Ketterät terveiset projektihallinnasta

Me projektihallinnan asiantuntijat vastaamme asiakkaalle ja sidosryhmille, että homma etenee sovitussa aikataulussa, laajuudessa sekä budjetissa kohti konkreettisia tavoitteita. Jos se ei etene, teemme aivot ja yhteydet sauhuten selvitystyötä kuinka pääsemme hidasteiden yli mutkattomasti, miten pullonkaulat avataan nopeasti, tai mitä muutoksia asiakkaan muuttunut tarve tarkoittaa tiimin tekemisessä.

”Mahtavaa maanantaita! Onko integraatiotiimi päässyt jo käsiksi seuraavaan tietolähteeseen? Tietovarastoasiantuntijamme jatkavat datan mäppäyksiä edellisen workshopin käsitemallien pohjalta. Ja kun laadunvarmistus sekä datalataukset alustalle saadaan tehtyä, siirrymme seuraavien datamallinnettavien kokonaisuuksien työstämiseen. Päivitän saman tien Jira-boardille edistymisen ja seuraavana työn alle otettavat hommat, niin meillä jokaisella on yhdessä paikassa tuore tilannetietous....”

”Viime viikon toteuma näyttää jonkin verran laahaavaan jäljessä scopesta ja budjetista tiimiläisten lomien vuoksi. Saamme kuitenkin kirittyä vauhdin kiinni tällä viikolla, koska tekijöillä on varattuna riittävästi kaistaa ja pääsemme jo tarvittaviin datoihin käsiksi”.

Tämä on yksi viikoittainen hetki Teamsissa, kun hankkeessa työskentelevät projektihallinnan toimijat katselmoivat missä mennään ja millä vauhdilla. Tehtävämme on varmistaa yhdessä tiimiläisten kanssa, että he pääsevät keskittymään projektin edistämiseen minimihäiriötekijöillä. Yllä oleva esimerkki on tiedolla johtamisen hankkeesta, jossa Netum on mukana yhtenä neljästä IT-toimittajasta. Tässä monitoimittajaprojektissa työskentelee Netumilta liiketoimintamäärittelyn ja tietovarastoinnin asiantuntijoita sekä scrum master. Lisäksi hankkeessa toimii muiden IT-organisaatioiden asiantuntijoita ja koko hankkeesta vastaava projektipäällikkö.

Ketteryys, tiimityö ja jatkuva parantaminen eivät Netumilla ole sanahelinää  

Työskentelemme kompleksisten aiheiden parissa, joten odottamattomia tilanteita syntyy projektissa päivittäin. Projektinhallinnan näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että tarvitsemme jatkuvaa tarkkailua, ongelmanratkaisukykyä ja kokeilua yhdessä. Sen sijaan, että voisimme antaa tarkan etukäteiskäteisennusteen, jonka mukaan jokainen projektin asiantuntija suorittaisi itsenäisesti työpalasia kerrallaan valmiiksi, tarvitsemme kykyä synkronisoida ja kokeilla asioita uusilla tavoilla.

Projektityöskentelyn malli rakentuu aina asiakkaan toiminnan ja tarpeiden lähtökohdista. Niiden ympärille muodostamme toimintatavat, jotka noudattavat tuttuja viitekehyksiä ja jotka jokaisen toimijan on helppo ottaa käyttöön. Projektitoteutuksessa on tyypillistä, että se palastellaan pienempiin osakokonaisuuksiin. Tavoitteena on toteuttaa ensin rajattu palvelukokonaisuus tai sovellus, MVP (minimum viable product), jonka toivomme käyttäjille olevan myös MLP (minimum lovable product). MVP on käyttäjille julkaistava ”riisuttu” palvelu tai sovellus, jota edelleen kehitetään käyttäjien palautteiden ja tarpeiden mukaan. MLP on käyttäjille julkaistava ensimmäinen palvelu, joka on enemmän kuin MVP, ”lovable”. Se on  vähintä, mikä vaaditaan, jotta asiakkaat ihastuvat palvelun tai sovelluksen käyttöön.

