Ansaitulle eläkkeelle monta kokemusta rikkaampana

Kokenut IT-alan ammattilainen ja pitkäaikainen netumilainen Teijo Kokko jää ansaitulle eläkkeelle kesän 2023 lopulla. Kävimme Teijon kanssa yhdessä läpi ajatuksia hänen työurastaan Netumilla ja vuosien aikana karttuneista kokemuksista ja opeista.

Pitkä ura IT-alalla ja Netumilla

Teijon ura Netumilla alkoi 2000-luvun alussa yrityksen perustamisen aikoihin, ja kokemusta IT-alalla on kertynyt jo 80-luvun puolivälistä lähtien. Vuosien aikana aktiivinen koodaaminen jäi pikkuhiljaa vähemmälle ja rooli on ollut vahvemmin projektipäällikkönä. Suurin osa työurasta on kulunut julkishallinnon projekteissa, erityisesti työllisyyspalveluiden järjestelmien kehittämisen parissa.

Työtehtävissä mieleenpainuvaa on ollut yhteiskunnallisesti merkitykselliset projektit. ”On tehty tosi tärkeitä järjestelmiä ihmisille, jotka eivät ole välttämättä niin mukavissa olosuhteissa elämässään. On työttömyyttä ja vaikeasti työllistyviä”, Teijo summaa. Lisäksi merkityksellisenä on jäänyt mieleen järjestelmäkehitys, jossa tuetaan maahanmuuttajien suomen kielen taidon kehittymistä.

Perusperiaatteiltaan IT-ala ei Teijon näkemyksen mukaan ole vuosien saatossa kovinkaan paljon muuttunut. Kussakin järjestelmässä tarvitaan jonkinlaista tietoa ja sitä tallennetaan johonkin. “Se mitä kaikkea siinä välillä tapahtuu, on tietysti muuttunut moneen kertaan, samoin kuin datan hyödyntäminen on moninkertaistunut”, hän kuvailee. Hänen uralleen ei myöskään ole kertaakaan osunut YT-neuvotteluita siinä merkityksessä, että työtovereita olisi irtisanottu, vaan työura on aina jatkunut vanhana työntekijänä yrityskaupan myötä uuteen yritykseen. Tässä tilanteessa hän ei ole yksin – Netumilla pitkän uran tehneitä on sekä talossa että eläkkeellä muitakin.

Teijo Kokon eläkkeelle jäämistä juhlistettiin Netumin toimistolla.

Yhdessä toimimista ja työelämän tasapainoa

Vuosien saatossa yhdessä toimimisen tärkeys on korostunut. Teijo kokee korona-ajan tietysti muuttaneen työyhteisöä, kun kahvipöydissä ja käytävillä tapahtuvia keskusteluja ei etätyön vuoksi tapahdu enää luonnostaan yhtä usein. Korvaavia tapoja kohdata työyhteisössä on kuitenkin löytynyt esimerkiksi “huddle-kokousten" ja yhteisten tapahtumien avulla. Teijo kokee yhteisen ajanvieton olevan yhä hyvin tärkeää ja muistelee lämmöllä muun muassa purjehdus- ja veneilyretkiä, työmatkoja ja erityismainintana Erja Lyytisen parin vuoden takaista pikkujouluesiintymistä.

Myös tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sekä itselle sopivat harrastukset ovat osoittautuneet tärkeiksi ja harrastamiseen Teijo kannustaa muitakin: “Itselläni kiinnostus on kuvataiteen puolella, mutta kannattaa tehdä sitä, mitä haluaisi ja mikä tuntuu itsestä kiinnostavalta.” Myös elämän perusasiat, kuten vaikkapa nukkuminen, ovat tärkeitä jaksamisen ja tehokkuuden kannalta. Moneen asiaan voi löytyä ratkaisu hyvien yöunien jälkeen. “Sillä voi hyvin äkkiä uuvuttaa itsensä, jos ei elämässä ole mitään muuta kuin sen tärkeän työn tekeminen”, hän toteaa.

Rohkeasti ja avoimesti eteenpäin

Nuoremmille kollegoille Teijo lähettää neuvon suhtautua asioihin avoimesti, sillä teknologian kehitys vaatii tietynlaista ajan hermolla olemista. ”Olen ihaillen ja jopa kateellisena seurannut kuinka avoimia ja rohkeita nuoret tekijät ovat”, hän kertoo. Toiveena on, että jatkossakin rohkeus kysyä apua ja ratkoa asioita yhdessä säilyisi. “Ideoita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin voi löytyä yllättäviltäkin tahoilta”, Teijo summaa.

Haluamme koko Netumin voimin toivottaa Teijolle iloisia eläkepäiviä!