Tilaustenkäsittely automaattiseksi tekoälyratkaisulla

Sopimusvalmistusketjussa toimivilla yrityksillä tilaustenkäsittely hoidetaan usein manuaalisesti. Tilaukset tulevat asiakkailta sähköpostien liitetiedostoissa ja tilaustenkäsittelijät siirtävät tilaustietoja käsin toiminnanohjausjärjestelmään. Työvaihe on työllistävä, virheherkkä, eikä se tuota jalostusarvoa toimitusketjuun. Netumin kehittämässä tekoälypohjaisessa ratkaisussa tilaustenkäsittely hoituu toiminnanohjausjärjestelmään automaattisesti.

Toimitustäsmällisyys ja laatu ovat keskeisiä kilpailutekijöitä niin yritys- kuin toimitusketjutasollakin. Toimitustäsmällisyyden kulmakivenä on, että oikeaa tietoa on saatavilla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikean muotoisena. Ideaalitilanteessa toimitusketjussa tieto kulkee digitaalisesti eri yritysten ja järjestelmien välillä. Varsin usein ideaalitilanne ja todellisuus eivät valitettavasti kuitenkaan kohtaa.

Manuaalinen tilaustenkäsittely sitoo henkilöresursseja ja on kallis  

Sopimusvalmistusketjussa toimivien yritysten liikevaihto muodostuu pienistä puroista. Tilauksia tulee paljon – satoja, ellei tuhansia kuukaudessa. Esimerkkiyrityksessä liikevaihtoa on noin 10 miljoonaa ja tilauksia tulee kuukaudessa noin 450–500 kappaletta. Tilaustenkäsittely työllistää päätoimisesti kolme henkilöä.​ Tyypillinen tilaus sisältää pari-kolmekymmentä tilausriviä, joista uusia on noin kolmasosa. Uudet tilausrivit viedään toiminnanohjausjärjestelmään manuaalisesti.

Tekoälyratkaisulla tehokkuutta 

Netum on kehittänyt tekoälypohjaisen tilaustenkäsittelyautomaatin. Tekoälyn avulla saapuvista tilauksista tunnistetaan toiminnanohjaamiseen liittyvät tiedot, jotka siirretään  automaattisesti käytössä olevaan järjestelmään. Ratkaisu kehitetään ja räätälöidään kunkin asiakkaan järjestelmiin ja toimintamalleihin sopivaksi. Yrityskohtainen kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja uudet toimintamallit testataan huolellisesti ennen käyttöönottoa. Käyttöönoton jälkeen ratkaisua optimoidaan ja päivitetään saadun palautteen perusteella.

Tyypillisesti tilaustenkäsittelyprosessin automatisointi vie aikaa kahdesta kolmeen kalenterikuukautta ja asiantuntijatyön määrä riippuu toiminnan laajuudesta.

Selkeyttä ja suuntaa digitalisaation edistämiseen 

Netumin asiantuntijoiden avulla pääset liikkeelle digitalisaatioasioissa. Konsultointipalveluiltamme saat selkeyttä ja suuntaa digitalisaation valmiuksien ja varantojen edistämiseen sekä liiketoimintamuutosten toteuttamiseen teknologian avulla – ihmistä unohtamatta. Viisain tapa rakentaa kestäviä IT-ratkaisuja on kehittää uusia toteutuksia huomioiden olemassa olevat ratkaisut. Näin digimuutos etenee sujuvammin, kustannustehokkaammin ja saadut ratkaisut kestävät aikaa. Lopputuloksena näet yrityksesi nykytilanteen ja kehityspolun selkeästi, tiedät mikä on tavoitteenne ja saat järkevät työkalut sinne pääsemiseksi.

 


Jyrki Poikkimäki,
Johdon konsultti
jyrki.poikkimaki@netum.fi

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!