatteilla.

Useissa organisaatioissa on pitkät perinteet kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien kuvaamisessa. Tiedonhallintamallia muodostaessa organisaatiosi kannattaa ensin kartoittaa nykytila ja hyödyntää jo tehtyä työtä:

  • Olemassa olevia prosessi- ja kokonaisarkkitehtuuri­kuvauksia
  • Tiedonohjaussuunnitelmia
  • Tietosuojaselosteita
  • Tietoturvaohjeistuksia

Toimenpiteiden priorisointi, vastuiden määrittely, koulutuksesta ja tiedottamisesta huolehtiminen sekä toimenpidesuunnitelman laatiminen ovat seuraavia askelia tiedonhallinnan kehittämisen polulla.

Ulkopuolinen asiantuntija voi ohjata oikeaan suuntaan

Jos organisaatiosi kaipaa asiantuntevaa kumppania tiedonhallintamallin rakentamisen tueksi, me Netumilla voimme auttaa. Konsulttimme valmentavat, ohjaavat ja tukevat tiedonhallintaan, kokonaisarkkitehtuuriin ja tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. Toimintatapamme on ketterä ja mutkaton, asiakasta kuunteleva ja kunnioittava.