‹ Asiakastarinat

Kirkon it-ympäristö uuteen uskoon – modernisointi toi isoja kustannussäästöjä Kirkkohallitukselle

Uudistettu Kirkkoverkko on ketterä kokonaisuus, joka palvelee paremmin kirkon eri toiminta-alueita paikallisesti. Digitalisaatio tuo merkittävää potentiaalia myös kirkolle, joskin ihmislähtöisyys on aina etusijalla.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on merkittävä työnantaja Suomen mittakaavassa: yli 15 000 työntekijää kautta maan. Kirkko toimii paitsi paikallisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien tasolla, myös keskitettyjen palveluiden kautta. Kirkon yhteistä taloutta, hallintoa ja toimintaa hoitaa Kirkkohallitus, jonka talousosaston johtajana toimii Juha Tuohimäki.

Kirkko on talouden kooltaan kuin suuri kaupunki, joka on kuitenkin levittäytynyt koko valtakunnan alueelle, Tuohimäki kiteyttää.

Netum on toiminut Kirkkohallituksen it-konsulttina jo useamman vuoden ajan. Viimeksi valmistunut suuri uudistusprojekti oli kirkon sisäisen it-infrastruktuurin, Kirkkoverkon, modernisointi. Projekti käynnistyi vuonna 2021 ja uusi Kirkkoverkko otettiin käyttöön tänä vuonna. Modernisoinnin tavoitteena oli ketteröittää järjestelmää purkamalla vanha, keskitetty Kirkkoverkko ja ottaa uudet, alueelliset verkot käyttöön. Hanke osoittautui menestyksekkääksi monella mittarilla.

Vuosittaiset kustannussäästöt uudistetun Kirkkoverkon myötä ovat yli 300 000 euroa, Tuohimäki laskee.

Uusi it-ympäristö perustuu nykyaikaiselle teknologialle ja on aiempaa joustavampi ja helppokäyttöisempi. Voin antaa Netumille uudistuksesta täydet pisteet.

Kirkkohallituksen talousosaston johtaja Juha Tuohimäki

Asiakkaan ymmärtäminen vei eteenpäin

Netumilla johdon konsulttina työskentelevä Tuomas Koskiniemi hyppäsi keväällä 2023 projektipäällikön puikkoihin Kirkkohallituksen asiakkuuteen. Kirkkohallitus oli uudentyyppinen asiakas Koskiniemelle ja hanke oli kokonaisuudessaan iso ja vaativa.

Kirkon ainutlaatuiseen toimintaympäristöön oli perehdyttävä huolella, jotta pystyimme löytämään parhaat tavat viedä läpi uudistus, Koskiniemi kertoo.

Uudistuksen vaikuttavuus oli laaja, mikä lisäsi jännityskerrointa työhön. Modernisointihankkeen läpivienti vaati ennen kaikkea hyvää muutosjohtamiskyvykkyyttä. Laajan asiantuntijajoukon oli työskenneltävä yhteisen tavoitteen eteen, joten hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot olivat yksi hankkeen onnistumisen edellytys.

Netumin tapa konsultoida lähtee liikkeelle asiakkaan lähtökohtien ymmärtämisestä ja laajojen kokonaisuuksien hallitsemisesta.

Emme puske samoja metodeja eri asiakkaille, vaan sukellamme asiakkaan viitekehykseen. Tämä onnistuu, koska meillä on kokeneita asiantuntijoita, joille on kerääntynyt runsaasti syväosaamista eri toimialoilta, Koskiniemi sanoo.

Myös Kirkkohallitus oli tyytyväinen yhteistyön sujuvuuteen.

Projektipäällikkö työskenteli osittain meidän tiloissamme ja pääsi hyvin sisälle toimintakulttuuriimme. Netum ansaitsi nopeasti luottamuksen eri toimijoiltamme, Tuohimäki sanoo.

Netumin johdon konsultti Tuomas Koskiniemi

Digitalisaatiossa kyse ihmisistä

Digitalisaation ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet merkitsevät valtavaa potentiaalia myös kirkon toiminnoille, joskin askeleet täytyy ottaa harkiten.

Kirkon palvelukeskus hyödyntää nyt jo joitakin tekoälysovelluksia, ja olemme käynnistäneet digitalisaation tiekartan laatimisen. Kaikkia palveluita ei kuitenkaan voi digitalisoida, ja tekoälyn käyttöön liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Täytyykin ymmärtää, mitä kannattaa ja mitä ei kannata digitalisoida, Tuohimäki sanoo.

Kirkkohallituksen ja Netumin yhteistyö jatkuu edelleen uusien kehittämisprojektien parissa. Seuraavaksi uudistetaan henkilöstöhallintoon liittyviä järjestelmiä, tavoitteena parantaa työntekijöiden johtamiseen liittyviä työkaluja. Netumin näkökulmasta digitalisaatiossa onkin ennen kaikkea kyse ihmisistä.

Näkemyksemme on, että digitalisaatiossa ei muuteta vain tietojärjestelmiä, vaan myös ihmisiä. Muutosten on oltava viisaasti tehty, Koskiniemi sanoo.