Blogi: Standardien käytöstä IT-hankinnoissa

Me Netumilaiset teemme paljon erilaisia IT- ja tietohallintohankkeita yhdessä asiakkaidemme kanssa. IT-palvelualan tehtäviin ei kuulu pelkästään ohjelmakoodin kirjoittamista tai palvelinjärjestelmien määrittelyä. Iso osa työskentelystä on tosiasiassa hankkeiden ohjaamista, keskustelua asiakkaiden kanssa heidän ratkaisutarpeistaan tai erilaisten ratkaisumahdollisuuksien selvittämistä. Toimimme usein asiakkaidemme tukena heidän pohtiessaan parhaita ratkaisuja tai tuotevalintoja.

Vuosien varrella olemme havainneet, että melkein kaikissa hankkeissa, joissa olemme mukana, keskustellaan jossain vaiheessa hankinnoista. Ehkä kyseessä on ohjelmistoprojekti, jonka aikana on hankittava myös tuotteita. Tai hankkeeseen voi liittyä palveluhankinta valmiin tuotteen käyttämiseksi. Usein teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa selvityksiä, joiden tavoitteena on heille sopivan palvelun hankkiminen. Teemmepä myös ihan puhtaita hankinta/kilpailutuskonsultointeja asiakkaillemme.

Pohtiessamme asiakkaidemme kanssa hankinta-asioita mietimme usein, löytyykö hankintaan jotain valmista mallia, joka auttaa hankinnan toteuttamisessa. Aika usein harkitaan, voidaanko hankinnassa hyödyntää olemassa olevaa määritystä tai jopa standardia. Standardithan ovat määrityksiä, joiden tehtävänä on lisätä tuotteiden ja palvelujen laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta.

Netumilaiset seuraavat jo työnsä takia IT-alan kehittymistä, myös standardien osalta. Olemme mm. mukana Suomen Standardoimisliitto SFS:n standardointityössä. SFS tekee kansallisesti merkittävää työtä kansainvälisen IT-standardoinnin edistämiseksi, yhdessä meidän kaikkien IT-alalla toimivien kanssa.

Vuoden 2020 aikana SFS on julkaissut oppaan standardien käytöstä IT-hankinnoissa. Oppaan voi ladata ohesta: Uusi opas havainnollistaa standardien hyötyjä tietojärjestelmien hankinnassa | SFS

Suosittelen hankintojen parissa työskenteleviä henkilöitä tutustumaan oppaaseen. Se toimii mielestäni hyvänä muistilistana IT-hankintoja suunnitteleville. Ja saa siitä myös hieman näkökulmaa siihen, miten standardeja voi hyödyntää hankintatyössä.

Juha-Pekka Leskinen
juha-pekka.leskinen(at)netum.fi
p. 0503843997

Kirjoittaja toimii Suomen Standardoimisliitto SFS:n IT-standardoinnin ohjausryhmän puheenjohtajana ja tekee myös itse hankintakonsultointeja Netumin asiakkaille.