‹ Asiakastarinat

Netumin digiagentti ratkaisi pk-yritysten liiketoimintahaasteita TIEKEn koordinoimassa Yrittäjän digiagentti -pilotissa

TIEKE koordinoi syyskuusta 2022 tammikuuhun 2023 Yrittäjän digiagentti -pilottia, jossa 10 suomalaista pk-yritystä sai liiketoiminnan kehittämisen tueksi oman digiagentin. Toteutusta kiittelivät niin osallistuneet yritykset kuin digiagenttitoimijat ja mikä parasta: rajallisessakin ajassa pilotin avulla käynnistettiin konkreettisia muutoksia.

Yrittäjän digiagentti on tukemansa pk-yrityksen toimialan tunteva ammattilaistaho, jolla on näkemystä menestyksekkäästä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Pilottitoteutuksen tilannut TYÖ2030-ohjelma valitsi yhdessä TIEKEn kanssa mukaan johdon konsultti Aki Nordlundin Netumilta. Pilotissa digiagentin vastuulla oli viiden kotimaisen pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen kunkin asiakasyrityksen omista lähtökohdista käsin.

Konsepti koettiin mielekkääksi

Toteutus käynnistyi kartoittamalla lähtötilanteet asiakasyrityksien haastatteluilla. Varsinainen työ toteutettiin teemoitetussa haastatteluissa, työpajoissa sekä yrityskohtaisilla digimaturiteetti- ja kypsyysanalyyseilla. Niiden yhteenvetona syntyi digikyvykkyysanalyysit sekä muutoksien tiekartat ja soveltuva työkalupakki yrityksen digitaalisen kyvykkyyden kehittämiseksi.

Vaikka jokainen mukana ollut asiakasyritys oli uniikki, oli kehittämiskohteissa tiettyä yhdenmukaisuutta.  Asiakasyritysten saaduista palautteista välittyi, että konsepti koettiin erittäin tarvelähtöiseksi ja mielekkääksi.

Tavoitteena digikyvykkyyksien parantaminen siirtymän edistämiseksi   

Tavoitteena oli luoda malli ja työkalut asiakasyritysten digikyvykkyyden parantamiseksi sekä digitaalisen siirtymän edistämiseksi. Tarkoituksena oli myös lisätä hallinnon ja palveluntarjoajien ymmärrystä yritysten digikyvykkyyksistä ja -tarpeista.

”Autoimme asiakasyrityksiä muuttuvien toimintamallien ja prosessien kehittämisessä, datapohjaisten liiketoimintamallien ja digikyvykkyyksien mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä kehityssuunnitelmissa”, Aki Nordlund Netumilta toteaa.

Aitoa muutosta käyntiin kehityssuunnittelulla

Hyödylliseksi arvioitujen kehityssuunnitelmien lisäksi asiakasyritykset ovat raportoineet yhteistyön vaikuttavan esimerkiksi strategiatason uudistamistyöhön, toiminnan rajaamiseen tai siihen, mihin uudistamistoimintoihin jatkossa keskityttäisiin. Asiakasyritykset myös edistivät raportoinnin ja mittaamisen suunnittelua, jotta ne palvelisivat paremmin esimerkiksi johtamis- ja tuotannonjärjestelmien tarpeita ja kehittämistä.

 ”Olen ollut todella iloisesti yllättynyt sparrattavina olleiden asiakasyritysten sitoutumisesta projektiin,” Aki Nordlund kertoo. ”Työskentely on ollut hedelmällistä, palaute asiakasyritysten puolelta positiivista ja konkreettisia kehityskohtia osattiin sekä nimetä että panna toimeen”. 

Työvaiheita ja avainsanoja

  • Tarvekartoitus, teemoitetut haastattelut ja työpajat (20kpl)​
  • Digimaturiteetti- ja kypsyysanalyysit (5kpl)​
  • Digistrategia ja digikyvykkyys ​
  • Digisiirtymä ja datapohjainen liiketoiminta
  • Kaksoissiirtymä ja kestävä digikehitys 
  • Asiakasyritysten muutostiekartat (5kpl)​

Aki Nordlund,
Johdon Konsultti, Netum Oy
+358509112036
aki.nordlund@netum.fi