Kokemuksemme mukaan käyttötapauksiin sidotut palastellut projektikehitysvaiheet, napakka projektin läpimenoaika ja iteratiivinen yhdessä edistäminen tuovat asiakkaalle parhainta arvoa sekä kykyä ennakoida muuttuvia palvelutarpeita. Näin myös säästämme asiakkaan, yhteistyökumppaneiden ja projektitoteutuksen kustannuksia ja resursseja.

Vastuullinen ja tuottava projektimalli syntyy eri viitekehyksien yhdistelmästä ja fiksusta suunnittelusta 

Projektimallimme ovat useimmiten yhdistelmä agile-malleja, leania sekä perinteistä projektihallintaa. Tyypillisimmin digipalvelukehitysprojekteissa hyödynnämme agileviitekehyksistä scrumia. Laajoissa hankkeissa sovellamme SAFea yhdistettynä perinteiseen vesiputousmalliin, joka tuo tukirakenteen ketterän kehittämisen tueksi, mm. budjetin, pitkän aikavälin tavoitteiden ja aikataulun kautta.

Vihreä kehittäminen on Netumilla toimintatapa, joka ulottuu kaikkeen tekemiseemme digipalveluiden kehitystyöstä ja jatkuvien palvelujen hallinnasta myös projektihallintaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että asiat tehdään alusta asti fiksusti. Green Design osana projektihallintaa mahdollistaa uudenlaisia, vastuullisia käytäntöjä asiakkaidemme ja sidosryhmien hyödynnettäviksi. Suunnittelussa otetaan huomioon heti alusta asti käyttäjälähtöisyys, asiakkaan olemassaolevat IT-varannot, kustannustehokkaat työkalut, vihreät toimintamallit ja tietoturva. Tämän menetelmämme ansiosta ratkaisujen laatu paranee ja kustannukset laskevat sekä projektien läpimenoajat nopeutuvat.

Innovatiivinen projektinhallinnan luottokumppani

Innovoimme ja edistämme projektihallinnan toimintamalleja asiantuntijoidemme voimin samaan tapaan kuin kehitämme esimerkiksi taustalla data- ja analytiikkapalveluitamme. Työstämme projektiohjaamisen tueksi muun muassa projektisuunnitteluun ja läpivientiin liittyviä automaatioita sekä generatiivisen tekoälyn (GPT) hyödyntämistä. Tuomme projektiohjaamiseen yhä vahvemmin elementtejä tiedolla johtamisesta: datan avulla pystymme ennustamaan tarkemmin työn toteutumisen laajuutta sekä euroissa että ajassa. Voimme ennakoida paremmin projektin valmistumista tai sen osa-alueen muutosvaikutuksia, kun projektitoteutuksen koko ketju on läpinäkyvää ja tiedot helposti käytettävissä.

Netumin projektityöskentelyn ja sen ohjaamisen peruspilareita:

  • Läpinäkyvyys
  • Asiakkaalle tuotettava arvo aina ensin -asenne
  • Yhdessä tekeminen ja oppiminen parhaiden käytäntöjen ja kokeilujen kautta
  • Jatkuva parantaminen - käyttäjätarpeiden kautta palastellen eteenpäin

Kun etsit ideoita miten edistää digipalvelusi tai sovelluksen kehittämistä, tai kun haet kokeneita projektihallinnan sertifioituja konkareita, lähesty meitä. Autamme ja sparraamme mielellämme, oli kyseessä sitten täsmätarve pieneen kehittämiseen tai laaja projektiaihio, johon tarvitset kokonaisvaltaista projektihallinnan luottokumppania.


Katri Rantanen
Senior Project Manager, Netum Oy
katri.rantanen@netum.fi 

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!

    Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:


    Sivustomme tietosuojaseloste, uutiskirjeen ja tiedotetilauksen tietosuojaseloste