Projekti: Pohjoismainen selvitys vihreiden jätteiden raportoinnin kehittämiseksi Netumin ja Afryn yhteistyönä

Nordic Working Group for Circular Economy (NCE), Pohjoismaiden kiertotaloushankkeita koordinoiva työryhmä, valitsi Netum Oy:n ja Afry Finland Oy:n tekemään selvityksen vihreiden jätteiden (Green-listed waste, GLW) siirroista Pohjoismaissa.

NCE oli havainnut, että GLW-siirroista ei ole saatavilla riittävästi tietoa tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi. Selvityksen tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miten GLW-siirroista raportoidaan Pohjoismaissa ja valituissa vertailumaissa (Irlannissa, Pohjois-Irlannissa ja Sloveniassa) sekä ehdottaa parannuksia tiedonkeruujärjestelmiin.

Green-listed-waste – raportointitavat vaihtelevat paljon maittain

Selvityksen tuloksena havaittiin, että GLW-raportointi vaihtelee maittain, sillä mitään pakollista EU-raportointia ei ole määritelty. Tällä hetkellä raportointi ei ole reaaliaikaista missään Pohjoismaista, vaikkakin Tanskassa se on mahdollista. Reaaliaikaisen raportoinnin kehittämiseksi tuli osallistujamailta runsaasti ehdotuksia.

Raportoinnin kehittämiseksi kolme vaihtoehtoa

Pohjoismaille yhteisen GLW-raportointijärjestelmän kehittämiseksi tunnistettiin Netumin Legacy to Digi® -konseptin (https://www.netum.fi/legacy-to-digi/) pohjalta kolme vaihtoehtoa:

  1. maakohtaisiin järjestelmiin perustuva ratkaisu
  2. yhteinen järjestelmä kaikille Pohjoismaille
  3. hybridiratkaisu, jossa maakohtaisia järjestelmiä täydennetään yhteisillä komponenteilla/palveluilla

Analyysin perusteella keskitetty ratkaisu olisi tehokkain tapa parantaa raportointia, lisätä materiaalivirtoihin liittyvää informaatiota ja vähentää laittomia GLW-siirtoja. Pohjoismaiden yhteinen keskitetty järjestelmä ei kuitenkaan vaikuta realistiselta vaihtoehdolta, sillä raportointikäytännöt vaihtelevat maittain. Tämän perusteella hybridiratkaisu olisi potentiaalisin.

Voit ladata koko raportin täältä: https://www.norden.org/en/publication/green-listed-waste-glw-exports-nordic-countries

Me netumilaiset olemme ylpeitä siitä, että saamme osallistua yhteiskunnan toimintojen kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Erityinen ilonaihe meille on, että Netumin Legacy to Digi® -konseptin avulla voidaan kehittää meille kaikille parempaa yhteiskuntaa.

Lisätietoja: 

Jari Jokinen,
jari.jokinen@netum.fi

Netum lyhyesti

Netum on vahvasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Yhtiö palvelee julkishallintoa sekä yritysasiakkaita Legacy to Digi -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Vuonna 2020 Netum-konsernin liikevaihto kasvoi 17,5 miljoonaan euroon, ja kasvua oli 31 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto ennen liikearvon poistoja oli 3,0 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2020 aikana keskimäärin 128 henkilöä. Tällä hetkellä Netumilla on 150 työntekijää Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa.