Testaus ei saa olla henkilöriippuvaista

Pitääkö seuraava lause yrityksessänne paikkansa: ”Testausasiat ovat hyvässä kunnossa, kokenut huippuosaajamme X tuntee kaikki tietovirtamme ja hoitaa testaukset sekä virheiden selvittelyt sujuvasti muiden hommiensa ohessa.” Mikäli nyökyttelit päätäsi, on tämä artikkeli kirjoitettu juuri sinua varten. Kerromme, miksi tilanteenne on hälyttävä ja miten asiaa voidaan lähteä korjaamaan.

 

Nykytilanteen sudenkuopat

Jos yllä kuvattu tilanne on organisaatiossanne nykypäivää, niin pohditaan sitä ensin hetki useammalta kantilta. Huippuosaajalle kertyy poikkeuksetta valtava työkuorma, koska asiat ovat helpointa hoitaa hänen kauttaan. Tällöin testaus jää usein muiden tärkeiden tehtävien jalkoihin, jolloin on suuri riski, että se viivästyy ja muodostuu pullonkaulaksi. Huippuosaajat ovat yli kymmenen kertaa1 muita tehokkaampia etenkin haastavien työtehtävien parissa. On siis resurssien tuhlausta kuormittaa heitä rutiinitehtävillä ja siten myös vähentää työtehoa ja -motivaatiota.

Lisäksi yhtenä monista haasteista on se, että kun testausvastuu keskittyy yksittäisille henkilöille, ongelmia ratkotaan kokemusperäisesti ns. selkäytimestä. Dokumentaatio jää lähes poikkeuksetta vähäiseksi eikä pysy ajantasaisena. Tällöin testausvastuiden ja tietämyksen siirtäminen on vähintäänkin hankalaa.  Myöskään testaustarpeiden tai virhetilanteiden kasaantuessa työjonoa ei voida purkaa resursseja hetkellisesti kasvattamalla, koska testaus perustuu erityisosaamiseen ja hiljaiseen tietoon. Yllättävät sairauslomat ja irtisanoutumiset muodostavat yrityksille siis valtavan riskin, kun osaaminen on yhden henkilön varassa. Näin ollen sudenkuoppia riittää enemmän kuin tarpeeksi.   

Miten nykytilaa voitaisiin lähteä kehittämään?

Vastaus on yksinkertainen. Testaaminen tehdään niin helpoksi, että kuka tahansa pystyy suorittamaan sen itsenäisesti ja oman aikataulunsa mukaan. Lisäksi aikaa ja resursseja säästyy huomattavasti, kun testauksesta tuotetaan automaattisesti kaikille ymmärrettävä raportti, joka on myös jaettavissa eteenpäin ilman lisävaivaa. Testauksen pullonkaulojen poistamiseksi kaikille testausta tarvitseville tulee myös tarjota suora pääsy testityökaluihin. Kun työkalut tarjotaan vielä keskitettynä palveluna, minimoidaan ylläpitotarve ja varmistetaan työkalujen ajantasaisuus.

Testaamiseen tarvittavaa hiljaisen tiedon määrää voidaan olennaisesti vähentää pitämällä tarkistukset irrallaan sovelluskoodista. Tällöin vaatimukset ovat selkeästi nähtävillä ja niitä voidaan myös päivittää helpommin ja ketterämmin. On myös äärimmäisen tärkeää varmistaa, että tarkistukset ja dokumentaatio pysyvät aina linjassa keskenään. Tämä saavutetaan vain tuottamalla ja ylläpitämällä niitä yhdellä ja samalla työkalulla. Toisin sanoen, dokumentaatiota ei ylläpidetä Word-tiedostoissa tai Sharepointissa. Vain näin voidaan varmistaa, että käytännön toteutukset ja dokumentaatiot pysyvät aina linjassa keskenään.

Tuotteistettu ja harmonisoitu testausmalli on paras keino suojautua ikäviltä ja kalliilta yllätyksiltä. Niin kauan, kun työ vaatii huippuosaamista, on toimintatavoissa huomattavasti kehitettävää!

Jos tarvitsette apua toimintatapojenne kehittämiseen, olemme mielellämme teidän apunanne. Lisätietoja www-sivuiltamme: https://www.netum.fi/tuotteet/truugo/ ja www.truugo.com 


Lue artikkeli: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-talent-tectonics-ten-new-realities-for-finding-keeping-and-developing-talent