‹ Asiakastarinat

Järvenpää kaupunkien kärkeen tiedolla johtamisessa

Järvenpään kaupunki pystyy nyt tuottamaan raportteja nopeasti ja kustannustehokkaasti eri tietojärjestelmistä. Tieto on valjastettu entistä paremmin päätöksentekoon ja sitä halutaan jakaa myös avoimesti kuntalaisille.

Kun Järvenpään kaupunki syksyllä 2021 käynnisti yhteistyön Netumin kanssa, oli teknistä pohjaa tiedolla johtamiselle jo alettu rakentaa. Raportointi oli kuitenkin vielä pistemäistä ja tietovarasto puutteellinen. Tiedolla johtamisen visio sen sijaan oli kunnianhimoinen.

  • Halusimme tietoisesti lähteä nostamaan tiedolla johtamisen tasoa. Tiedon laadun tasoa parannettaisiin, ja tieto olisi keskeinen osa kaikkea päätöksentekoa tulevaisuudessa. Järvenpään kaupungista tulisi edelläkävijä kuntasektorilla, kertoo Järvenpään kaupungin vt. tietohallintojohtaja Markus Lauriala.

Netum sai hypätä liikkuvaan junaan. Olemassa olevaa teknistä ratkaisua kehitettiin uuden Azure-tietoalustan päälle ja moderni Synapse-tekniikka otettiin käyttöön.

Järvenpään kaupungin oma scrum-tiimi on ollut kautta linjan vetovastuussa projektissa. Netum on toiminut kumppanina, valmentajana ja fasilitaattorina erityisesti tietoalusta-ratkaisun kehittämisessä ja implementoinnissa. Sebastian Pönkkö Netumilta pitää projektin toteutustapaa menestyksekkäänä.

  • Järvenpään kaupunki on onnistunut erinomaisesti tällaisen kuntasektorilla ei-niin-perinteisen projektin toteutuksessa. Scrum-tiimi on rakennettu erittäin fiksusti ja pohjatyö on tehty perusteellisesti, Pönkkö sanoo.

Liiketoiminnan mallinnus keskiössä

Avainrooliin Järvenpään kaupungin tiedolla johtamisen kehittämisessä nousi tietovarastoautomaatio, jossa Netum ja DSharp tekivät tiivistä yhteistyötä. Tietovarastoautomaation ytimessä on DSharpin toteuttama käsitemallinnus. Kun tietovarasto rakennetaan mallilähtöisesti, ei kenenkään tarvitse koodata sitä. DSharpin toimitusjohtajan Tero-Matti Kinasen mukaan Järvenpään kaupunki on sisäistänyt todella hienosti, mitä ketterä kehittäminen tarkoittaa.

  • Järvenpään kaupunki on ottanut valmiita raportteja käyttöön sitä mukaa kun ne valmistuvat ja on tällä tavalla päässyt heti nauttimaan työn tuloksista. Näin on saatu nopealla tahdilla merkittäviä hyötyjä tietovarastoautomaatiosta.

Liiketoimintahyödyt ovat kulkeneet jatkuvasti työn punaisena lankana.

  • Liiketoiminnan mallinnus on ollut aivan keskeisessä roolissa siinä, että Järvenpään kaupunki on noussut kuntasektorin eturintamalle tiedolla johtamisessa, Kinanen sanoo.

Tiedon laatu ratkaisee

Nyt Järvenpään kaupungilla on käytössään moderni tiedolla johtamisen arkkitehtuuri ja tietomalli, jonka avulla raportteja pystytään tuottamaan tehokkaasti ja nopeasti. Raportteja tuotetaan esimerkiksi perusopetuksen, ympäristön, työllisyyden, väestökehityksen, asumisen ja infrastruktuurin osa-alueista. Skaalaa laajennetaan jatkuvasti.

  • Malli toimii hyvin ja pystymme yhdistämään sulavasti tietoja eri lähdejärjestelmistä, tuottamaan kustannustehokkaasti useamman rekisterin yhteisraportteja ja esittämään tietoja visuaalisesti, Lauriala kertoo.

 Tiedon laadun parantaminen on ollut Laurialalle yksi keskeisimmistä tavoitteista.

  • Jotta tiedolla johtaminen olisi aidosti mahdollista, on datan laadun oltava riittävän korkealla tasolla. Tietovarastointi on tuonut meille erityisesti ymmärrystä siitä, miten tiedon laatua parannetaan siellä, missä tietoa tuotetaan.

Läpinäkyvää päätöksentekoa ja tietoa kuntalaisten saataville

Järvenpään kaupunki haluaa toteuttaa tiedolla johtamista mahdollisimman avoimesti. Kaupunki työllistää noin 1 500 tietotyöläistä, jotka pääsevät kaupungin henkilöstön intrasta tarkastelemaan lähes kaikkia raportteja, joita kaupungin johdollakin on saatavilla. Tämän lisäksi myös kaikille kuntalaisille halutaan avata päätöksenteon pohjalla olevaa tietoa.

  • Jo nyt hankintakalenterimme on avoimesti esillä verkkosivuillamme kenen tahansa tarkasteltavana. Tulevaisuudessa kuntalaiset näkevät myös avoimesti ajantasaista dataa esimerkiksi kaupungin väestökehityksestä, työllisyydestä ja rakennuskannasta. Tiedon avoimuudessa Järvenpään tavoitteena on olla selvästi edelläkävijä, Lauriala sanoo.

Lauriala näkee tiedolla johtamisen merkityksen erityisesti parempana päätöksentekona.

  • Jos ennen on tehty paljon tunne- tai kokemusperäisiä päätöksiä, on tänä päivänä mahdollista tehdä päätöksiä faktapohjaiseen tietoon perustuen. Jos johto on sitoutunut strategiaa myöten tiedolla johtamiseen, kuten Järvenpäässä, on kaupungilla valtava potentiaali kehittää omaa päätöksentekoaan paremmaksi. Tämä näkyy loppupeleissä parempina palveluina kuntalaisille, Lauriala linjaa.

Tiedolla johtamisen projekteilla on maine aikaa ja rahaa vievinä projekteina. Lauriala haluaa ravistella tätä myyttiä ja rohkaisee aloittamaan pieninkin askelein.

  • Liikkeellelähtö ei todellisuudessa vie hirveästi resursseja, kun sen tekee hyvien kumppanien kanssa ja kokeilevalla asenteella.

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.