‹ Asiakastarinat

AVI tuo ennennäkemättömän laajan tilastopalvelun kansalaisten käyttöön

Netumin Aluehallintovirastolle kehittämä Tiedolla johtamisen palvelu kokoaa yhdelle sivustolle AVIn oman tilastodatan lisäksi muitakin julkisia tilastoja. Uudessa palvelussa kuka tahansa voi etsiä, yhdistää, visualisoida ja hyödyntää tietoa eri lähteistä.

Suomessa Aluehallintovirasto eli AVI hoitaa lainsäädännön toimeenpanoa, ohjausta ja valvontaa. Kuuden alueellisen AVIn vastuulla on lisäksi myöntää erilaisia lupia, jakaa valtionavustuksia ja järjestää koulutuksia laajalla eri skaalalla. Toiminnan ytimessä on tietoon pohjautuva päätöksenteko.

– Mitä enemmän meillä on tietoa ja mitä helpompaa sen käyttö on, sitä parempaa päätöksentekoa ja vaikuttavampia julkisia palveluita on maassamme saatavilla, kiteyttää AVIn kehittämispäällikkö Roope Tahvanainen tiedolla johtamisen merkityksen AVIlle.

Muutama vuosi sitten AVIlla havahduttiin siihen, miten työläs prosessi tiedon ja tilastojen kerääminen, yhdisteleminen ja kuvioiksi visualisointi eri lähteistä on. Paitsi AVIn omat virkamiehet, myös kuntien ja ministeriöiden asiantuntijat kaipasivat tehokkaampaa tilastotiedon hyödyntämistä päätöksenteossaan. Heräsi visio avoimesta ja maksuttomasta tiedolla johtamisen sivustosta, jossa kuka tahansa voisi koota ja tarkastella tilastodataa eri lähteistä tarpeidensa mukaan.

Halusimme välttää siilomaista ajattelua ja sen sijaan nostaa esille laajempia ilmiöitä. Esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen liittyy monia eri näkökulmia ja muuttujia, jotka selittävät ilmiötä omalta osaltaan, Tahvanainen kertoo.

AVIn kehittämispäällikkö Roope Tahvanainen

Palvelun suunnittelu alkoi vuonna 2020. Keväästä 2021 alkaen Netum on vastannut sivuston teknisestä kehittämisestä, kuten tietoalustan rakentamisesta ja Tiedolla johtamisen palvelun keskeisimmän osion, tilastohaun, sovelluskehityksestä. Parin vuoden urakoinnin jälkeen Tiedolla johtamisen palvelu on valmis julkiseen käyttöön. Sen avulla voi etsiä ja yhdistellä tilastoja, ja vain muutaman napin painalluksella luoda visuaalisia kuvioita haluamistaan tilastoista.

Saavutettava ja helppokäyttöinen 

Tiedolla johtamisen sivuston keskeisimmät kokonaisuudet ovat tilastohaku ja ilmiösivut. Sivustoon on upotettu Netumin tuottamia tietopalvelun komponentteja, kuten tilastohaku, aluevalinta ja yksittäiset graafit. Netumin kehittämä tilastohaku käsittää lähes 4 000 indikaattoria ja tietoa on saatavilla useista eri lähdejärjestelmästä. Tietopalvelu linkittyykin Microsoft Azure -pohjaiselle tietoalustalle, joka toimii raportoinnin, analytiikan ja tietovarastoinnin kokonaisratkaisuna.

Projektin toteuttaminen sprinteissä ja ketterin menetelmin auttoi pääsemään haluttuun lopputulokseen. Lisäksi sivustoa pilotoitiin varhaisessa vaiheessa ja palautetta kerättiin sen perusteella useammalla eri tavalla kuten esim työpajamuotoisesti. Projektipäällikkönä Tiedolla johtamisen palvelua luotsannut Ville Jurkkola Netumilta pitää lopputulosta yhteiskunnallisesti merkittävänä saavutuksena, erityisesti saavutettavuuden ja avoimen datan näkökulmasta. Jo ennen julkaisua palvelu sai kunniamaininnan Tilastokeskuksen Datamenestyjät-kilpailussa.

Perinteisen käyttökokemuksen lisäksi palvelun saavutettavuuteen on designissa kiinnitetty erityistä huomiota ja palvelusta onkin tehty saavutettavuusauditointi. Tilastohaku ja sivusto kykenee näin ollen palvelemaan kansalaisia hyvin laajasti, Jurkkola sanoo.

Projektipäällikkönä toiminut Netumin Ville Jurkkola

Vaikka Netumilla on pitkä kokemus julkishallinnon kehittämisprojekteista, on Tiedolla johtamisen palvelu poikkeuksellisen monitahoinen kokonaisuus, eikä näin laajalle tietoalustalle löydy montaa vertaista Suomesta. Jurkkola on nähnyt läheltä, miten AVIn tiedolla johtaminen on ottanut harppauksia eteenpäin projektin aikana. 

– On ollut huikeaa seurata palvelun kehittymistä matkan varrella. Olen otettu siitä, että olemme saaneet olla mukana rakentamassa palvelua, jonka valtava datasetti on helposti ja avoimesti kaikkien saatavilla.

Roope Tahvanainen ja Ville Jurkkola

 Kunnianhimoista kehittämistä 

Tiedolla johtamisen palvelua kehitetään edelleen myös sivuston julkaisemisen jälkeen. Mitä enemmän indikaattoreita tilastohaku sisältää, sitä ohjaavampaan suuntaan sivustoa halutaan rakentaa, jotta palvelu olisi mahdollisimman käyttäjälähtöinen. Myös erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin kytkeytyvää tietoa lisätään sivustolle pikkuhiljaa. Tahvanainen väläyttää palvelun rajapintojen tarjoamista muidenkin virastojen käyttöön tulevaisuudessa.

Emme ole mustasukkaisia palvelusta, vaan sen keskeisenä tarkoituksena on tukea ja helpottaa sekä meidän että sidosryhmiemme tiedolla johtamista, Tahvanainen sanoo.

Suomi on tilastonikkareiden luvattu maa, ja nyt laaja tilastoaineisto on helpommin käytettävissä kuin koskaan aiemmin. Mitä terveisiä Tahvanainen haluaa välittää Tiedolla johtamisen palvelun tuleville käyttäjille?

Kannattaa tutustua monipuolisesti sivustoon ja hyödyntää myös ilmiöitä laajemmin kuvaavaa tietoa. Kannustan myös etsimään erilaisia korrelaatioita: tilastoista voi löytyä kiinnostavia yhteyksiä eri ilmiöiden välillä, Tahvanainen sanoo.