EDI vai API? Sopivan integraatioalustan valinta alkaa yrityksen tarpeiden kartoittamisesta

Integraatioiden toteutus vie yhä suuremman osan ohjelmistoprojekteihin käytettävistä resursseista, siksi integraatioalusta kannattaa valita huolella. Tuotevaihtoehtoja on markkinoilla kymmeniä, ja ne ovat kehittyneet suurin harppauksin kuluneiden vuosikymmenten aikana. Miten löytää juuri omalle yritykselle sopiva ratkaisu?

Integraatioalusta on ohjelmisto, jolla integraatiopalvelu tuotetaan. Sen avulla tieto liikkuu järjestelmien välillä saumattomasti. Alusta voi perustua pilvipalveluihin, tai olla esimerkiksi niin sanottu on premises-järjestelmä. Syitä uuden integraatioalustan hankkimiseen on useita: vanha alusta on saattanut tulla elinkaarensa päähän, tai sen toimintoihin ollaan tyytymättömiä.

Uuden integraatioalustan hankkiminen kannattaa aloittaa yrityksenne tarpeiden huolellisesta kartoittamisesta. Yrityksen koko, alustan tekniset vaatimukset kuten mahdolliset toimialakohtaiset sanomastandardit ja se, kuinka laajoja integraatioita halutaan tehdä, on hyvä ottaa huomioon.

Mieti, tarvitsetteko alustaa yrityksen sisäisten järjestelmien yhdistämiseen vai massiivisiin kansainvälisten kumppanien kanssa toteutettaviin integraatioihin?

Tarvitsetteko EDI-yhteyksiä vai riittääkö ketterä API?

Integraatioalustan valinta kannattaa aloittaa siitä, tarvitsetteko EDI-yhteyksiä ja minkälainen tiedonsiirron tarpeenne on, esimerkiksi paljonko siirrettävää dataa on. EDIFACT-sanomia käytetään perinteisiin datan eräsiirtoihin, kun taas uudemmat API-ratkaisut vastaavat reaaliaikaiseen tiedontarpeeseen. EDI-yhteyksien tarve vaikuttaa myös käytössä olevien integraatiotuotteiden määrään. Erityisesti open source-pohjaisissa ratkaisuissa on harvoin sisäänrakennettua tukea EDI-standardeille, kuten EDIFACT, ANSI x.12 tai Odette.

EDIFACT on perinteisesti varsinkin suurempien B2B-yritysten käytössä, mutta myös startup saattaa tarvita EDI-standardia esimerkiksi tiedonvälitykseen suuren keskusliikkeen kanssa.

Standardoitu EDIFACT lyhentää määrittelyvaihetta

EDIFACT-yhteyksiä tukevat järjestelmät ovat edullisimmillaankin kymmenien tuhansien investointeja, mutta rajapintojen läpi voidaan kuljettaa satojen megatavujen kokoisia datapaketteja. Sanomatyyppejä on kymmeniä erilaisia, kuten laskut, tilaukset ja kuormakirjat, ja ne voivat olla toimialakohtaisia. YK:n standardoimalla EDIFACT:illa on vuosikymmenien perinteet. Standardi edellyttää laadukasta dokumentaatiota, minkä ansiosta määrittelyvaihe jää kevyeksi. Itse standardiin perehtyminen vaatii hieman vaivaa, mutta se myös helpottaa yhteistyötä samaa standardia käyttävien järjestelmien kanssa.

API-rajapinnat mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonsiirron

Uuden sukupolven API-rajapinnoissa pieni ja tarkka data liikkuu nopeasti, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi mobiiliverkkokaupan tuotteiden selailuun. Ne ovat nopeita ja edullisia rakentaa verrattuna EDIFACT-rajapintoihin. API-rajapinnat soveltuvat esimerkiksi yrityksille, joissa tiedonsiirron reaaliaikaisuus on tärkeää. Monet uudet ohjelmistot pitävät sisällään omia rajapintoja, ja kaksi ohjelmistoa on helppo saada keskustelemaan keskenään ilman, että väliin vaaditaan ohjelmistoja.

Vanha legacy-järjestelmä ei ole este uuden integraatioalustan hankkimiselle

Integraatioalustat ovat kehittyneet suurin harppauksin viimeisen 50 vuoden aikana, ja markkinoilla on kymmeniä erilaisia tuotevaihtoehtoja. Monet alustat ovat laajentaneet tarjontaansa ostamalla muita ohjelmistoja. Vanhojen internetistä riippumattomien ns. legacy-järjestelmien rinnalle on tullut uusia pilvipalveluihin perustuvia hybridi-integraatioalustoja eli iPaaS-alustoja (eng. integration platform as service). Nämä alustat ovat usein käyttäjäystävällisesti suunniteltuja, ja niiden ohjelmistoissa on huomioitu monipuolisesti yhteensopivuus myös vanhempien järjestelmien kanssa.

Integraatioalustat tukevat toimialakohtaisia sanomastandardeja

Toimialakohtaiset sanomastandardit, kuten terveydenhuoltoalan HL7 ja autoteollisuuden ODETTE, on hyvä ottaa huomioon integraatioalustan valinnassa. Näin voidaan valita alusta, joka tukee automaattisesti näitä sanomastandardeja. Tarpeen tu5llen muitakin alustoja voidaan kuitenkin muokata niin, että ne saadaan tukemaan myös toimialakohtaisia sanomastandardeja.


Valitse helppokäyttöinen integraatioalusta

Integraatiojärjestelmän käytettävyys on tärkeä valintakriteeri. Integraatioalustoja tarjoavien yritysten ohjelmistot saattavat olla todella monimutkaisia, kun alan suuret yritykset ovat ostaneet pienempiä ohjelmistotaloja ja sulauttaneet niiden tuotteet valikoimaansa. Tämän vuoksi suosittelemme arvioimaan, minkälaista osaamista yrityksestänne jo löytyy ja paljonko resursseja on mahdollista varata oman henkilöstön kouluttamiseen. Tyypillisesti uudet iPaaS-järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja helposti omaksuttavia, kun taas vanhat legacy-järjestelmät vaativat enemmän perehtymistä.

Jos et tiedä mikä integraatiojärjestelmä teille sopii, kutsu meidät apuun

Kymmenien eri integraatioalustojen ominaisuuksien, toimintojen ja kustannusten vertaaminen voi olla haastavaa ja aikaavievää. Voi esimerkiksi olla vaikeaa selvittää, mitä asioita eri järjestelmät tukevat.

Voimme selvittää sopivat tuotevaihtoehdot puolestasi ja kartoitamme yrityksesi tarpeet. Näin selvitämme, mikä on realistinen konfiguraatio ja paljonko siitä kannattaa maksaa.

Netumin asiantuntijat tuntevat alan trendit. Tämä auttaa arvioimaan esimerkiksi sitä, löytyykö integraatioon tarvittavan ohjelmointikielen osaajia tekijöiksi. Arvioimme myös tuotteiden elinkaaren puolestasi, ja kiinnitämme tuotevalinnassa huomiota siihen, kuinka aktiivisesti tuotetta kehitetään. Alustan skaalautuvuus on tärkeä huomioida, jotta se palvelee yritystäsi myös kymmenen vuoden kuluttua. Etsimme asiakkaillemme tuotteita, jotka ovat luotettavia ja ylläpidettäviä.

Toni Salminen
toni.salminen(at)netum.fi
p. 0407421468