‹ Asiakastarinat

HUSin Tutkijan työpöydän uudistus: prosessit nopeutuivat, virheet vähenivät ja tiedon käyttö tehostui

Tutkijan työpöytä on Netumin HUSille rakentama sähköinen palvelukokonaisuus tieteellisen tutkimuksen hallinnointiin. Kymmenen vuotta sitten päivänvalon nähneestä alustasta otettiin tänä vuonna käyttöön uusi, paranneltu versio, joka on entistä modernimpi ja helppokäyttöisempi.

HUS Tietohallinnon projektipäällikkö Markku Niemi kuvailee Tutkijan työpöydän hyötyjä:

– Käyttäjäystävällisyys on nyt entistä korkeammalla tasolla. Meidän toimintamalleihimme mukautettu alusta ohjaa tutkijaa, hallinnon henkilökuntaa ja viranomaista askel askeleelta tyylikkäässä ja selkeässä käyttöliittymässä.

Tutkijan työpöydän kautta tehdään vuosittain yli tuhat lupahakemusta. Tutkimusluvan saaminen on monimutkainen prosessi, joka altistaa monelle virheelle matkan varrella. Uudistuksessa on pyritty ennakoimaan kaikki haasteet.

– Ratkaisu vähentää virheitä ja nopeuttaa lupaprosessin läpivientiä. Tutkimusprojektin hallinta on virtaviivaistettu koko sen elinkaaren ajalta.

Kokonaan uutta Tutkijan työpöydässä on tietolupaprosessien käsittelyn automatisointi. Uusi toisiolaki edellyttää tietoluvan hakemista jokaisen tutkimuslupahakemuksen yhteydessä, jotta rekisteriaineistoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Myös saavutettavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Jo tänä keväänä Tutkijan työpöydän avulla tehdään ensimmäiset Power BI -raportoinnit. Tiedon hyödyntäminen tehostuu merkittävästi tämän myötä.

– Tutkimusjohto saa jatkossa suoraan kännykästään tarvittavat tunnusluvut. Integroimme tutkimuslupiin liittyviä tietoja muihin hallinnon prosesseihin, jotta voimme tehokkaasti ja ajantasaisesti seurata olennaisimpia mittareita, Niemi sanoo.

Tutkijan työpöydän toiminnallisuudet pähkinänkuoressa

 • Etusivu, jossa omat herätteet, keskeisimmät omat tiedot ja pikatoiminnot
 • Tutkimushankkeiden tiedot
 • Tutkimusryhmän kokoonpano
 • Tutkimuslupahakemuksen sähköinen asiointi ja käsittely, hakemuksen laatimisesta päätökseen
 • Eettisten lausuntohakemusten sähköinen asiointi ja käsittely, hakemuksen laatimisesta lausunnon myöntämiseen
 • Opinnäytetyöhakemusten sähköinen asiointi ja käsittely
 • Tietolupahakemusten sähköinen asiointi ja käsittely sekä opetuksen että tutkimuksen tarkoituksiin
 • Tutkimusrahoituksen suunnittelu ja seuranta, sähköinen budjetointi (käyntipohjaiset, monihaaraiset sekä suoritepohjaiset)
 • Sähköinen tutkimuksen seuranta ja raportointi
 • Sähköinen palkkiolaskutus, automaattisilla palkkiolaskutusominaisuuksilla
 • Myyntilaskutus

Merkittävimmät hyödyt:

Tukee tutkimuksen kaikkia vaiheita läpi sen koko elinkaaren, huomioiden myös kliinisen tutkimuksen erityispiirteet.

 • Valmis tekninen alusta mukautuu käyttäjäkohtaisesti tarjoten oleellisimmat tiedot ja toiminnallisuudet käyttäjän roolista riippuen
  • Tutkijoille: Helppokäyttöinen palvelu, josta kaikki omaan tutkimukseen liittyvät ajantasaiset tiedot ja lausunnot ovat saatavissa yhdestä paikasta. Helpottaa tutkimuksen etenemisen raportointiin liittyvä tiedonkeruuta ja tiedotusta ja näin ollen koko projektin elinkaaren hallintaa.
  • Sidosryhmille ja kansalaisille: Tutkimuksen sähköiseen asiointiin liittyvät toiminnallisuudet sekä pääsy sähköisiin asiointipalveluihin, joilla voidaan esimerkiksi laatia opetuksen- tai tutkimuksen tietolupahakemuksia tai hakea opinnäytetyöhön lupaa.
  • Hallinnolle: Digitalisoi manuaaliset työläät prosessit, kuten palkkiolaskutukseen liittyvät vaiheet.
 • Sähköistämällä aikaa vieviä prosesseja mahdollistaa ajankäytön kohdentaminen sinne, minne kuuluukin – itse tutkimustyöhön.

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.