Netumin työkulttuuri – mitä mieltä netumilaiset ovat työpaikastaan?

Toteutimme Netumilla taas hiljattain vuosittaisen voimavarakyselyn. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja siinä toistuu aina samat kysymykset. Jos mietit Netumia mahdollisena uutena työnantajana, niin sinua voi kiinnostaa mitä mieltä netumilaiset ovat työpaikastaan. Siispä ajattelin kertoa tuloksista myös näin julkisesti - missä menee hyvin ja missä meillä on vielä parannettavaa.

Auttamisen kulttuuri ja hyvä työilmapiiri

Netumin yksi arvoista on auttaminen ja se näkyy toteutuvan arjessa ilahduttavasti. Väittämä ”Saatko tarvittaessa tukea ja apua työkavereiltasi?” on saanut joka vuosi parhaimman keskiarvon, ja joka vuosi keskiarvo on myös noussut. Tänä vuonna keskiarvo oli 8.7 (asteikolla 0-10). Apua ja tukea saa työkavereiden lisäksi myös esihenkilöiltä, sillä toiseksi paras keskiarvo tuli väittämälle ”Saatko tarvittaessa tukea ja apua esihenkilöltäsi? 

Monet toivat avoimissa vastauksissa esille myös hyvää työilmapiiriä. Sitä kuvailtiin sanoilla rento, tasa-arvoinen, luottamukseen perustuva ja avoin. Myös matalaa hierarkiaa ja vähäistä byrokratiaa tuotiin monessa vastauksessa esille. Tässä joitakin sitaatteja kyselystä:

 • Työilmapiiri on hyvä. Työkaverit ovat loistavia. Tiedonkulku on myös avointa ja se on hyvä.
 • Uuden työntekijän perehdytys on hyvää ja tukea saa tarvittaessa. Henki on avulias.
 • Työkaverit ja kollegat ovat hyvin ystävällisiä ja osaavia, ilmapiiri on erittäin hyvä.
 • Luottamus työntekijöihin, hyvä työilmapiiri.
 • Työkavereilta saa omassa tiimissä hyvin apua.
 • Mukava työilmapiiri, sopivasti työntekijöitä eri osaamistasolla. Työntekijänä saa olla aika oma itsensä eikä tarvitse esittää mitään.
 • Ihmisiä kuunnellaan ja asioita pyritään muuttamaan saadun palautteen perusteella. Saa olla oma itsensä, rento ja välitön ilmapiiri.

Etätyömahdollisuus ja uuden oppiminen  

Netumilaiset selvästi arvostavat vapautta valita etätyön, hybridityön ja toimistotyön välillä. Korona-aika on muuttanut maailmaa ja nyt netumilaisia onkin Oulusta Helsinkiin ja Imatralta Vaasaan. Erilaiset tiimipäivät, kesäpäivät, toimisto/pullatorstait ja muut fyysiset näkemiset ovat tärkeitä tässä ajassa, kun palaverit ja työt hoituvat pitkälti etänä. Myös Netumin kannustavaa ilmapiiriä ja tukea uuden oppimiseen nostettiin vastauksissa esille.  

 •  Hybridi-työskentelymalli, joustavuus ja työvälineet viimisen päälle.
 • Etätyö ja lähityö on ihan itse päätettävissä. Mielenkiintoinen projekti. Hyvät työkaverit.
 • Avoin toimintakulttuuri. Ihmisten tasapuolinen kohtelu. Tarjotaan paljon etuisuuksia. Mahdollisuus kouluttautua ja oppia uutta.
 • Oman osaamisen kehittämiseen rohkaistaan. Työntekijöihin luotetaan, eikä kyttäillä liikaa: saa tehdä etätöitä ja työajat on joustavat.

Mitä meidän olisi syytä parantaa?

Avoimista vastauksista nousi paljon hyviä kehityskohtia, mutta eniten mainintoja keräsi tiedonkulun parantaminen. Myös yhteisöllisyyttä tukevia toimia toivottiin lisää. Stressin hallinta ja erityisesti etätöissä taukojen pitämisen merkitys korostuu entisestään. Alimman keskiarvon sai väittämä ”Tiedätkö mitä sinulta odotetaan työssäsi?”  

 • Tiedon kulku.  
 • Yhteisöllisyyden kohentaminen, työkaverien tunteminen
 • Saavutusten juhlistaminen 

Emme ole työpaikkana valmis ja täydellinen. Parannettavaa on vielä, eikä valmiiksi tule koskaan, mutta tuntuu siltä, että Netumilla on hyvä pohja ja luottamukseen perustuva kulttuuri. Pienin konkreettisin askelin parannamme menoa ja pidämme kiinni hyvistä ja tärkeistä asioista.

 

 

Liina Kangas
HR- ja markkinointijohtaja
liina.kangas@netum.fi