‹ Asiakastarinat

Monetra toi tiedolla johtamisen kunta-asiakkailleen

Monetra halusi tarjota asiakkailleen ajantasaisen ja visuaalisen näkymän talouteen ja henkilöstöhallintoon. Netumin kanssa toteutettiin tietovarastoautomaatio, joka tuo Monetran kunta-asiakkaiden talous- ja henkilöstödatan tehokkaampaan käyttöön. Tiedolla johtamisesta tuli aidosti mahdollista.

Monetra on kuntien ja julkisesti omistettujen yhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon keskittynyt palveluntuottaja. Palkanlaskennan ja kirjanpidon ohella yhtiö tarjoaa erilaisia lisäpalveluita kuntahallinnon tueksi.

Kunnissa pyritään siirtymään pelkästä johdon raportoinnista taloustiedon automatisointiin ja tiedolla johtamiseen.

− Talousjärjestelmissämme oli toki valmista raportointia, mutta se ei ollut riittävän kattavaa, eikä täyttänyt nykyajan vaatimuksia. Tarvitsimme syvempää dataan porautumista ja datan parempaa visualisointia, tietohallintojohtaja Marko Pietilä Monetralta kertoo.

Talous- ja henkilöstöraportointiin haluttiin skaalautuva ratkaisu. Monetran asiakkaat ovat hyvin eri kokoisia ja raportointijärjestelmän käyttäjiä voi olla kahdestakymmenestä kahteen tuhanteen. Käyttäjäkunta on myös hyvin moninaista talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoista kuntapäättäjiin.

Projekti käynnistyi konsulttiselvityksellä, jonka Monetra tilasi Netumilta. Yhtiö halusi selvyyden BI-arkkitehtuuriratkaisuista ja niiden kustannuksista.

− Me kerroimme, miltä nykyaikainen BI-arkkitehtuuri näyttää, mitä komponentteja siinä olisi hyvä olla ja millä budjetilla sitä voisi lähteä rakentamaan, asiakaspalvelupäällikkö Patrik Uhinki Netumilta kertoo.

Tietovarastoautomaatio rakentuu

Netum valikoitui kilpailutuksessa myös lopullisen tietovaraston rakentajaksi.

− Netumin osaaminen vakuutti meidät jo selvitysvaiheessa. Ilman selvitystä emme olisi kyenneet edes kilpailuttamaan tätä ratkaisua. Selvitys oli tärkeä osa määrittelyä, Pietilä kertoo.

Tietovarasto toteutettiin Netumin kehittämällä SmartDW-menetelmällä käsitemallipohjaisesti. Tietovarasto on Data Vault 2.0 -standardin mukainen.

Netumin SmartDW on menetelmänä kustannustehokas, sillä se automatisoi tietokannan rakenteiden luonnin ja koko tiedonsiirron toteutuksen, mikä on perinteisesti aikaa vievää.

− Työläs ja virhealtis käsin ohjelmointi on vähennetty melkein olemattomiin. Se lyhentää tietysti myös projektin kestoa, koska valtaosa käsin tehtävästä työstä putoaa tehtävälistalta pois, Patrik Uhinki avaa.

Automaation perustana olevat käsitemallit suunniteltiin Netumin ja Monetran yhteistyönä. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin raportoinnin määrittelyt Monetralle itselleen, sekä pilottiasiakkaana toimineelle Kempeleen kunnalle. Netum on tehnyt vastaavia projekteja paljon, joten tiedossa oli, mihin asioihin matkan varrella täytyy kiinnittää huomiota.

− Meille oli tärkeää, että toimittaja ymmärtää lähdejärjestelmän, josta tieto tulee. Se helpotti yhteisen sävelen löytämistä, Marko Pietilä kertoo.

Asiakaspito ja -veto kuntoon

Monetran näkökulmasta mahdollisuus tarjota modernia tietovarastoautomaatiota eteenpäin omille asiakkaille on erityisen tärkeää.

− Tuote on meille kehitetty ja me voimme myydä sitä eteenpäin. Toivomme tietysti, että meidän vetovoimamme markkinoilla ja asiakaspitomme kasvavat tämän dataratkaisun myötä, Marko Pietilä sanoo.

Raportointityökalu on nyt 11 kunta-asiakkaan käytössä.

− Tämä on meille oheistuote, mutta varsinkin päättäjille todella tärkeä. Olemme jo saaneet asiakkailtamme kiitosta uudesta palvelusta, Marko Pietilä kertoo.

Vaikutus on näkynyt myös uusasiakashankinnassa. Pietilän mukaan uudet asiakkuudet olisivat jääneet voittamatta ilman modernia ja helppokäyttöistä raportointiratkaisua.

− Pystymme tarjoamaan yhdistetyn näkymän henkilöstö- ja taloustietoon. Työvälineenä tämä on sen verran joustava ja helppokäyttöinen, että esimerkiksi controllerit säästyvät paljolta excelin pyöritykseltä ja pystyvät analysoimaan taloustietoja aivan uudella tavalla, Marko Pietilä summaa

 

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.