‹ Asiakastarinat

CASE TEM: EURA 2014 -hanke

Toteutimme selainpohjaisen EURA 2014 EU:n rakennerahastojärjestelmän. Sen avulla hallinnoidaan ja valvotaan 1,3 miljardin € rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitusta Suomessa ohjelmakauden aikana.

Olemme myös toteuttaneet järjestelmään useita integraatioita, mm. TUKI 2014- ja EVAL-järjestelmiin. Nämä mahdollistavat mm. osin reaaliaikaisen seurannan myöntövaltuuksien ja rahan käytön osalta. Myös maksuliikenne- ja kirjanpitointegraatio on toteutettu.

”Netum on ollut luotettava yhteistyökumppani ja pystynyt vastaamaan hyvin muuttuviin tarpeisiimme”. Työ- ja elinkeinoministeriö

Laaja projekti on toteutettu onnistuneesti useassa tiimissä, ketterän kehittämisen menetelmiä käyttäen. Projektissa on ollut mukana kymmeniä eri osa-alueiden osaajia. Projektin toimintaympäristö on nopeasti muuttuva ja sidoksissa tiiviisti lainsäädäntöön.